Rectumkanker bij ouderen: voor- en nadelen preoperatieve radiotherapie

Oudere patiënten met endeldarmkanker die preoperatieve radiotherapie krijgen toegediend vertonen een lager lokaal recidiefpercentage. Daar staat tegenover dat bij bestraalde patiënten de incidentie van postoperatieve complicaties hoger is en dat de incidentie van lokale recidieven laag is. Volgens dr. Huub Maas en collega's kan het nalaten van preoperatieve radiotherapie een geschikte behandelstrategie zijn bij oudere patiënten met een verhoogd risico op complicaties of kans op vroegtijdig overlijden.

De studie was gericht op het bestuderen van de incidentie van lokale recidieven, postoperatieve complicaties en overleving van patiënten met een rectumcarcinoom in de leeftijd van 75 jaar en ouder die behandeld werden met ofwel chirurgie en preoperatieve 5 x 5 Gy radiotherapie of uitsluitend chirurgie. Hiervoor werd een willekeurige steekproef genomen van patiënten ouder dan 75 jaar met pT2 - T3, N0 - 2 en M0 rectumcarcinoom die tussen 2002 en 2004 in Nederland zijn gediagnosticeerd.

Binnen genoemde selectie kregen 296 patiënten uitsluitend chirurgie en 346 patiënten een combinatie van chirurgie met preoperatieve radiotherapie. Vervolgens werd informatie verzameld in de medische dossiers over het optreden van een lokaal recidief, postoperatieve complicaties, de ECOG-performance score en comorbiditeit.

Postoperatieve complicaties
Uit de analyses bleek dat recidieven minder vaak voorkwamen bij patiënten die preoperatieve radiotherapie kregen in vergelijking met patiënten die uitsluitend een operatie ondergingen (2% versus 6%, p = 0.002). Verder ontwikkelden postoperatieve complicaties zich vaker bij bestraalde patiënten (58% versus 42%, p < 0,0001). Vooral diepe infecties (naadlekkage, bekkenabces) waren significant verhoogd in deze groep (16% versus 10%, p = 0.02). De 30-dagen sterfte was gelijk in beide groepen en bedroeg 8%.

Een significante verhoging van de postoperatieve complicaties en 30-dagen mortaliteit werd alleen waargenomen in patiënten met ‘ernstige comorbiditeit' in vergelijking met patiënten zonder comorbiditeit (respectievelijk 58% en 10% vs 43% en 3%), COPD (59% en 12%), diabetes (60% en 11%) en cerebrovasculaire ziekte (62% en 14%). In multivariabele analyse en postoperatieve voorspelden postoperatieve complicaties de 5-jaarsoverleving.

Conclusie
Dr. Huub Maas en collega's concluderen dat oudere patiënten die preoperatieve radiotherapie kregen toegediend een lager lokaal recidiefpercentage vertonen. Echter, gelet op het feit dat de incidentie van lokale recidieven laag is, en de incidentie van postoperatieve complicaties hoger is bij bestraalde patiënten, kan het nalaten van preoperatieve radiotherapie juist geschikt zijn bij oudere patiënten met een verhoogd risico op complicaties of kans op vroegtijdig overlijden.

Gerelateerd nieuws

Proefschrift: Trends en variatie in radiotherapie in Nederland

Nieuw IKNL-promotieonderzoek belicht het gebruik van radiotherapie bij kanker in Nederland Op 25 april promoveerde IKNL-onderzoeker Jelle Evers aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar het gebruik van radiotherapie bij kanker in Nederland. Het onderzoek, uitgevoerd op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en in samenwerking met  de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), biedt een diepgaand inzicht in het gebruik van primaire radiotherapie bij kanker. lees verder

Intensiteit behandeling endeldarmkanker afgenomen

de intensiteit van behandeling bij endeldarmkanker is afgenomen De behandeling van patiënten met niet-uitgezaaide endeldarmkanker veranderde tussen 2008 en 2021, mede ingegeven door de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker en richtlijnen voor radiotherapie. Dat blijkt uit onderzoek van An-Sofie Verrijssen (Catharina Ziekenhuis) en Jelle Evers (IKNL/Universiteit Twente), gepubliceerd in Clinical Oncology. Over het algemeen kregen patiënten na een endeldarmkankerdiagnose een minder intensieve behandeling. lees verder