VOICE-studie

In de VOICE studie wordt het effect van de SARS-CoV-2 vaccinatie bestudeerd bij kankerpatiënten met een solide tumor die een systemische behandeling ondergaan. De studienaam VOICE staat voor Vaccination against cOvid In CancEr. De studie wordt uitgevoerd in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) en het Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (NKI/AvL).

Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het UMCG. De medisch-ethische toetsingscommissie van het UMCG heeft dit onderzoek goedgekeurd.

Achtergrond

Patiënten die behandeld worden voor kanker lopen een groter risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. In de grote studies die al gedaan zijn met het nieuwe coronavaccin zijn nauwelijks patiënten met kanker onderzocht. Het zou kunnen dat het coronavaccin minder goed werkt door behandeling met chemotherapie en/of immunotherapie. Verder zou het zo kunnen zijn dat patiënten die behandeld worden voor kanker vaker bijwerkingen krijgen van het vaccin.

Om snel kennis te verkrijgen over de werkzaamheid van het vaccin bij deze patiënten worden in dit onderzoek proefpersonen met voorrang gevaccineerd: patiënten die chemotherapie en/of immunotherapie krijgen en een groep deelnemers zonder kanker. De groep deelnemers zonder kanker wordt gevaccineerd om de werkzaamheid van het vaccin te vergelijken tussen deelnemers met en zonder kanker. Het vaccin (MOderna) dat in deze studie wordt gebruikt, is goedgekeurd door de bevoegde instanties.

Het onderzoek is voor de oncologische patiënten van groot belang, omdat de COVID-19 periode ertoe geleid heeft dat zij een enorme impact ervaren op hun behandelmogelijkheden en deze periode een ernstig effect heeft op hun sociale leven, omdat patiënten nog meer dan andere groepen in de maatschappij uit angst voor COVID-19 zich maximaal hebben geïsoleerd. Een effectieve vaccinatie zal het mogelijk maken om deze sterke isolatie, die ze nu voor alle zekerheid zoeken, op te heffen. Het zal hen weer in staat stellen een voller leven te leiden.

Doel

In dit onderzoek bekijken we of patiënten die voor kanker behandeld worden dezelfde afweerreactie maken na toediening van het coronavaccin als mensen zonder kanker. Daarnaast kijken we naar eventuele bijwerkingen van het vaccin.

Met deze kennis is het mogelijk om te begrijpen hoe goed patiënten met kanker beschermd worden tegen COVID-19. Zo hopen we deze groep in de toekomst beter te kunnen voorlichten en te kunnen beschermen.

Methode

In de VOICE studie worden 627 patiënten met een solide tumor die een behandeling ondergaan met immunotherapie (Cohort B), chemotherapie (Cohort C) of een combinatie van beide geïncludeerd (Cohort D). Daarnaast wordt er ter vergelijking een controlegroep van 246 gezonde personen (Cohort A) meegenomen in het onderzoek. Voor deelname aan de studie zullen alle deelnemers worden gevaccineerd tegen COVID-19.

Primaire eindpunt van de studie: meting van de antistofontwikkeling (afweer reactie) 28 dagen na de laatste vaccinatie.

Het einde van de studie is een jaar na de vaccinatie van de laatste patiënt.

Het protocol van de VOICE-studie is gepubliceerd in het internationaal toonaangevende tijdschrift Nature Medicine.

Projectleden 

R.S.N. Fehrmann, MD, PhD; medisch oncoloog UMCG

M. Jalving, MD, PhD; medisch oncoloog UMCG

D. van Baarle, PhD; immunoloog UMCG/RIVM

A.L.W. Huckriede, PhD; viroloog UMCG

T.J.N. Hiltermann, MD, PhD; longarts UMCG

 

E.F. Smit, MD, PhD; longarts NKI/AvL

C.U. Blank, MD, PhD; medisch oncoloog & tumor immunuloog NKI/AvL

P. Kvistborg, PhD; wetenschapper NKI/AvL

 

C.H. Geurts van Kessel, PhD; klinisch viroloog Erasmus MC

M.P.G. Koopmans, PhD; viroloog Erasmus MC

A.C. Dingemans, MD, PhD; longarts Erasmus MC

 

G.F. Rimmelzaan, MD, PhD; viroloog Universiteit voor Diergeneeskunde Hannover

 

C.A.C.M. van Els, PhD; immunoloog RIVM

N.Y. Rots, PhD; adviseur RIVM

 

V.E.E.P. Lemmens; epidemioloog IKNL

I. Dingemans, NFK

V. Engelen, NFK

 

Betrokken organisaties

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Groningen, Nederland

Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC), Rotterdam, Nederland

Nederlands Kanker Instituut/Anthoni van Leeuwenhoekziekenhuis (NKI/AvL), Amsterdam, Nederland

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Utrecht, Nederland

Rijksinstituut voor Volkegezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Nederland

Nederlandse Federatie van Kankerpatienten organisaties (NFK), Utrecht, Nederland

Universiteit voor diergeneeskunde Hannover, Hannover, Duitsland

Ondersteuning studie

Het IKNL-trialbureau verzorgt voor de VOICE-studie naast projectmanagement het centraal datamanagement en de monitoring. Bij het Erasmus MC en UMCG ondersteunt IKNL ook het lokaal datamanagement. Het NKI/AvL zal zelf haar dataverzameling verzorgen.

Het studieteam zal op deze website zo snel als mogelijk tussentijdse resultaten delen. Na ongeveer zes maanden zullen de eerste uitkomsten van het onderzoek bekend zijn.

Verder lezen

Lees ook de nieuwsberichten van het UMCG, Erasmus MC, het Antoni van Leeuwenhoek over deze studie.

Projectleider

E.G.E. de Vries, MD, PhD; medisch oncoloog UMCG

PI/ hoofdonderzoekers

A.A.M. van der Veldt, MD, PhD, oncoloog Erasmus MC

S.F. Oosting, MD, PhD; medisch oncoloog UMCG

J.B.A.G. Haanen, MD, PhD; medisch oncoloog NKI/AvL

Betrokken organisaties

UMCG

Erasmus MC

NKI/AvL

IKNL

RIVM

NFK

Universiteit voor diergeneeskunde Hannover

Subsidieverlener

ZonMw

Looptijd

2 jaar

Nieuws

IKNL ondersteunt onderzoek naar effect COVID-19-vaccinatie bij patiënten met kanker

Zorgt COVID-19-vaccinatie ervoor dat ook patiënten met kanker een goede afweerreactie tegen COVID-19 ontwikkelen? Onderzoekers uit drie kankercentra in Nederland, het Erasmus MC, het NKI-AvL en het UMCG en van het RIVM gaan dit onderzoeken in samenspraak met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK). Het IKNL trialbureau ondersteunt de uitvoering van de studie. 

lees verder