Prevalentie huidkanker

De 10-jaarsprevalentie geeft het aantal patiënten weer dat in Nederland woont en in de 10 jaar daarvoor is gediagnosticeerd met kanker. De 10-jaarsprevalentie stijgt vanwege de vele diagnoses en goede overleving.

De 10-jaarsprevalentie van plaveiselcelcarcinoom is meer dan 89.000 en van melanoom meer dan 56.000. 

De 10-jaarsprevalentie voor BCC is naar schatting 293.000. Deze is niet exact te herleiden doordat er destijds geen landelijke registratie was. De data zijn geëxtrapoleerd op basis van de voormalige regio die tot 2014 ondersteund werd door Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ); dit betreft de regio Noord-Brabant en Noord-Limburg.

Lees meer over de overleving en sterfte van huidkanker.