Studie naar echografie en lymfeklierbiopsie bij invasieve borstkanker

Patiënten met borstkanker bij wie positieve okselklieren zijn gevonden na een echografie, hebben ongunstigere ziektekenmerken en een slechtere prognose dan patiënten bij wie positieve okselklieren worden aangetroffen na een schildwachtklierprocedure. Het achterwege laten van lymfeklierdissectie dient daarom volgens Nicole C. Verheuvel (Máxima Medisch Centrum) en collega’s vooralsnog alleen toegepast te worden bij patiënten met een positieve schildwachtklierprocedure.

Vaststellen okselstatus
Het vaststellen van de okselstatus bij invasieve borstkanker door middel van een schildwachtklierbiopsie (SLNB) of echogeleide lymfklierbiopsie is een belangrijke prognostische indicator. In de ‘ACOSOG Z0011 trial' bleek dat okselklierdissectie mogelijk achterwege kan blijven in geselecteerde patiënten met positieve lymfeklieren. Dat roept vragen op over de toepasbaarheid van deze conclusies op patiënten bij wie positieve okselklieren zijn vastgesteld op basis van echografisch onderzoek.

Patiënten met invasieve borstkanker
Het doel van deze studie was om mogelijke verschillen in de patiënt- en tumorkenmerken en overleving te evalueren tussen patiënten met een positieve okselklier na echografie (ultrasound; US-groep) of na een schildwachtklierprocedure (SN-groep). De studie werd uitgevoerd met behulp van gegevens van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven tussen januari 2006 en december 2011. In totaal werden 302 patiënten met een positieve lymfeklier geïncludeerd: 139 in de US-groep respectievelijk 163 in de SN-groep. 

Patiënten in de US-groep waren ouder bij diagnose (p <0,001), hadden vaker palpabele lymfeklieren (p <0,001), ondergingen vaker mastectomie (p <0.001), hadden grotere tumoren (p <0.001), vaker  lymfovasculaire invasie (p = 0.035), een positieve Her2Neu status (p = 0,006) en een negatieve hormonale receptorstatus (p = 0.003). Ook was de kans groter dat deze patiënten meer lymfeklieren hadden met macrometastases (p <0.001), tumoruitbreiding buiten de lymfeklieren (p <0,001) en aantasting van  lymfeklieren hoog in de oksel, zogeheten level III (p <0,001). Tot slot vertoonden deze patiënten een slechtere ziektevrije overleving [hazard ratio (HR) = 2,71; 95% betrouwbaarheidsinterval (CI) = 1,49-4,92] en slechtere, totale overleving (HR = 2.67; 95% CI = 1,48-4,84) dan patiënten in de SN-groep.

Weglaten lymfeklierdissectie
Volgens Nicole C. Verheuvel en collega's laten deze resultaten zien dat US-positieve patiënten minder gunstige ziektekenmerken en een slechtere prognose hebben dan SN-positieve patiënten. Op basis van deze bevinding concluderen de onderzoekers dat het achterwege laten van lymfeklierdissectie (axillary lymph node dissection; ALND) vooralsnog alleen gerechtvaardigd is bij patiënten met een positieve schildwachtklierprocedure zoals geconcludeerd in de ACOSOG Z0011 trial.

  • N. C. Verheuvel, I. van den Hoven, H. W. A. Ooms, A. C. Voogd, en R. M. H. Roumen: ‘The Role of Ultrasound-Guided Lymph Node Biopsy in Axillary Staging of Invasive Breast Cancer in the Post-ACOSOG Z0011 Trial Era'. 

Meer informatie over deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl

Gerelateerd nieuws

Beoordelingsmethode mammogram niet van invloed op chirurgie

Zowel blinde als niet-blinde dubbele beoordeling van het screeningsmammogram leidt tot vergelijkbare chirurgische behandeling voor vrouwen met door screening ontdekte borstkanker of met intervalkankers. Dat blijkt uit een studie van radioloog Roy Weber (Catharina Ziekenhuis) en collega’s gepubliceerd in Annals of Surgical Oncology. Een uitzondering op deze bevinding zijn de grotere resectievolumes van borstsparende ingrepen bij patiënten met een door screening ontdekt ductaal carcinoom in situ en het hogere aandeel borstsparende chirurgie voor intervalkankers bij niet-blinde, dubbele beoordeling. In de discussie noemen de onderzoekers mogelijke verklaringen. 

lees verder

Herhaalde schildwachtklierprocedure veilig en uitvoerbaar

Herhaling van de schildwachtklierprocedure is een goed uitvoerbare, veilige ingreep bij patiënten met een gerecidiveerd mammacarcinoom die eerder een borst- en/of okselklieroperatie kregen. Dat betekent dat het standaard toepassen van een okselklierdissectie bij deze patiënten achterwege kan blijven, waardoor postoperatieve klachten zoals lymfoedeem kunnen worden voorkomen. Dit is één van de conclusies in het proefschrift waarop Guusje Vugts (Catharina Ziekenhuis, Eindhoven) donderdag 16 juni 2016 promoveerde aan Maastricht University. 

lees verder