Vijf duizend diagnoses kanker minder

Als gevolg van de COVID-19-crisis was het aantal nieuwe kankerdiagnoses in maart, april en mei 20-25% lager dan gebruikelijk. Door drie maanden lang minder diagnoses zijn er inmiddels minstens vijf duizend diagnoses nog niet gesteld.

29 AUG 2020

Dat blijkt uit het voorlopige aantal diagnoses in de Nederlandse Kankerregistratie op basis van de landelijke pathologiedatabase PALGA. De daling is waarschijnlijk veroorzaakt doordat mensen tijdens de COVID-19-crisis minder snel met klachten naar de huisarts gingen, in combinatie met een stagnatie van het verwijzingsproces naar het ziekenhuis en uitgestelde diagnostiek in het ziekenhuis.

Een aanzienlijk deel van deze diagnoses zal later alsnog gesteld worden, waardoor de druk op de zorg in de komende periode hoger kan zijn dan voor de coronapandemie. Over de effecten van het eventueel later ontdekken op het stadium van de kanker bij diagnose en de daarop volgende mogelijk zwaardere behandeling en overleving is op dit moment nog geen uitspraak te doen. Daarnaast zijn er aanpassingen in de geleverde zorg geweest. Ook deze aanpassingen en eventuele gevolgen hiervan kunnen worden gemonitord met de Nederlandse Kankerregistratie.

Lees meer op de pagina www.iknl.nl/covid-19. IKNL geeft op die webpagina regelmatig updates over het aantal diagnoses kanker tijdens de corona-pandemie. Hier staat ook informatie per kankersoort.