cover meerjarenbeleidsplan IKNL 2022-2026

Meerjarenbeleidsplan IKNL 2022 - 2026 gepubliceerd

Het meerjarenbeleidsplan 2022-2026 van IKNL is onlangs uitgebracht en verzonden. Het plan beschrijft op hoofdlijnen welke rol IKNL tussen 2022-2026 gaat spelen en welke uitdagingen in die periode samen met de partners moeten worden aangegaan. Zo is er een toename in incidentie en prevalentie van kanker, terwijl de zorgsector onder druk staat. Dat brengt uiteraard uitdagingen met zich mee voor patiënten en hun naasten en ook voor beleidsmakers en zorgprofessionals. Met het duiden en analyseren van data uit de NKR en andere bronnen brengt IKNL deze en andere uitdagingen voor stakeholders in beeld, zodat er goede oplossingen voor kunnen worden gevonden.

Want er zijn meer uitdagingen. Rond preventie en de inzet van bevolkingsonderzoeken naar kanker bijvoorbeeld. Of uitdagingen en vragen rondom de zin van strengere omgevingsnormen en leefstijlinterventies om kanker te voorkomen. Of welke diagnostiek en welke behandelingen in de dagelijkse praktijk het meest effectief zijn en hoe deze de kwaliteit van leven beïnvloeden. Allemaal vragen die zorgprofessionals, patiënten en hun naasten graag beantwoord willen zien. Voor de overheid en andere partners zijn de organisatie, bekostiging en toegankelijkheid van de zorg van belang. Doordat er steeds meer mensen leven met kanker is daarnaast meer aandacht nodig voor participatie in de samenleving. En als genezing van kanker niet mogelijk is, komt het aan op optimale zorg in de palliatieve fase. Hoe weten we wat er dan nodig is? Hoe bevorderen we proactieve zorgplanning, waarin patiënt en behandelaar tijdig praten over de wensen, behoeften en mogelijkheden die zich dan aandienen?

Gericht, innovatief, samen

Vragen die te beantwoorden zijn door duiding en analyse van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en databronnen die IKNL met de NKR verbindt. Zoals eerder in de toekomstvisie verwoord, werkt IKNL hierin gericht en innovatief samen. Gericht door beleid en wetenschappelijk onderzoek op de vraag af te stemmen. Innovatief op inhoudelijk, organisatorisch en technologisch gebied. Samen, door met de stakeholders op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau de juiste technieken te ontwikkelen en over de exacte vraag steeds de interactie te zoeken, zodat met inzichten uit data effectieve interventies tegen kanker kunnen worden ingezet. De komende jaren wil IKNL nog meer inzichten uit data halen, meer automatisch en minder handmatig registreren, andere databronnen verbinden met de NKR, de interactie over de vraag intensiveren en inzichten verbreden om daarmee deze brede maatschappelijke vraagstukken rond kanker en palliatieve zorg te beantwoorden en de registratielast voor zorgprofessionals te minimaliseren. 

 

Gerelateerd nieuws

Herziene richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase gepubliceerd

Senior vrouw in bed wakker

De herziene richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase is gepubliceerd. Deze is tot stand gekomen op basis van input van zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hierdoor sluit de richtlijn aan op knelpunten in de praktijk. De richtlijn is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten uit onderzoek en ontwikkeld volgens de wetenschappelijk methodologie. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met slaapproblemen en met een levensverwachting die korter is dan drie maanden. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze richtlijn. 

lees verder

Project Alertness; naar snellere en betere revisie van (oncologische) richtlijnen

Laptop vrouw maakt notitie

Richtlijnen zijn van cruciaal belang bij het aanreiken van evidence-based aanbevelingen voor artsen en multidisciplinaire teams om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot diagnostiek en behandeling. Onderzoek heeft aangetoond, dat de implementatie van richtlijnen ongewenste variabiliteit vermindert en de uitkomst van de zorg verbetert. Het monitoren van de naleving van richtlijnen is echter een uitdaging. In een recent gepubliceerde studie wordt een methodiek beschreven voor het doorlopend evalueren van richtlijngebruik in de klinische praktijk. Er is een prototype dashboard ontwikkeld om deze methodiek te implementeren. Via dit dashboard kan een signaal (ALERT) worden gegenereerd wanneer nieuwe ontwikkelingen mogelijk om een update van de richtlijn vragen. 

lees verder