Gebruikersenquête PalliArts

Gebruikersenquête PalliArts, app voor zorgverleners ten behoeve van palliatieve zorgverlening

PalliArts is een app die zorgverleners (landelijke en regionale) informatie geeft voor palliatieve zorgverlening. De app is beschikbaar op mobiele telefoon en tablet en bevat onder andere samenvattingen van palliatieve zorg-richtlijnen, een formularium(medicatie) en contactgegevens van betrokken instanties. Om de app verder te verbeteren, is een gebruikersenquête opgesteld waarin zorgverleners tot 21 mei hun ervaringen kunnen delen.

Heeft u als zorgverlener ervaring met het gebruik van de app PalliArts? Dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de korte gebruikersenquête over de app PalliArts. De enquête neemt slechts enkele minuten in beslag. U kunt de enquête invullen via deze link tot en met 21 mei. Met de resultaten van de enquête willen we de app zoveel mogelijk aanpassen aan de behoeften van gebruikers.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!