COVID vaccinatie patiënt

Vaccinatie tegen COVID geeft bij patiënten met kanker dezelfde afweerreactie en is veilig

COVID-vaccinatie geeft patiënten die worden behandeld voor een solide tumor met chemo- en/of immunotherapie een goede afweerreactie. De bijwerkingen van de vaccinatie zijn bij hen niet ernstiger dan bij een controlegroep. Dit hadden onderzoekers al snel aangetoond na het begin van hun onderzoek Vaccination against cOvid In CancEr oftewel VOICE. Dit bemoedigende resultaat is nu bevestigd in een follow-up. IKNL speelt een grote rol bij de uitvoering van VOICE.

UMCG, Erasmus MC, NKI-AvL en RIVM doen in samenspraak met de NFK onderzoek naar de afweerreactie en de veiligheid  van COVID-vaccinatie bij patiënten met een solide tumor die daarvoor worden behandeld met chemotherapie, immuuntherapie of een combinatie van beide. De onderzoekers maten bij hen op verschillende momenten de hoeveelheid antistoffen en T-celactiviteit tegen het virus in het bloed om dit te vergelijken met een controlegroep. Kortgeleden publiceerden de onderzoekers nieuwe resultaten op basis van een follow up één jaar na de start van VOICE. Dat artikel is hier te lezen. VOICE wordt gefinancierd door ZonMw binnen het COVID-19-programma. 

Grote rol IKNL-trialbureau

IKNL-collega Tatjana Westphal is mede-auteur van de artikelen over VOICE – en niet voor niets. IKNL speelt een grote rol bij de uitvoering van deze studie en er zijn en waren tientallen IKNL-collega’s hard aan het werk met het ondersteunen van VOICE. Het IKNL-trialbureau verzorgt het projectmanagement en regelt belangrijke praktische zaken als  het centraal datamanagement en de  logistiek rondom vragenlijsten en monitoring. Lokale datamanagers van IKNL verzamelden alle gegevens die voor het onderzoek nodig zijn. Centraal datamanager Westphal bouwde met haar collega’s de database. Zij coördineerde de dataverzameling, controleert de data en ondersteunt bij de statistiek.

Belang voor patiënten met kanker

De resultaten zijn uiterst relevant omdat de coronamaatregelen ertoe leidden dat kankerbehandelingen werden aangepast, uitgesteld of helemaal niet gegeven. Ook isoleerden patiënten met kanker zich nog meer dan anderen uit angst voor COVID en dat had een sterk negatief effect op hun sociale leven. De resultaten van VOICE betekenen dat patiënten die worden behandeld tegen kanker veilig gevaccineerd kunnen worden en een vergelijkbare afweer kunnen opbouwen als anderen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de patiënten drie in plaats van twee basisvaccinaties konden krijgen. De resultaten van de VOICE-studie zijn gebruikt om het vaccinatieadvies vanuit het RIVM voor deze patiëntengroep op te stellen. 

Snelle actie

Bijzonder aan dit onderzoek is dat het in zeer korte tijd uit de grond gestampt werd. Dat moest ook wel, om met de dataverzameling aan te kunnen sluiten op de start van de vaccinatie in 2021. “We hebben de database en alles eromheen heel snel opgezet”, vertelt Westphal. “Véél sneller dan normaal. In december 2020 begonnen we met het werk en in januari voerden we de eerste data al in.” De laatste data werden anderhalf jaar daarna, najaar 2022, verzameld. Het is te verwachten dat er nog meerdere publicaties zullen volgen.

Ons nieuwsbericht over de eerste resultaten leest u hier.

Gerelateerde projecten

VOICE-studie

In de VOICE studie wordt het effect van de SARS-CoV-2 vaccinatie bestudeerd bij kankerpatiënten met een solide tumor die een systemische behandeling ondergaan. De studienaam VOICE staat voor Vaccination against cOvid In CancEr. De studie wordt uitgevoerd in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) en het Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (NKI/AvL).

lees verder
Gerelateerd nieuws

COVID-19 en kanker: terugblik op de pandemie

Terugblik op COVID-19 pandemie

Tussen september 2020 en februari 2023 werden binnen het COVID-19 programma van ZonMW en het landelijke project 'COVID en kanker in Nederland' tientallen studies verricht om het effect van de pandemie op de oncologische zorg in kaart te brengen én hiervan te leren. Op een speciale themapagina delen we de belangrijkste resultaten.

lees verder

Eén op drie kankerpatiënten kreeg andere zorg eerste weken COVID-19-crisis

senior man met mondkapje

Eén op drie patiënten met kanker heeft in de eerste vier tot zes weken van de COVID-19-crisis veranderingen in de zorg ervaren. Het ging hierbij om uitgestelde of afgezegde behandelingen en follow-ups of vervanging van consulten door telefoon- en beeldgesprekken. Dat blijkt uit onderzoek van Lonneke van de Poll-Franse (IKNL, NKI, Tilburg University) en collega’s. De crisis lijkt meer impact te hebben op het mentaal welbevinden van de algemene bevolking dan op patiënten met kanker, die door deze diagnose vaak al beperkt zijn in hun sociale contacten en bewegingsvrijheid.

lees verder