Maatschappelijke FederaPrijs: Schat aan gegevens niet verborgen laten

Professor Jan Willem Coebergh heeft als internationaal expert op het gebied van ‘cancer surveillance’ een grote bijdrage geleverd aan het maatschappelijk debat over het ontstaan, preventie, en behandeling van kanker. Daarom  zal de Federa, Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen, de maatschappelijke FederaPrijs 2015 uitreiken aan professor Coebergh. Dit gebeurt op vrijdag 25 september op de FederaDag in Enschede.

De uitgebreide kankerregistratie in Nederland is een door de overheid gefinancierde schat.  Voor de  optimale benutting van deze schat aan gegevens heeft Jan Willem Coebergh gestreden in zijn functies als hoogleraar ‘Cancer Surveillance’ aan de Erasmus Universiteit en als hoofd Research bij het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ). Hij verzorgde niet alleen wetenschappelijke studies gebaseerd op de kankerregistratie, maar zette zich ook in voor de implementatie van de bevindingen door discussies in ziekenhuizen, regionale netwerken en landelijke gremia.  In zijn eigen metaforen: hij voorkwam dat de kankerregistratie een ‘Datenfriedhof’ werd, en ‘maakte van melk kaas’.  Ook internationaal liet hij de schat aan gegevens schitteren.

Voortgang zeker gesteld
De kankerregistratie, en verzamelingen van biomedische gegevens in het algemeen, dreigden slechter gebruikt te kunnen worden door nieuwe wet- en regelgeving, zoals op het gebied van privacy. Coebergh heeft zich vanuit de Commissie Regelgeving Onderzoek (COREON) enorm ingezet om Gedragscodes voor onderzoekers te ontwikkelen. Daarmee bereikte hij dat met maatschappelijk geld verzamelde gegevens blijvend benut kunnen worden.

De voordracht voor de maatschappelijke FederaPrijs is gedaan door de Programmacommissie FederaDag, en ondersteund door Nederlandse vereniging voor Oncologie (NVVO) en de Nederlandse Vereniging voor Epidemiologie (VvE).

Programmacommissie: Sabine Siesling, chair program committee (VvE, IKNL, UTwente, Federa), Sandrine Florquin (AMC, Federa), Bart Kiemeney (Radboud UMC, KWF werkgemeenschap), Martino Neumann (Erasmus MC, NVvO), Anouk Pijpe (NKI/Gezondheidsraad, KWF werkgemeenschap), Renate Winkels (WUR, KWF werkgemeenschap), Leendert Looijenga (voorzitter Federa)

N.B.  Het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) is tegenwoordig IKNL-Eindhoven.

Nadere informatie
J. Boet,  j.snoek@federa.org ,  010-704 3798

Gerelateerd nieuws

Gebruik meerdere (signalerings)bronnen verhoogt compleetheid registratie

Combinatie van bronnen verhoogt compleetheid registratie

Individuele bronnen waarin informatie over kanker is vastgelegd, zijn niet altijd volledig en accuraat, maar als verschillende bronnen worden gecombineerd verhoogt dat de compleetheid en kwaliteit van de registratie. Dat blijkt uit een studie van Kimberly van der Willik (NKI, Erasmus MC) en collega’s, waarin een vergelijking is gemaakt tussen gegevens uit de Rotterdam Studie en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Hoewel de volledigheid van de pathologisch bevestigde diagnoses in beide registraties hoger was dan 95%, zijn er ook verschillen zichtbaar. Dit onderstreept dat bronnen over kanker complementair aan elkaar zijn en gecombineerd zouden moeten worden om een betrouwbaarder beeld te krijgen over de incidentie van kanker.

lees verder

CONCORD-3: studie naar overleving 37,5 miljoen kankerpatiënten in 71 landen

De overlevingskansen van patiënten met kanker vertonen wereldwijd een stijgende trend, zelfs voor enkele meestal dodelijke vormen van kanker. Tussen landen zijn er echter grote verschillen te zien. Dat blijkt een grote internationale studie van de CONCORD-onderzoeksgroep gepubliceerd in The Lancet. De uitkomsten zijn gebaseerd op gegevens van 37,5 miljoen patiënten afkomstig uit 322 population-based kankerregistraties uit 71 landen. De hoogste overleving voor de meeste kankersoorten wordt gezien bij patiënten in Noord-Amerika, Australië en Noord-Europa. Nederland bevindt zich, afhankelijk van de soort kanker, overwegend in de subtop. 

lees verder