ouder echtpaar op bed

Nieuwe update tool 'Kerncijfers behoefte aan palliatieve zorg'

De tool Kerncijfers behoefte aan palliatieve zorg is geüpdatet. Vanaf nu zijn de cijfers tot en met 2022 te bekijken en is een extra filter zorgkantoor toegevoegd. De cijfers zijn in te zetten als stuurinformatie voor het onderbouwen en evalueren van kwaliteitsverbeteringen in de palliatieve zorg in uw eigen regio.
 

Inzichten per regio 

Op basis van de jaarlijkse cijfers van het CBS (aantal overlijdens, doodsoorzaken en locatie van overlijden) is het mogelijk om de behoefte aan palliatieve zorg te bepalen per regio. U bepaalt zelf hoe uw de regio indeelt met behulp van deze filtermogelijkheden:

  • Landelijk niveau (heel Nederland)
  • Provincie
  • Consortium palliatieve zorg
  • Netwerk palliatieve zorg
  • Zorgkantoor (nieuwe filter)

De tool Kerncijfers behoefte aan palliatieve zorg is een up-to-date overzicht. Ik gebruikYvette-van-Linden-website-(1).jpg graag de grafieken en tabellen in mijn powerpoint presentaties*   
Prof. dr. Yvette van der Linden, radiotherapeut-oncoloog en hoogleraar Palliatieve Geneeskunde bij LUMC 

Behoefte aan palliatieve zorg

Jaarlijks sterven er in Nederland 300 mensen per dag die in de laatste levensfase behoefte hadden aan palliatieve zorg. Het gaat hierbij om aandoeningen waarbij vaak een ziektetraject plaatsvindt voorafgaand aan het overlijden zoals kanker, orgaanfalen, dementie en neurologische ziekten. Volgens de laatste cijfers van het CBS overleden er 111.463 mensen in 2022 aan deze aandoeningen. Dat is 66% van het totaal aantal overledenen in Nederland in 2022 (169.075). 

Trends landelijke cijfers

Van alle personen die sterven aan een aandoening die vaak gepaard gaat met een behoefte aan palliatieve zorg stierf in 2022 39% thuis, 34% in een verpleeg- of verzorgingshuis,19% in het ziekenhuis en 9% op een andere locatie (zoals een hospice).
In 2022 stierven mensen met kanker het vaakst thuis (55%). Personen met dementie stierven het vaakst in een verpleeg- of verzorgingshuis (82%). De locaties van overlijden van mensen met orgaanfalen lagen relatief dicht bij elkaar: 37% stierf thuis, 29% in een verpleeg- of verzorgingshuis en 28% in het ziekenhuis.

Ik maak dankbaar gebruik van de tool voor beleidsvorming, als inrondje-Elzaline-(1).pngput voor ons jaarverslag en bij de evaluatie van ons transmuraal  zorgpad -  Elzaline Schraa, coördinator Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân 

 * Tip voor gemakkelijk gebruik van afbeeldingen 

Wilt u ook de grafieken en tabellen gebruiken in uw eigen presentaties? Gebruik dan de knop met de drie streepjes boven een figuur en exporteer de afbeelding.


Knipsel_kerncijfers2024.PNG

Bekijk hier de nieuwste kerncijfers palliatieve zorg voor jouw regio 

 

Gerelateerd nieuws

Herziene richtlijn Rouw in de palliatieve fase

vrouw kijkt triest naar fotolijst rouw

De herziene richtlijn Rouw is gepubliceerd. IKNL is hierbij als procesbegeleider van de richtlijnen palliatieve zorg betrokken. De afgelopen jaren is onze kennis over rouw toegenomen. De bestaande richtlijnen over rouw focussen of op complexe rouw of ze zijn niet evidence-based (niet onderbouwd met systematisch literatuuronderzoek). Daarom is de richtlijn Rouw uit 2010 herzien. De herziene richtlijn is tot stand gekomen op basis van een analyse van knelpunten die zorgprofessionals in de praktijk ervaren. Ook input van patiënten en naasten is meegenomen. Een multidisciplinaire werkgroep heeft deze richtlijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld conform de wetenschappelijke methodologie, met zoveel mogelijk consensus. Daarmee biedt de richtlijn een antwoord op uitdagingen in de praktijk.

lees verder