Samenwerken aan kwaliteit

Kwaliteit borstkankerzorg kan verder verbeteren door samenwerking en onderzoek

Tijdens het lustrumsymposium van het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) op 7 maart 2024 werden cijfers gedeeld over de borstkankerzorg in Nederland. Daarbij werden de cijfers van het AMZ vergeleken met het Nederlands gemiddelde op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie. De kwaliteit van borstkankerzorg in Nederland is goed. Vanuit het NABON, de NBCA en het IKNL wordt continu gewerkt aan het nog verder verbeteren van deze kwaliteit.

Ziekenhuizen in Nederland leveren hoogkwalitatieve zorg. De basis van deze zorg is gelegen in richtlijnen die zijn opgesteld vanuit het Nationaal Borstkanker Overleg (NABON). Deze richtlijnen worden aangepast wanneer er nieuwe onderzoeksresultaten bekend zijn. Op deze manier proberen we in Nederland voor iedere patiënt de beste zorg op maat te leveren. Variatie in behandeling en uitkomsten zijn er altijd, en zullen er ook altijd blijven. Dit heeft te maken met individuele behandelwensen en individuele patiëntkenmerken. De gegevens die gepresenteerd werden op het symposium gingen over de geselecteerde patiëntenpopulatie van het AMZ. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde heeft het AMZ jongere patiënten met een hogere sociaaleconomische klasse. Hiervoor is gecorrigeerd, maar dit zijn factoren die bijvoorbeeld ook invloed hebben op leefstijl en daarmee direct ook uitkomsten van zorg zoals het risico op overlijden. Gegevens over bijvoorbeeld leefstijl zijn niet beschikbaar.

Het is belangrijk om cijfers altijd goed te duiden voordat daar onterechte conclusies aan verbonden worden. De prognose van een ziekte is van veel factoren afhankelijk, onder andere het stadium van de ziekte, de gemiddelde leeftijd, welke behandelingen een patiënt al heeft gehad, leefstijl van de patiënt, bijkomende ziekten, et cetera. Met observationele data, zoals gepresenteerd op het symposium, is het niet mogelijk om alle data te hebben die de verschillen in onderliggende populaties kunnen opheffen en verklaren.

Vanuit de NABON Breast Cancer Audit (NBCA) en de auditwerkgroep van de NABON wordt samen met IKNL en de Borstkankervereniging Nederland gekeken naar de landelijke kwaliteit van zorg inclusief het initiatief om prognosedata op landelijk niveau verder te analyseren. Hierbij werken we naar landelijke transparantie om iedere patiënt de beste zorg te geven, afgestemd op persoonlijke voorkeuren en patiëntkenmerken.

  • Zie ook berichtgeving van SKIPR
Gerelateerd nieuws

Samen beslissen over nacontrole na borstkanker: goed voor patiënt, uitdagingen bij implementatie

In haar proefschrift onderzoekt Jet Ankersmid samen beslissen in de praktijk De prognose van borstkanker is de afgelopen decennia sterk verbeterd. Dat betekent dat meer mensen te maken krijgen met nazorg en nacontrole. Gepersonaliseerde nacontrole en samen beslissen over de nacontrole biedt voordelen voor patiënten, maar de implementatie hiervan brengt uitdagingen met zich mee. Dat concludeert Jet Ankersmid, die op 14 juni promoveert aan de Universiteit Twente.  lees verder

Twee toekenningen in KWF themacall 'Smart Measurements Technologies'

Twee projecten kwaliteit van leven borstkanker KWF honoreert binnen de themacall 'Smart Measurements Technologies' twee projecten waar IKNL-onderzoekers nauw bij betrokken zijn. Beide projecten zetten in op het vroegtijdig monitoren van bijwerkingen van chemotherapie voor borstkankerpatiënten. lees verder