10e editie Cancer Incidence in Five Continents beschikbaar

Elke vijf jaar brengt de 'International Agency for Research on Cancer' (IARC) een nieuwe versie uit van het standaardwerk over de kankerincidentie in de wereld 'Cancer Incidence in Five Continents’ (CI5). In de recent online gepubliceerde tiende editie staan gegevens van 290 kankerregistraties uit 68 landen, waaronder die van de Nederlandse Kankerregistratie. De publicatie is interessant voor iedereen die een overzicht wil hebben van het voorkomen van kanker in verschillende landen en regio’s van de wereld. 

Inhoud
De nieuwste editie bevat gegevens over kanker gediagnosticeerd in de periode 2003 t/m 2007, waarbij alle cijfers zijn gestandaardiseerd voor verschillen in leeftijdsopbouw. Kanker komt vooral voor bij ouderen waardoor een land met relatief veel ouderen (de meeste westerse landen) meer kankergevallen heeft dan een land met relatief weinig ouderen (bijvoorbeeld landen in Afrika). Door standaardisatie kun je deze landen toch vergelijken.

Er zijn overzichtelijke tabellen per soort kanker, leeftijdsgroep en geslacht, met de mogelijkheid om te vergelijken tussen landen/registraties of binnen een registratie. Voor het eerst zijn er ook tabellen gemaakt per histologisch type van een aantal soorten kanker.

Kwaliteitscontroles
Voorafgaande aan de publicatie heeft de IARC uitvoerige kwaliteitscontroles (validiteit en volledigheid) gedaan, waarvan de resultaten ook in de publicatie worden getoond. Gegevens van registraties die niet voldeden aan de normen van IARC zijn niet opgenomen in CI5.

Gerelateerd

Analyse overleving mondholtekanker Nederland & Taiwan met behoud privacy

close-up mond oudere vrouw

Het is een groep onderzoekers uit Nederland (IKNL, Maastricht University) en Taiwan gelukt om de overleving van patiënten met mondholtekanker in beide landen te analyseren zónder privacygevoelige informatie uit te wisselen. Na correctie voor vijf prognostische factoren, bleven er geringe verschillen zichtbaar in de uitkomsten van behandeling tussen Nederland en Taiwan. Dit is de eerste studie waarin de Personal Health Train-technologie is toegepast.

lees verder

Kanker onder kinderen en adolescenten licht gestegen sinds 1990

Het aantal nieuwe gevallen van kanker bij kinderen en adolescenten is in de afgelopen decennia licht gestegen. Slechts een aantal vormen van kanker waren verantwoordelijk voor de toename, de meeste soorten zijn relatief stabiel gebleven sinds 1990. Dat blijkt uit onderzoek van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en IKNL.

lees verder