Behandeling van nierkanker

De behandeling van nierkanker is afhankelijk van de tumorkenmerken zoals de grootte en locatie van de tumor en de aanwezigheid van uitzaaiingen. De kans op overleving na nierkanker is sterk afhankelijk van het ziektestadium.

Behandeling kleine niertumoren

Voor kleine niertumoren (< 7 cm, T1 tumoren) zijn verschillende behandelmogelijkheden voorhanden, zoals: ‘active surveillance’, partiele nefrectomie, thermale ablatie, stereotactische radiotherapie of eventueel radicale nefrectomie.

Kleine niertumoren worden bij voorkeur niersparend behandeld, zodat zoveel mogelijk nierfunctie behouden blijft en morbiditeit op langere termijn wordt voorkomen.

In Nederland wordt substantiĆ«le variatie gezien in de behandeling van deze kleine tumoren. In sommige ziekenhuizen in Nederland worden bij kleine niertumoren nog relatief vaak operaties verricht waarbij de gehele nier wordt verwijderd, terwijl andere ziekenhuizen vooral niersparend behandelen. Ook is er variatie in het uitvoeren van laparoscopische operaties versus open operaties.

Behandeling grotere niertumoren

De belangrijkste behandeloptie voor grotere niertumoren  (≥T2 tumoren) is de radicale nefrectomie. PatiĆ«nten met gevorderde of gemetastaseerde ziekte worden doorgaans systemisch behandeld.

Sinds 2006 is er veel veranderd in de behandeling van nierkanker. Deze bestaat tegenwoordig onder andere uit doelgerichte therapie en immuuntherapie.

Lees meer over de incidentie, overleving, prevalentie en sterfte van nierkanker.