Behandeling van nierkanker

Voor kleine niertumoren (< 7 cm, T1 tumoren) zijn verschillende behandelmogelijkheden voorhanden zoals: ‘active surveillance’, partiele nefrectomie, thermale ablatie, stereotactische radiotherapie of eventueel radicale nefrectomie. Kleine niertumoren worden bij voorkeur niersparend behandeld zodat zoveel mogelijk nierfunctie behouden blijft en morbiditeit op langere termijn voorkomen wordt.

In Nederland wordt substantiĆ«le variatie gezien in de behandeling van deze kleine tumoren. In sommige ziekenhuizen wordt in Nederland bij kleine niertumoren nog relatief vaak operaties verrichten waarbij de gehele nier wordt verwijderd, terwijl andere ziekenhuizen vooral niersparend behandelen. Ook is er variatie tussen in het uitvoeren van laparoscopische operaties versus open operaties. 

De belangrijkste behandeloptie voor grotere niertumoren  (≥T2 tumoren) is de radicale nefrectomie. PatiĆ«nten met gevorderde of gemetastaseerde ziekte worden doorgaans systemisch behandeld. Sinds 2006 is er veel veranderd in deze behandeling en bestaat tegenwoordig onder andere uit doelgerichte therapie en immuuntherapie. 

Cijfers over nierkanker

In dit overzicht staan cijfers over de incidentie, behandeling en overleving van nierkanker, gebaseerd op cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (pdf).

Bekijk ook hier de informatie over de incidentie, overleving, prevalentie en sterfte van nierkanker.