RECOVER: kwaliteit van leven na bestraling in vergelijking met operatie bij prostaatkanker

Voor de behandeling van vergevorderde prostaatkanker zonder uitzaaiingen wordt in de praktijk gekozen voor ofwel een (robotgeassisteerde) operatie, ofwel voor uitwendige bestraling gecombineerd met hormoontherapie. Een belangrijke overweging hierbij is het verschil in nadelige effecten van de behandeling. Op dit moment is niet bekend welke van de behandelingen de beste uitkomsten heeft wat betreft deze nadelige effecten in relatie tot de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van patiënten. Onderzoekers willen daar met de RECOVER-studie inzicht in geven. Recent kende ZonMw financiering toe voor de studie in kader van het programma Zorg Evaluatie & Gepast Gebruik.

Naast inzicht in de nadelige effecten van behandeling en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven gaan de onderzoekers ook kijken naar hoeveel mannen tijdens de studie kankervrij blijven (progressievrije overleving).’. Ook evalueren ze de kosteneffectiviteit van beide behandelingen. De onderzoekers hopen dat de uitkomsten van de studie bijdragen aan betere ondersteuning van patiënten en naasten in de keuze voor een behandeling, door bijvoorbeeld verwerking van de uitkomsten in een keuzehulp. Daarnaast kunnen de uitkomsten fungeren als basis voor wijzigingen in de prostaatkankerrichtlijnen.

Praktijkvariatie in behandeling

Op dit moment is er substantiële praktijkvariatie tussen individuele ziekenhuizen in het gebruik van beide behandelopties die niet verklaard kan worden door de karakteristieken van de patiënt of de tumor, of door de voorkeur van de patiënt. Dit bleek uit de resultaten van het project ProZIB (prostaatkankerzorg in beeld). Het feit dat er nog geen goede vergelijkende studies beschikbaar zijn, draagt bij aan de praktijkvariatie. Ook met betrekking tot verschillen in kosteneffectiviteit is nog weinig bekend. Er zijn onderzoeken gedaan naar de kosteneffectiviteit op basis van het Amerikaanse en Canadese zorgstelsel, maar deze zijn niet te vertalen naar het Nederlandse zorgstelsel, aldus de onderzoekers.

Prospectieve cohortstudie

RECOVER is een prospectieve cohortstudie waarin ruim 800 patiënten worden geïncludeerd. Tijdens de studie worden patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs) verzameld om de verschillen in nadelige effecten van behandeling en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven in kaart te brengen, Daarnaast zullen ook klinische gegevens verzameld worden. Deze gegevens worden op verschillende momenten verzameld, tot vijf jaar na diagnose. Bij de studie zijn 4 prostaatkankernetwerken betrokken met in totaal ruim 25 ziekenhuizen die in de studie meedoen. En wordt er samengewerkt door urologen, radiotherapeuten, verpleegkundig specialisten en oncologieverpleegkundigen, onderzoekers van IKNL en de Prostaatkankerstichting. Ook de Nederlandse Vereniging voor Urologie en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie werken mee aan de studie.

Meer informatie

Contacteer Berdine Heesterman, onderzoeker post doc, of Katja Aben, senior onderzoeker.