Een vrouw met hoofdbedekking ligt in een stoel met een koptelefoon op terwijl ze chemokuur krijgt

Betere overleving bij MYC-R-DLBCL door toevoeging lenalidomide aan R-CHOP-kuur

De overleving van patiënten met een diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) met een MYC-oncogenherschikking (MYC-R) verbetert na behandeling met R-CHOP met daaraan lenalidomide toegevoegd. Dit blijkt uit onderzoek van Vera de Jonge (Amsterdam UMC) en collega’s van diverse ziekenhuizen en IKNL. De Jonge gebruikte data uit de HOVON-130-studie, een fase-II-studie naar de veiligheid en effectiviteit van R-CHOP met lenalidomide, met data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) als controlegroep.

Fase-II-studie + data uit NKR maakt vergelijken uitkomsten mogelijk

DLBCL-patiënten met een MYC-oncogenherschikking, een specifieke genetische afwijking waarbij (een deel van) een gen op een andere plek terecht gekomen is, hebben gemiddeld een slechtere prognose dan andere DLBCL-patiënten. De Jonge en collega’s onderzochten of de toevoeging van lenalidomide aan de standaardbehandeling met R-CHOP tot betere uitkomsten zou leiden. Daarvoor gebruikten ze data uit de HOVON-130-studie, een fase-II-studie opgezet door dr. Martine Chamuleau, naar de veiligheid en effectiviteit van lenalidomide. Omdat de HOVON-130-studie primair de veiligheid en effectiviteit van lenalidomide onderzocht, had deze studie geen controlearm. Daarom gebruikten De Jonge en collega’s nu overlevingsdata uit de NKR van MYC-R-DLBCL-patiënten die behandeld waren met alleen R-CHOP als controlegroep. Deze unieke opzet stelde de onderzoekers in staat om de uitkomsten van patiënten behandeld met R-CHOP met lenalidomide te vergelijken met de uitkomsten van patiënten die alleen waren behandeld met R-CHOP.

Waarom lenalidomide? 

Eerder is onderzocht of behandeling met intensievere chemotherapie de uitkomsten voor patiënten met MYC-R-DLBCL verbetert. De progressie-vrije overleving nam toe, maar de algemene overleving niet. Daarnaast is intensieve chemotherapie zwaarder voor patiënten. Andere oplossingen blijken nodig om de algehele overleving te verbeteren. Lenalidomide is een immuunmodulerend middel dat onder andere het MYC-eiwit remt en leek daarom een veelbelovende toevoeging aan de bestaande behandeling met R-CHOP.

Corrigeren voor verschillen tussen patiëntgroepen

Door deze methodologie waarbij studiedata vergeleken werd met data uit een populatiegebaseerde registratie waren er wel verschillen in de karakteristieken tussen de controlegroep en de HOVON-130-studiegroep: patiënten in de studie waren gemiddeld jonger en fitter. Dat is logisch, gezien de meeste trials een bepaalde mate van fitheid vereisen. De Jonge en collega’s gebruikten drie verschillende statistische methodes om te corrigeren voor deze verschillen:

  1. 1 op 1 matchen van patiënten op basis van de International Prognostic Index (IPI)-score zorgde voor een subgroep van patiënten met identieke karakteristieken. Door deze methode viel wel een substantieel deel van de patiënten weg in de vergelijking. Daarom pasten de onderzoekers nog twee andere methoden toe waarin ze alle patiënten meenamen.
  2. Een multivariabele analyse, waarbij er rekening wordt gehouden met de patiëntkarakteristieken.
  3. Een propensity score analyse, die de karakteristieken van beide groepen patiënten corrigeert door ze tegen elkaar af te wegen.

R-CHOP met lenalidomide effectieve behandeling voor MYC-R-DLBCL

De onderzoekers zagen dat zowel de algehele overleving als progressievrije overleving beter was onder patiënten die behandeld werden R-CHOP met lenalidomide in vergelijking met patiënten die alleen behandeld werden met R-CHOP. Daarbij plaatsen De Jonge en collega’s wel de kanttekening dat deze verschillen niet bij iedere methode statistisch significant waren. Maar de stabiele hazard ratios tussen de drie verschillende methoden (0.51-0.59 voor de algehele overleving en 0.53-0.60 voor de progressievrije overleving) zijn overtuigend, aldus de onderzoekers. R-CHOP + lenalidomide blijkt dus een effectieve behandeloptie voor patiënten met MYC-R-DLBCL en is minder belastend dan intensievere chemotherapieschema’s. Op basis van het onderzoek van de Jonge en collega’s is de combinatie van R-CHOP met lenalidomide opgenomen in de richtlijn als behandeloptie voor patiënten met MYC-R-DLBCL.

Meer informatie

Neem contact op met Avinash Dinmohamed, senior onderzoeker, of lees het volledige artikel:

Medewerkers

Avinash Dinmohamed

Portretfoto van Avinash, een bruine man met kaal hoofd en korte zwarte baard. Hij draagt een blauw pak met witte stropdas en kijkt glimlachend de camera in.

senior onderzoeker

lees verder
Gerelateerd nieuws

Behandeling met obinutuzumab is kosteneffectief bij patiënten met CLL

Behandeling van nieuw gediagnosticeerde patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) met de combinatie obinutuzumab en chloorambucil is een kosteneffectieve behandeling in vergelijking met andere behandelopties, zoals chloorambucil monotherapie, of chloorambucil in combinatie met rituximab of ofatumumab. Dat concludeert een groep Nederlandse onderzoekers van de Erasmus Universiteit, UMC Groningen, Reinier de Graaf (Delft), Roche en IKNL. Ter bevestiging van de huidige studie is een directe vergelijking wenselijk tussen de kosten en effecten van chloorambucil in combinatie met obinutuzumab of ofatumumab.

lees verder