Prevalentie nierkanker

De 10-jaarsprevalentie van nierkanker is de afgelopen decennia gestegen. In Nederland leven meer dan 16.000 mensen met of na nierkanker. 

Lees meer over de incidentiebehandeling, overleving en sterfte van nierkanker.