VOICE-studie

In de VOICE studie wordt het effect van de SARS-CoV-2 vaccinatie bestudeerd bij kankerpatiënten met een solide tumor die een systemische behandeling ondergaan. De studienaam VOICE staat voor Vaccination against cOvid In CancEr. De studie wordt uitgevoerd in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) en het Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (NKI/AvL).

Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het UMCG. De medisch-ethische toetsingscommissie van het UMCG heeft dit onderzoek goedgekeurd. 

Doel

In dit onderzoek bekijken we of patiënten die voor kanker behandeld worden dezelfde afweerreactie maken na toediening van het coronavaccin als mensen zonder kanker. Daarnaast kijken we naar eventuele bijwerkingen van het vaccin.

Met deze kennis is het mogelijk om te begrijpen hoe goed patiënten met kanker beschermd worden tegen COVID-19. Zo hopen we deze groep in de toekomst beter te kunnen voorlichten en te kunnen beschermen.

Ondersteuning studie

Het IKNL-trialbureau verzorgt voor de VOICE-studie naast projectmanagement het centraal datamanagement en de monitoring. Bij het Erasmus MC en UMCG ondersteunt IKNL ook het lokaal datamanagement. Het NKI/AvL zal zelf haar dataverzameling verzorgen.

Lees ook de nieuwsberichten van het Erasmus MC, het Antoni van Leeuwenhoek over deze studie.

Projectleider

E.G.E. de Vries, MD, PhD; medisch oncoloog UMCG

PI/ hoofdonderzoekers

A.A.M. van der Veldt, MD, PhD, oncoloog Erasmus MC

S.F. Oosting, MD, PhD; medisch oncoloog UMCG

J.B.A.G. Haanen, MD, PhD; medisch oncoloog NKI/AvL

Betrokken organisaties

UMCG

Erasmus MC

NKI/AvL

IKNL

RIVM

NFK

Universiteit voor diergeneeskunde Hannover

Subsidieverlener

ZonMw

Looptijd

2 jaar

Gerelateerd nieuws

Vaccinatie tegen COVID geeft bij patiënten met kanker dezelfde afweerreactie en is veilig

COVID vaccinatie patiënt

COVID-vaccinatie geeft patiënten die worden behandeld voor een solide tumor met chemo- en/of immunotherapie een goede afweerreactie. De bijwerkingen van de vaccinatie zijn bij hen niet ernstiger dan bij een controlegroep. Dit hadden onderzoekers al snel aangetoond na het begin van hun onderzoek Vaccination against cOvid In CancEr oftewel VOICE. Dit bemoedigende resultaat is nu bevestigd in een follow-up. IKNL speelt een grote rol bij de uitvoering van VOICE.

lees verder