10e editie Cancer Incidence in Five Continents beschikbaar

Elke vijf jaar brengt de 'International Agency for Research on Cancer' (IARC) een nieuwe versie uit van het standaardwerk over de kankerincidentie in de wereld 'Cancer Incidence in Five Continents’ (CI5). In de recent online gepubliceerde tiende editie staan gegevens van 290 kankerregistraties uit 68 landen, waaronder die van de Nederlandse Kankerregistratie. De publicatie is interessant voor iedereen die een overzicht wil hebben van het voorkomen van kanker in verschillende landen en regio’s van de wereld. 

Inhoud
De nieuwste editie bevat gegevens over kanker gediagnosticeerd in de periode 2003 t/m 2007, waarbij alle cijfers zijn gestandaardiseerd voor verschillen in leeftijdsopbouw. Kanker komt vooral voor bij ouderen waardoor een land met relatief veel ouderen (de meeste westerse landen) meer kankergevallen heeft dan een land met relatief weinig ouderen (bijvoorbeeld landen in Afrika). Door standaardisatie kun je deze landen toch vergelijken.

Er zijn overzichtelijke tabellen per soort kanker, leeftijdsgroep en geslacht, met de mogelijkheid om te vergelijken tussen landen/registraties of binnen een registratie. Voor het eerst zijn er ook tabellen gemaakt per histologisch type van een aantal soorten kanker.

Kwaliteitscontroles
Voorafgaande aan de publicatie heeft de IARC uitvoerige kwaliteitscontroles (validiteit en volledigheid) gedaan, waarvan de resultaten ook in de publicatie worden getoond. Gegevens van registraties die niet voldeden aan de normen van IARC zijn niet opgenomen in CI5.

Gerelateerd nieuws

Verschillen in de registratie van hersentumoren kunnen leiden tot vertekende schattingen van de overleving

man radiotherapie hersentumor

Een recente publicatie van Girardi et al.[1] biedt een wereldwijd overzicht van de histologie (het soort weefsel) van hersentumoren. Er is echter een grote variatie te zien in de verdeling van hersentumoren naar histologisch type. Daarnaast blijken er grote internationale verschillen te bestaan in de registratie van hersentumoren met niet-kwaadaardig gedrag, zo zagen onderzoekers Otto Visser (IKNL) en Henrike Karim-Kos (Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie en IKNL) en hun collega’s. Dit kan van grote invloed zijn op de schattingen van incidentie en overleving.


 

lees verder

Analyse overleving mondholtekanker Nederland & Taiwan met behoud privacy

close-up mond oudere vrouw

Het is een groep onderzoekers uit Nederland (IKNL, Maastricht University) en Taiwan gelukt om de overleving van patiënten met mondholtekanker in beide landen te analyseren zónder privacygevoelige informatie uit te wisselen. Na correctie voor vijf prognostische factoren, bleven er geringe verschillen zichtbaar in de uitkomsten van behandeling tussen Nederland en Taiwan. Dit is de eerste studie waarin de Personal Health Train-technologie is toegepast.

lees verder