Realisatie behandelprogramma geriatrische oncologische revalidatie

Vijf zorginstellingen leggen op dit moment samen met IKNL de laatste hand aan de realisering van een behandelprogramma voor geriatrische oncologische revalidatie. Het gaat om Stichting Laurens (Rotterdam), Stichting Sint Jacob (Haarlem en omgeving), Verpleeghuis Evean in Oostergauw, Stichting RSZK in de Brabantse Kempen en het Geriatrisch Revalidatiecentrum Midden-Nederland. Via de beroepsverenigingen worden thans professionals benaderd om te reageren op het concept. Deze reacties worden meegenomen bij het verder aanscherpen van het behandelprogramma.  

Ouderen hebben vaak meer moeite met herstellen na een kankerbehandeling. Door in verpleeghuizen een geriatrisch revalidatieprogramma aan te bieden, kunnen oudere patiënten weer (sneller) naar huis. Een ander doel is ouderen de mogelijkheid te geven om onder begeleiding te werken aan fysiek herstel tussen bijvoorbeeld twee medische behandelingen door.  

Het behandelprogramma bestaat uit een aantal modules en trainingsschema’s, waaronder fysieke training, coaching & energieverdeling uit de richtlijn oncologische revalidatie (aangepast op ouderen). Ook wordt aandacht geschonken aan onderwerpen zoals comorbiditeit en frailty die vaak een rol spelen bij ouderen. Binnen het project is ook voorzien in een zorgpad en een implementatieplan. Het is de bedoeling dat in elke instelling een ‘kennismakelaar’ wordt aangesteld die een cruciale rol moet gaan spelen bij de implementatie van deze modules.  

Daarnaast zijn de vijf bovengenoemde instellingen druk aan de slag gegaan met de implementatie en is er in maart een bijeenkomst om de voortgang te monitoren.  

  • Meer informatie over dit project is verkrijgbaar bij Saskia Lunter.

Gerelateerd nieuws

Nieuw behandelprogramma voor geriatrische oncologische revalidatie

Er is een nieuw behandelprogramma beschikbaar voor oudere patiënten met kanker die na ziekenhuisopname nog niet direct naar huis kunnen. Het behandelprogramma voor geriatrische oncologische revalidatie is toegespitst op kwetsbare oudere patiënten die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben. Revalidatie volgens dit nieuwe programma is beschikbaar in Driebergen, Soest, Veldhoven, Bladel, Rotterdam, Zaandam, Haarlem en Zuid-Kennemerland. Aan een landelijke dekking van geriatrische oncologische revalidatie wordt gewerkt. 

lees verder