Incidentie nierkanker

Nierkanker hoort bij de top 15 van meest voorkomende kankers. Het aantal nieuwe patiĆ«nten met nierkanker is de afgelopen jaren gestegen. Dit komt onder andere doordat er meer mensen in Nederland wonen en mensen gemiddeld ouder worden.

Sinds begin 2000 is ook de voor leeftijd gecorrigeerde incidentie van nierkanker toegenomen. Factoren die hieraan mogelijk hebben bijgedragen is toename in gebruik van beeldvorming, waardoor vooral meer kleine niertumoren zijn gediagnosticeerd. Ook de toename in prevalentie van risicofactoren voor nierkanker, zoals hoge bloeddruk en obesitas, dragen mogelijk bij aan de toegenomen incidentie van nierkanker. De laatste jaren zie we dat bij zowel mannen als vrouwen de incidentie van nierkanker stabiliseert.

De gestandaardiseerde incidentie (European Standardized Rate) is een weergave van het aantal diagnoses per 100.000 mensen waarbij de leeftijdsverdeling over verschillende jaren gelijk is getrokken.

De RESR (Revised European Standardized Rate) is een nieuwe maat voor correctie voor leeftijdsopbouw in de Europese bevolking, gebaseerd op de Europese bevolkingsopbouw in 2010.

Lees meer over de behandeling, overleving, prevalentie en sterfte van nierkanker.