Beleid en samenwerking

Samenwerking tussen referentiecentra en verwijzende specialisten is van groot belang om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een zeldzame vorm van kanker te verbeteren. IKNL zet zich daarom samen met zorgprofessionals, beroeps- en patiëntenverenigingen in om de zorg voor patiënten met een neuro-endocriene tumor of een neuro-endocriene carcinoom te verbeteren.