Cijfers schildklierkanker

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) legt diverse gegevens vast over de diagnostiek en behandeling van alle patiënten met kanker in Nederland. De NKR is sinds 1989 landelijk dekkend.

De NKR is een rijke bron van betrouwbare en relevante gegevens van alle patiënten met kanker, van diagnose tot eventueel overlijden, ongeacht de behandellocatie. Het is daarmee een onafhankelijk patiëntvolgsysteem. De gegevens leiden tot beter inzicht, effectievere interventies en uiteindelijk tot een betere zorguitkomst voor de patiënt met kanker.

De gegevens uit de NKR rapporteert IKNL aan ziekenhuizen, regionale oncologienetwerken en comprehensive cancer networks, zorginstellingen, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties (zorgdomein) en de wetenschap (publiek domein) en het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland (politiek domein). 

Voor het beantwoorden van specifiekere vragen of voor inzichten ten behoeve van klinisch en epidemiologisch onderzoek, kunnen aanvullend gegevensaanvragen ingediend worden.

Itemset

IKNL registreert alle patiënten met schildklierkanker in Nederland, inclusief het stadium van de ziekte en de behandeling die zij hebben gekregen. Vanaf incidentiejaar 2016 is de registratie voor schildklierkanker uitgebreid met items voor evaluatie van de richtlijn Schildkliercarcinoom 2015. Daarmee kan de kwaliteit van de geleverde zorg met behulp van de NKR beter inzichtelijk worden gemaakt. 

Schildklierkanker in 2032

Het aantal kankerdiagnoses neemt de komende decennia toe. Dat komt zowel door vergrijzing als leefstijl. In het rapport ‘Kanker in Nederland, Trends en prognoses tot en met 2032’ staan de prognoses van diverse kankersoorten op een rij, ook voor schildklierkanker.

Naar het rapport 

Bekijk de samenvatting

Contact

Wilt u meer informatie over de registratie en onderzoek naar schildklierkanker? Neemt u dan contact op met: