mantelzorg en vrijwilligers (verbetertraject)

In Nederland zijn ruim 2,6 miljoen mantelzorgers die meer dan 8 uur per dag gedurende drie maanden of langer zorg verlenen aan hun naasten. Zorgverleners hebben een taak bij het tijdig signaleren van problemen en/of knelpunten waarmee naasten van ongeneeslijk zieke patiënten te maken kunnen krijgen. Dat geldt nog meer naarmate het overlijden dichterbij komt en de belasting voor de mantelzorger toeneemt.
 
Mantelzorg zorgverleners
IKNL kan ondersteuning bieden aan zorgverleners om de belasting van mantelzorgers in de thuissituatie te meten en begeleiden. We hebben hiervoor het model mantelzorgondersteuning met een bijbehorend formulier ontwikkeld samen met Vilans en de Brabantse Raad voor de Informele Zorg dat bruikbaar is in alle mantelzorgsituaties, om de belastbaarheid van de mantelzorger vast te stellen en daarmee te voorkomen dat de mantelzorgers zich te zwaar belast voelt. Het gebruik ervan geeft een helder beeld van de situatie van de mantelzorger. IKNL helpt u graag bij de juiste inzet van dit model.
 

Contact
Heeft uw team of organisatie interesse in het verkennen van de mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen bij (voorkomen van) overbelasting of wenst u meer aanvullende informatie, neemt u dan contact op met Annemarie Stoffer-Brink.

Dit traject is één van de, door onafhankelijk experts gekozen, Goede Voorbeelden om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Lees meer en bekijk de film.

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.
Mantelzorg
Bekijk: Mantelzorgondersteuning

IKNL biedt mantelzorgers en hulpverleners ondersteuning via de folder ‘Ziek word je niet alleen' ontwikkeld die ook relevant is voor verzorgenden.

volg ons: