Onderzoek bij neuro-endocriene neoplasie

Gezien het zeldzame karakter van deze bijzondere vorm van kanker is de relatief literatuur beperkt. Studies worden voornamelijk vanuit de expertise centra en de European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) en de expertise centra geïnitieerd.

Er zijn in het verleden de verschillende publicaties met gegevens vanuit de Nederlandse Kankerregistratie gepubliceerd in internationale peer-reviewd journals: