Sterfte huidkanker

Het sterftecijfer van melanoom steeg over de jaren naar ongeveer 4,6 per 100.000, maar is vanaf 2010 min of meer stabiel. Jaarlijks overlijden ongeveer 800 patiënten door melanoom.

De sterfte aan de overige huidkanker (niet-melanoom) is relatief laag, het gaat in totaal om ongeveer 150 sterfgevallen per jaar.

De sterftecijfers (doodsoorzaken) van het Centraal Bureau Statistiek maken geen onderscheid binnen de niet-melanoom vormen van huidkanker. In de praktijk betreffen deze sterfgevallen patiënten met plaveiselcelcarcinoom en een aantal zeldzamere vormen van huidkanker.

Gezien de hoge relatieve overlevingscijfers kan worden gesteld dat er nauwelijks patiënten overlijden aan basaalcelcarcinoom.

Lees meer over de overleving en prevalentie van huidkanker.