Nieuw: e-learning Voeding bij kanker voor verpleegkundigen

Voeding is belangrijk tijdens en na de behandeling, bij het herstel, de stabilisatie en voor het lichamelijk welzijn bij kanker. Hoe zorg je er als verpleegkundige voor dat je hiervoor voldoende aandacht hebt? De e-learning Voeding bij kanker helpt verpleegkundigen om vragen van oncologiepatiënten en hun naasten te kunnen beantwoorden. Ook geeft de e-learning handvatten hoe zij kunnen signaleren of en wanneer ondersteuning bij voeding nodig is. 

Betrouwbare informatie in een veilige omgeving 

Als ervaringsdeskundige heeft Anja Veens bij de ontwikkeling van het leerpad vooral opgelet of het praktische informatie betreft voor patiënten. “Tijdens en na mijn behandeling had ik allerlei vragen en onzekerheden over mijn gewicht. De verpleegkundige stond hier niet voor open, terwijl het voor mij een belangrijk onderwerp was. Uiteindelijk heeft de huisarts me verwezen naar een diëtist.” Voeding draait ook om de psyche. Daarom is het belangrijk dat een verpleegkundige signalen oppikt én dat de patiënt er over durft te praten. Veens: “Soms zoek je alleen maar bevestiging of geruststelling. Een goed gesprek is dan voldoende. Voeding moet een plek krijgen in de behandeling. Zodat je als patiënt niet verdwaalt op internet, maar dat je in een veilige omgeving betrouwbare informatie krijgt. Dat is heel belangrijk, zeker in een periode waarin je toch al zo onzeker bent.” 

Concrete handvatten voor de verpleegkundige 

“Het leerpad maakt verpleegkundigen alert op het feit dat voeding een belangrijke ondersteunende rol heeft tijdens en na de behandeling”, zegt Sandra Beijer, senior onderzoeker en expert op het gebied van voeding bij IKNL. “Ze leren waar ze op moeten letten, wat signalen zijn dat de voedingstoestand verslechtert, wat ze zelf kunnen adviseren en wanneer ze moeten doorverwijzen naar een diëtist. ”De rol van de verpleegkundige hierin is enorm belangrijk, weet Beijer. De verpleegkundige is tenslotte degene die de patiënt het meest ziet. Tijdens het verblijf in het ziekenhuis, maar ook in de nazorg. “Het streven is dat de verpleegkundige bij iedere controle even checkt of er punten zijn die aandacht behoeven op het gebied van voeding en leefstijl. Een verpleegkundige moet heel veel onderwerpen bespreken in de soms beperkte tijd, maar het is belangrijk dat hij of zij signalen op kan vangen en weet waar op te letten.” 

Inhoud e-learning 

In de e-learning komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

  • Belang van gezonde voeding als onderdeel van een gezonde leefstijl bij kanker.  
  • Belang van een gezonde leefstijl bij kanker.
  • Signaleren van (het risico op het ontstaan van) voedingsproblemen. 
  • In gesprek gaan met de patiënt. 
  • Verwijzen naar gespecialiseerde aanvullende (professionele) psychosociale zorg (indien nodig). 

Meer informatie 

De e-learning Voeding bij kanker is gratis voor leden van V&VN Oncologie. Niet-leden betalen €30. 

De e-learning Voeding bij kanker is onderdeel van een serie e-learningmodules rondom psychosociale zorg voor mensen met kanker. Deze ontwikkelt Noordhoff in samenwerking met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Oncologie (V&VN Oncologie) en IKNL, namens de Taskforce Cancer Survivorship Care. De e-learning sluit aan bij het Nationaal Actieplan Kanker & Leven van de Taskforce Cancer Survivorship Care waarin één van de doelen is dat zorgverleners en mensen met kanker meer kennis en expertise hebben over (late) gevolgen. 

Andere e-learnings en masterclasses voor verpleegkundigen: 

Gerelateerd nieuws

Gering effect bewegingsinterventies op slaapstoornissen kankerpatiënten

Gering effect bewegingsinterventies op slaapstoornissen kankerpatiënten

Bewegingsinterventies hebben geen significant effect op het verminderen van slaapstoornissen bij patiënten met kanker. Ook de slaapkwaliteit neemt niet significant toe na deelname aan bewegingsinterventies. Dat concludeert een internationale onderzoeksgroep na analyse van gegevens van 2.173 volwassenen patiënten. Volgens de auteurs dienen bewegingsinterventies daarom vooralsnog beschouwd te worden als “aanvullende therapie” ten opzichte van andere behandelingen bij slaapproblemen. In toekomstig onderzoek zouden uitgebreidere metingen uitgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld met de Insomnia Severity Index en de Sleep Disorders Questionnaire.  

lees verder

Beter inzicht in psychische, sociale en fysieke gevolgen en zorg bij kanker

Voor het project ‘Transparantie psychosociale gevolgen en zorg bij kanker’ gaat IKNL namens het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologie aanvullende items registreren in de NKR bij borst- en dikkedarmkanker en rapporteren aan de betrokken behandelaars. De items betreffen frequentie van afname en bespreken van een signaleringsinstrument naar problemen op fysiek, psychisch en/of sociaal vlak, het type signaleringsinstrument en eventuele verwijzing naar psychosociale, paramedische en medisch specialistische revalidatiezorgverleners. Ook krijgen verpleegkundig(en) (specialisten) een e-learningmodule en masterclasses aangeboden over psychische, sociale en fysieke gevolgen van kanker, basale psychosociale zorg en verwijsmogelijkheden voor  gespecialiseerde zorg.

lees verder