Consultatie

Bij de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden. In die gevallen kunnen huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners telefonisch te rade gaan bij een consulent uit het consultatieteam palliatieve zorg in hun regio. Een consulent, een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundige, adviseert de zorgverlener, zonder de zorg over te nemen.

Deze consultatievoorziening vormt een bruikbare ruggensteun voor de generalistische zorgverlener die met (vaak complexe) problematiek wordt geconfronteerd. De telefonische consultatie wordt landelijk dekkend 24/7 aangeboden door meer dan 300 consulenten uit meer dan 30 consultatieteams. 

Doel consultatie 

De consultatie helpt de generalistische zorgverlener die met soms complexe problematiek wordt geconfronteerd met advies en morele support. Het doel van consultatie palliatieve zorg is door kennisvermeerdering en bekrachtiging van de zorgverlener zo goed mogelijke zorg voor patiënt en naasten te bieden. 

> Raadpleeg het consultatieteam van jouw regio

Consulenten: artsen en verpleegkundigen

De consulenten zijn artsen en verpleegkundigen. Door hun opleiding en praktijkervaring zijn zij gespecialiseerd in palliatieve zorg. Ze werken in het ziekenhuis, verpleeghuis, hospice of in de thuiszorg. Ze voldoen aan alle criteria rond  opleiding, ervaring, competenties en beschikbaarheid. Deze criteria zijn opgesteld door IKNL. De consulenten worden ook ingezet voor deskundigheidsbevordering, advisering aan multidisciplinaire overleggen (mdo’s) in ziekenhuizen en Palliatieve Thuiszorggroepen (PaTz).

Werkwijze 

De consulent neemt een vraag binnen 30 minuten in behandeling. Een verpleegkundig consulent en een arts-consulent stellen samen een advies op. De consulent belt de vraagsteller zo snel mogelijk terug. Het advies wordt per beveiligde e-mail binnen één werkdag bevestigd. De adviezen zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen. Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners.  

Buiten kantooruren gaat het voornamelijk om vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten en komt de vraag direct binnen bij de arts-consulent. 

Lees meer over consultatie palliatieve zorg op Palliaweb

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hetty Kazimier (adviseur).