Informatie belangrijk na fout-positieve mammografie bij screening

Een aanzienlijk deel van de vrouwen die een fout-positieve uitslag van het bevolkingsonderzoek hebben ontvangen, laat zich vier jaar na deze onterechte verwijzing niet meer screenen. W. Setz-Pels en collega's stellen in de British Journal of Cancer dat vrouwen met een fout-positieve uitslag bewust gemaakt dienen te worden van het belang van deelname aan toekomstige screeningsrondes, omdat dit de beste garantie biedt voor een vroegtijdige diagnose van een eventuele kwaadaardige tumor. 

In deze studie wordt geëvalueerd welk deel van de vrouwen met een fout-positieve doorverwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek naar borstkanker binnen twee en binnen vier jaar na de verwijzing weer deelgenomen hebben aan het bevolkingsonderzoek of mammografie buiten het bevolkingsonderzoek hebben ondergaan.

In totaal werden 424.703 opeenvolgende screeningsonderzoeken geïncludeerd en de mammografieën, biopten en operatieverslagen verzameld van 3.463 vrouwen die onterecht waren verwezen naar het ziekenhuis . Binnen deze groep werd de deelname aan borstkankerscreening, zowel in als buiten het bevolkingsonderzoek, geëvalueerd.

Resultaten
Twee jaar na de fout-positieve doorverwijzing bedroeg het de deelname aan borstkankerscreening 94,6 procent en keerde 64,7 procent van de vrouwen terug naar het landelijk bevolkingsonderzoek, vergeleken met 94,9 procent van de vrouwen na een negatieve uitslag (P <0,0001 ). Vier jaar na de fout-positieve uitslag was de deelname gedaald tot 85,2 procent (p <0,0001 ), met een vergelijkbaar percentage (64,4 procent) deelnemers aan het bevolkingsonderzoek, maar een lager percentage (20,8 procent) dat mammografie onderging in het ziekenhuis.

Vrouwen die tijdens hun eerste deelname aan het bevolkingsonderzoek een fout-positieve uitslag kregen waren minder geneigd om te reageren op een oproep voor mammografie dan vrouwen met een fout-positieve uitslag bij een van de volgende screeningrondes (92,4 versus 95,5 procent, 
p < 0,0001).

Conclusie
De onderzoekers concluderen dat de deelname aan screening 2 jaar na een fout-positieve verwijzing vergelijkbaar was met het de deelname na een negatieve uitslag. Vier jaar na een fout-positieve verwijzing daalde liet 85,2% van de vrouwen zich nog screenen, van wie een aanzienlijk deel in het ziekenhuis (20,8 procent). 

De onderzoekers stellen dat vrouwen met een fout-positieve uitslag hebben ontvangen bij het bevolkingsonderzoek bewust gemaakt dienen te worden van het belang van deelname aan toekomstige screeningsrondes om de effectiviteit van het bevolkingsonderzoek te verbeteren.

Gerelateerd nieuws

Invloed 70-genenprofiel op gebruik chemotherapie bij vroege borstkanker

Het gebruik van chemotherapie is bij patiënten met vroeg stadium hormoonreceptorgevoelige borstkanker tussen 2013 - 2016 aanzienlijk gedaald, terwijl de inzet van genexpressieprofielen toenam. Dat blijkt uit een studie van Julia van Steenhoven (Diakonessenhuis, UMCU) en collega’s. De daling in chemotherapie trad op in een periode dat er geen wijziging plaatsvond in de landelijke richtlijn Borstkanker (2012). In internationale richtlijnen werd echter al voorzichtig geadviseerd om minder chemotherapie te geven aan geselecteerde patiënten (ER+/HER2-). Deze studie weerspiegelt de toenemende terughoudendheid tot het geven van aanvullende chemotherapie aan geselecteerde patiënten met een vroeg stadium van borstkanker. 

lees verder

Evaluatie gebruik en impact genprofieltest bij vroege borstkanker in Nederland

De genprofieltest wordt in Nederland zowel binnen als buiten de kaders van de richtlijn Mammacarcinoom ingezet. Dat concluderen Kay Schreuder (IKNL, UTwente) en collega’s aan de hand van onderzoek met data uit de Nederlandse Kankerregistratie. In alle klinische risicocategorieën werd een meerderheid van de patiënten ingedeeld in een genomisch laag of intermediair risicoprofiel en was de naleving van het resultaat van de genprofieltest hoog. In geval van een discrepantie tussen het genomisch en klinisch risico, werden de patiënten behandeld in overeenstemming met de uitslag van de test. De onderzoekers signaleren dat het gebruik van de genprofieltest heeft geleid tot een afname van het gebruik van chemotherapieën.

lees verder