Prevalentie huidkanker

De 10-jaarsprevalentie geeft het aantal patiënten weer dat op een bepaald moment in Nederland woont en in de 10 jaar daarvoor gediagnosticeerd is met kanker. De 10-jaarsprevalentie van plaveiselcelcarcinoom is 60.000 en van melanoom 43.000. 

De 10-jaarsprevalentie voor BCC is naar schatting 293.000. Deze is niet exact te herleiden doordat er destijds geen landelijke registratie was. De data zijn geëxtrapoleerd op basis van de voormalige regio die tot 2014 ondersteund werd door Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ); dit betreft de regio Noord-Brabant en Noord-Limburg.

In onderstaande grafiek is de meest recente prevalentie van plaveiselcelcarcinoom en melanoom weergegeven.

Lees meer over de overleving en sterfte van huidkanker.