Internationale consensus over definities recidieven borstkankerstudies

Een team internationale experts op het gebied van borstkankeronderzoek heeft consensus bereikt over de definitie van 134 verschillende aandachtspunten bij het beschrijven van recidieven na borstkanker. Martine Moosdorff (School for Oncology and Developmental Biology, Maastricht University) en collega's (onder wie IKNL-onderzoeker dr. Adri Voogd) publiceerden hierover recent een artikel in de British Journal of Surgery. De verwachting is dat deze definities bijdragen aan hogere betrouwbaarheid van conclusies van onderzoek en grotere onderlinge vergelijkbaarheid van internationale onderzoeksresultaten. 

Doel studie
In wetenschappelijke studies naar borstkanker worden veel verschillende eindpunten gebruikt. Ook worden definities vaak niet gegeven of variëren deze tussen studies. Een ‘lokaal recidief' kan bijvoorbeeld verschillende onderdelen omvatten in vergelijkbare studies. Deze variëteit beperkt de transparantie en vergelijkbaarheid van studieresultaten. Het doel van dit studieproject was om tot een consensus te komen voor borstkankerstudies wat betreft het definiëren van lokale gebeurtenissen, tweede primaire borstkankers, regionale gebeurtenissen en gebeurtenissen op afstand. 

Consensusgroep
De onderzoekers gebruikten de ‘RAND-UCLA Appropriateness method' (ofwel gemodificeerde Delphi-methode) en vormden een consensusgroep van internationale experts op het gebied van borstkankeronderzoek, onder wie vertegenwoordigers van alle betrokken, klinische disciplines. Consensus werd bereikt na invullen van twee online vragenlijsten en een vergadering. Aan het project namen 24 internationale borstkankerexperts deel. 

Consensus over definities
Consensus werd bereikt op 134 punten verdeeld over vier categorieën. Onder de definitie ‘lokale gebeurtenissen' vallen epitheliale borstkanker of ductaal carcinoom in situ (DCIS) in de ipsilaterale borst of huid en onderhuids weefsel, of op de ipsilaterale borstwand. Tweede primaire borstkanker wordt gedefinieerd als epitheliale borstkanker in de andere borst. Regionale gebeurtenissen betreffen borstkanker optredend in ipsilaterale lymfeklierstations. 

Een ‘gebeurtenis op afstand' is borstkanker op een andere locatie dan de locaties die gelden voor de lokale of regionale gebeurtenissen. Om die reden omvat deze ook metastasen in contralaterale lymfeklieren en borstkanker met invasie van het borstbeen. Indien mogelijk wordt een weefselbiopt van een eerste, solitaire laesie op verdenking van een metastase sterk aanbevolen. 

Betere vergelijkingen
Het project resulteerde in consensus gebaseerde definitie van gebeurtenissen voor de indeling van recidieven bij wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker. Bij toekomstig borstkankeronderzoek zouden deze definities gehanteerd moeten worden om de transparantie van deze studies te vergroten. Daardoor worden onderlinge vergelijkingen van resultaten, heroverweging en meta-analyses vergemakkelijkt. Door deze verbeteringen komen er meer betrouwbare conclusies beschikbaar ten gunste van patiënten met borstkanker wereldwijd. 

  • Martine Moossdorff, Lori M. van Roozendaal, Luc J. A. Strobbe, Stefan Aebi, David A. Cameron, J. Michael Dixon, Armando E. Giuliano, Bruce G. Haffty, Brigid E. Hickey, Clifford A. Hudis, V. Suzanne Klimberg, Bogda Koczwara, Thorsten Kühn, Marc E. Lippman, Anthony Lucci, Martine Piccart, Benjamin D. Smith, Vivianne C. G. Tjan-Heijnen, Cornelis J. H. van de Velde, Kimberly J. Van Zee, Jan B. Vermorken, Giuseppe Viale, Adri C. Voogd, Irene L. Wapnir, Julia R. White, Marjolein L. Smidt: ‘Maastricht Delphi Consensus on Event Definitions for Classification of Recurrence in Breast Cancer Research'. J Natl Cancer Inst. 2014.

Meer informatie over deze publicatie is verkrijgbaar via bibliotheek@iknl.nl

Gerelateerd nieuws

Inzet AI helpt uitzaaiingen borstkanker in kaart te brengen

Een algoritme helpt bij het in kaart brengen van uitgezaaide borstkanker

Jaarlijks hebben zo’n 3.500 mensen te maken met uitgezaaide borstkanker, blijkt uit een factsheet die vorig jaar het licht zag. Tegelijk weten we nog niet heel veel van die uitzaaiingen: waarom is bijvoorbeeld de overleving voor één op de vier patiënten langer dan 5 jaar en voor de andere groep niet?

lees verder

Grote verschillen in uitzaaiingspatronen stadium IV inflammatoire borstkanker

Bij patiënten met stadium IV inflammatoire borstkanker worden belangrijke verschillen waargenomen in uitzaaiingspatronen en algehele overleving samenhangend met de verschillende subtypen (HR/HER2-status) van deze ziekte. Dat concluderen Dominique van Uden (Radboudumc) en collega’s in een publicatie in Breast Cancer Research and Treatment. Volgens de onderzoekers heeft dit inzicht belangrijke consequenties voor het adviseren van patiënten over hun prognose en eventuele behandelopties. De studie onderstreept tevens de mogelijkheid tot gerichtere stadiëring afgestemd op het subtype.

lees verder