VOICE-studie

In de VOICE studie wordt het effect van de SARS-CoV-2 vaccinatie bestudeerd bij kankerpatiënten met een solide tumor die een systemische behandeling ondergaan. De studienaam VOICE staat voor Vaccination against cOvid In CancEr. De studie wordt uitgevoerd in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) en het Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (NKI/AvL).

Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het UMCG. De medisch-ethische toetsingscommissie van het UMCG heeft dit onderzoek goedgekeurd. 

Doel

In dit onderzoek bekijken we of patiënten die voor kanker behandeld worden dezelfde afweerreactie maken na toediening van het coronavaccin als mensen zonder kanker. Daarnaast kijken we naar eventuele bijwerkingen van het vaccin.

Met deze kennis is het mogelijk om te begrijpen hoe goed patiënten met kanker beschermd worden tegen COVID-19. Zo hopen we deze groep in de toekomst beter te kunnen voorlichten en te kunnen beschermen.

Ondersteuning studie

Het IKNL-trialbureau verzorgt voor de VOICE-studie naast projectmanagement het centraal datamanagement en de monitoring. Bij het Erasmus MC en UMCG ondersteunt IKNL ook het lokaal datamanagement. Het NKI/AvL zal zelf haar dataverzameling verzorgen.

Lees ook de nieuwsberichten van het UMCG, Erasmus MC, het Antoni van Leeuwenhoek over deze studie.

Projectleider

E.G.E. de Vries, MD, PhD; medisch oncoloog UMCG

PI/ hoofdonderzoekers

A.A.M. van der Veldt, MD, PhD, oncoloog Erasmus MC

S.F. Oosting, MD, PhD; medisch oncoloog UMCG

J.B.A.G. Haanen, MD, PhD; medisch oncoloog NKI/AvL

Betrokken organisaties

UMCG

Erasmus MC

NKI/AvL

IKNL

RIVM

NFK

Universiteit voor diergeneeskunde Hannover

Subsidieverlener

ZonMw

Looptijd

2 jaar

Nieuws

IKNL ondersteunt onderzoek naar effect COVID-19-vaccinatie bij patiënten met kanker

Zorgt COVID-19-vaccinatie ervoor dat ook patiënten met kanker een goede afweerreactie tegen COVID-19 ontwikkelen? Onderzoekers uit drie kankercentra in Nederland, het Erasmus MC, het NKI-AvL en het UMCG en van het RIVM gaan dit onderzoeken in samenspraak met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK). Het IKNL trialbureau ondersteunt de uitvoering van de studie. 

lees verder

Vaccinatie tegen coronavirus werkt goed tijdens behandeling van solide tumoren

De meeste patiënten met een tumor in een orgaan of weefsel waarvoor ze een behandeling krijgen met immuuntherapie en/of chemotherapie, hebben een goede respons op het coronavaccin. Een onderzoek hiernaar, uitgevoerd door UMC Groningen, Erasmus MC in Rotterdam en Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, in samenwerking met het RIVM en het Integraal Kankercentrum Nederland, laat zien dat vaccinatie van deze patiënten veilig en meestal effectief is. De resultaten van dit onderzoek zijn op 20 september gepresenteerd op het congres van de European Society of Medical Oncology en worden gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet Oncology. 

lees verder