peiling palliatieve zorg 2024

Oproep: doe mee aan de korte peiling palliatieve zorg!

Bent u verzorgende, verpleegkundige of arts of werkt u als professional in het sociaal domein? Dan nodigen wij u uit om mee te doen aan een korte tweejaarlijkse peiling om inzicht te krijgen in uw ervaringen, kennis en opvattingen over twee belangrijke thema’s binnen de palliatieve zorg: markering en proactieve zorgplanning. Daarmee bedoelen we het herkennen van patiënten in de palliatieve fase en het voeren van gesprekken met patiënten en naasten over hun waarden, wensen, behoeften en behandelgrenzen. 

 

Deze peiling is bedoeld om te kijken wat u helpt bij markering en proactieve zorgplanning en wat er beter kan rondom deze thema’s. 

Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot 10 minuten. Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw deelname en stellen het op prijs als u wilt helpen de peiling bij uw collega’s onder de aandacht te brengen. De vragenlijst staat open van 1 maart tot en met 31 maart 2024. 

Ga naar de vragenlijst

Over de peilingen palliatieve zorg

Eenmaal per twee jaar organiseert Stichting PZNL vanuit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) - in samenwerking met IKNL, Amsterdam UMC, de Patiëntenfederatie, Agora en de Universiteit van Tilburg - peilingen onder burgers, patiënten en zorgverleners/professionals sociaal domein over hun ervaringen met en het perspectief op palliatieve zorg en ondersteuning.

De peiling onder zorgverleners/professionals sociaal domein noemden we voorheen zorgverlenerspeiling. Omdat we naast het perspectief van zorgverleners ook het perspectief van professionals werkzaam in het sociaal domein willen meenemen, is de naam gewijzigd.

De vorige peilingen vonden plaats in 2022 en worden iedere twee jaar herhaald. Op deze manier worden de uitkomsten over de tijd met elkaar vergeleken. Ook vergelijken we de peilingen onder burgers, patiënten en zorgverleners/professionals sociaal domein met elkaar. Daarnaast worden de uitkomsten gebruikt voor het monitoren van de voortgang en de evaluatie van het NPPZ II.

Op Palliaweb leest u de resultaten van de peilingen in 2022.

Gerelateerd nieuws

Voorkom niet-passende zorg door vroegtijdige inzet gespecialiseerde palliatieve zorg

Arts meet bloeddruk op bij patiënt Een aanzienlijk aantal patiënten met levensbedreigende ziekten zoals kanker ontvangt potentieel niet-passende zorg in de laatste 30 dagen van het leven, zoals spoedeisende hulp-bezoeken, ziekenhuis- of IC-opnames of overlijden in het ziekenhuis. Dit blijkt uit een onderzoek van Manon Boddaert en collega’s, waarover onlangs gepubliceerd werd in het special issue ‘Palliative Care for Patients with Cancer’ van Cancers. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan het einde van het leven is een prioriteit voor patiënten en hun families en voor de volksgezondheid.  De onderzoekers onderstrepen het belang van vroegtijdige inzet van gespecialiseerde palliatieve zorg in complexe sitaties als integraal onderdeel van de reguliere zorg. lees verder

Verandering in emotioneel functioneren naasten van patiënten met gevorderde kanker in laatste levensjaar

vrouw met hoofddoek leunt op schouder van dochter met krulharen

Het emotioneel functioneren van naasten van patiënten met gevorderde kanker in hun laatste levensjaar neemt in die tijd significant af, blijkt uit onderzoek van Laurien Ham (IKNL/PZNL) en collega’s van IKNL en diverse ziekenhuizen. Op basis van data uit de eQuiPe-studie onderzochten Ham en collega’s het verloop van het emotioneel functioneren van naasten en welke factoren daarop van invloed waren. Het soort relatie tussen patiënt en naaste, slaapproblemen van de patiënt en ervaren continuïteit van zorg bleken gerelateerd te zijn aan het beloop van emotioneel functioneren.

lees verder