Sterfte nierkanker

Jaarlijks overlijden er ongeveer 800-900 mensen per jaar aan nierkanker. Omdat de ziekte in het begin zelden klachten geeft, wordt het niet altijd vroegtijdig opgespoord.

Lees meer over de incidentiebehandelingoverleving en prevalentie van nierkanker.