Motivaties dieet en voedingssupplementen bij overlevenden verschillen

Veel overlevenden van dikkedarmkanker brengen veranderingen aan in hun dieet na de diagnose kanker. Ook gaan zij vaak, deels om uiteenlopende redenen, over tot het gebruik van voedingssupplementen. Aanpassing van het dieet wordt door 44% van de overlevenden gemotiveerd met 'voorkomen van herhaling van kanker', terwijl het bij voedingssupplementen vooral gaat om 'verbeteren van de gezondheid in het algemeen’. Volgens dr. Martijn Bours (Maastricht University), dr. Sandra Beijer (IKNL) en collega’s kan meer inzicht in de achterliggende drijfveren over dieet en gebruik van supplementen bijdragen aan het verbeteren van begeleidingsstrategieën.

De studie was gericht op het beschrijven van dieetwijzigingen die zich voordeden sinds het stellen van de diagnose en het huidige gebruik van voedingssupplementen bij overlevenden van dikkedarmkanker. Ook werden de onderliggende motieven onderzocht die gerelateerd zijn aan deze leefgewoonten. Daarvoor voerden de onderzoekers analyses uit aan de hand van gegevens van 1.458 overlevenden van dikkedarmkanker (stadium I-IV) die tussen 2000 en 2009 waren gediagnosticeerd.

Profiles
De gegevens werden verzameld met behulp van het patiëntenvolgsysteem PROFILES (Patient Reported Outcomes Following Initial Treatment and Long-Term Evaluation of Survivorship) en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De onderzoekers verzamelden daarnaast informatie over levensstijl, sociaal-demografische variabelen en klinische informatie en evalueerden de prevalentie van en motivaties voor wijzigingen in het dieet en het gebruik van supplementen.

Van de overlevenden was 57% man met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar. De verstreken tijd sinds de diagnose bedroeg gemiddeld 7 jaar. Bij 36% van de overlevenden werden veranderingen in het dieet gerapporteerd in de periode na de diagnose en 32% meldde op het moment van diagnose voedingssupplementen te gebruiken.

Motivaties overlevenden
Motivaties voor veranderingen in het dieet waren meestal aan kanker gerelateerd. Zo gaf 44% van de overlevenden 'preventie van herhaling van kanker' op als belangrijkste reden voor wijzigingen in het dieet, terwijl de motivatie om supplementen te gebruiken minder vaak gerelateerd was aan eerdere ervaringen met kanker. Zo noemde 38% van de respondenten 'verbeteren van de gezondheid en voorkomen van ziekte in het algemeen' als belangrijkste reden. Veranderingen in het dieet bleken wel significant geassocieerd met het gebruik van voedingssupplementen.

Overlevenden die dieetadviezen hadden kregen en die tot de categorie ‘niet-rokers jonger dan 65 jaar zonder stoma’ behoorden, vertoonden de hoogste kans om hun dieet te veranderden. De kans op het gebruik van voedingssupplementen was het hoogst onder vrouwelijke overlevenden met meerdere bijkomende ziekten zonder overgewicht of obesitas.

Inzicht drijfveren
Dr. Martijn Bours en collega’s concluderen dat veel overlevenden van dikkedarmkanker veranderingen aanbrengen in hun dieet in de periode ná de diagnose en voedingssupplementen gebruiken, deels om verschillende redenen. Inzicht in de drijfveren die achter de leefgewoonten en kenmerken van deze overlevenden schuilgaan, kunnen bijdragen aan het verder verbeteren en ‘op maat maken’ van levensstijlbegeleidingsstrategieën.

  • Martijn J. Bours, Sandra Beijer, Renate M. Winkels, Fränzel J. van Duijnhoven, Floortje Mols, José J. Breedveld-Peters, Ellen Kampman, Matty P. Weijenberg en Lonneke V. van de Poll-Franse: ‘Dietary changes and dietary supplement use, and underlying motives for these habits reported by colorectal cancer survivors of the Patient Reported Outcomes Following Initial Treatment and Long-Term Evaluation of Survivorship (PROFILES) registry’.

  • Meer informatie over deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl

Gerelateerd nieuws

Beperkt bewijs dat minder rood vlees leidt tot afname nadelige uitkomsten

Beperkt bewijs dat minder rood vlees leidt tot afname nadelige uitkomsten

Er is beperkte tot zeer beperkte zekerheid dat een dieet met minder rood of bewerkt vlees kan leiden tot een zeer kleine afname van nadelige uitkomsten van cardiometabole en oncologische aandoeningen. Dat concludeert Robin Vernooij in samenwerking met een internationale groep onderzoekers op basis van een systematisch literatuuronderzoek. Deze uitkomst roept volgens de auteurs vragen op over de waarschijnlijkheid van een causaal verband tussen de consumptie van rood en bewerkt vlees en nadelige effecten hiervan op de gezondheid. De onderzoekers wijzen er op dat de waargenomen effecten klein tot zeer klein zijn en dat de zekerheid van dit bewijs eveneens laag tot zeer laag is.

lees verder

Waardevolle informatie in online posts van familieleden van kankerpatiënten

Familieleden spelen vaak een cruciale rol in de zorg, terwijl hun eigen behoeften over het algemeen weinig aandacht krijgen. In deze studie is nagegaan over welke onderwerpen familieleden online informatie delen met anderen. Hiervoor werden berichten (posts) van 185 naasten op de website kanker.nl geanalyseerd in drie hoofdcategorieën: 'ziekte', 'welzijn’ (patiënt-gerelateerd en zelf-gerelateerd) en ‘andere onderwerpen'. Daarnaast werd de inhoud van vijf websites (uit vijf landen) geanalyseerd op aanwezigheid van specifieke content voor familieleden.

lees verder