Kanker & leven

Na de behandeling van kanker kunnen patiënten late gevolgen ervaren, zoals vermoeidheid en problemen met geheugen en concentratie.

De klachten en bijwerkingen die mensen met nierkanker ervaren zijn afhankelijk van het stadium en de behandeling. Er kunnen bijvoorbeeld na een operatie complicaties plaatsvinden, zoals infecties, bloedingen en pijn. Hierdoor kan het herstel vertraagd worden. Indien patiënten behandeld worden met systemische therapie, dan kunnen er verschillende bijwerkingen ontstaan zoals maag-darmklachten, infecties, trombo-embolieën, nierfunctiestoornissen en huidafwijkingen. Ook kan de kwaliteit van leven afnemen door pijnklachten en moeheid.

Sinds 2020 is een app beschikbaar waarmee nierkankerpatiënten thuis de bijwerkingen van behandeling kunnen rapporteren. Het doel is dat (ernstige) bijwerkingen eerder opgemerkt worden, waardoor de patiënt geholpen kan worden en dit uiteindelijk de overleving zal verbeteren. Die informatie is zowel inzichtelijk voor de patiënt, als voor de zorgverlener waarmee de zorg voor de patiënt verder geoptimaliseerd kan worden. De app wordt momenteel geïmplementeerd voor patiënten met niercelkanker in het PRO-RCC project door Amsterdam UMC samen met IKNL en patiëntenvereniging Leven met blaas- of nierkanker. De app is beschikbaar in Profiles Registry.

In PRO-RCC worden de patientgerapporteerde gegevens gekoppeld met klinische gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie. Op basis van deze informatie proberen we meer zicht te krijgen in de meest optimale behandeling van nierkanker, waarbij naast de kans op genezing ook de bijwerkingen en kwaliteit van leven worden geëvalueerd. Met deze informatie kan de arts samen met de patiënt een goed geïnformeerde keuze voor de behandeling maken.

Kennis over gezondheidsproblemen na de behandeling is belangrijk voor de gedeelde besluitvorming voor de keuze van een behandeling en inrichting van de nazorg, informatie over klachten na de behandeling en om tijdig te verwijzen naar passende zorg.

Meer bekendheid over de risicofactoren voor behandelgerelateerde gezondheidsproblemen kan helpen bij het herkennen van symptomen in relatie tot een eerdere kankerbehandeling. Dit geldt voor het ziekenhuis, maar ook voor huisartsen die door patiënten worden geraadpleegd, lang nadat de nacontroles voor kanker zijn gestopt.

Verwijsgids Kanker

Zorgverleners kunnen aanbieders van passende nazorg in de regio vinden op Verwijsgids Kanker, een landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker, op ieder moment na diagnose.

In de Verwijsgids Kanker staan onder meer gegevens van individuele zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties. Ook patiënten en naasten kunnen de Verwijsgids Kanker raadplegen. Met het postcode-filter kan de zorg zo dicht mogelijk bij huis worden geselecteerd.