De ALERT! Tool kan helpen om late gevolgen van borstkanker te herkennen

Nieuwe tool ALERT! biedt inzichten in gevolgen borstkanker tot 14 jaar na diagnose

De behandeling van borstkanker is de laatste jaren enorm verbeterd. Op zich natuurlijk goed nieuws, maar veel van deze vrouwen ervaren na hun behandeling wel gezondheidsklachten, soms tot jaren later. Het Nivel, IKNL en Universiteit Twente hebben onderzocht welke klachten vrouwen ervaren tot 14 jaar na de diagnose borstkanker. Met de kennis uit dit onderzoek(*) hebben zij de awareness tool ALERT! ontwikkeld.

Dit kan ingezet worden als een hulpmiddel waarmee patiënten en zorgverleners kunnen inschatten of er, gezien de klachten die de patiënt ervaart, sprake is van late gezondheidseffecten van de behandeling van borstkanker.

Klachten tot veertien jaar na diagnose borstkanker

Vrouwen die borstkanker hebben (gehad) komen vaker bij de huisarts op consult dan vrouwen van dezelfde leeftijd zonder borstkanker. De klachten zijn zeer divers, verschillen per leeftijdsgroep en per behandeling, maar duidelijk is dat vrouwen die borstkanker hebben (gehad) over het algemeen vaker klachten hebben als hoesten, infecties, vermoeidheid, slaapproblemen, osteoporose en lymfoedeem. Deze klachten komen tot 14 jaar na de diagnose borstkanker vaker voor.

Tool voor zorgverleners en patiënten

Om patiënten en zorgverleners te ondersteunen in het krijgen van inzicht in de klachten, is de tool ALERT! ontwikkeld. De tool biedt op dit moment handvatten om te bezien of er sprake is van late effecten die zijn gerelateerd aan de behandeling van borstkanker. Met de uitkomsten die de tool biedt kan een gerichter nazorgtraject met de patiënt worden ingezet, waarmee de zorg voor de patiënt zal verbeteren. 

Naar ALERT!

Maak een inschatting van de risico’s op de aanwezigheid van gezondheidseffecten na borstkanker:
•    ALERT! - patiëntentool 
•    ALERT! - zorgverlenerstool 

Een indruk van de tool ALERT!, zorgverlenersversie

PSCCR-register als informatiebron 

Voor de ontwikkeling van de tool is gebruik gemaakt van gegevens uit de Primary Secondary Cancer Care Registry (PSCCR). Dit register omvat unieke gegevens van patiënten die voor kanker zijn behandeld door data van verschillende onderliggende bronnen te koppelen, namelijk de data van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) over de tumor en primaire behandeling met die van Nivel Zorgregistraties over de zorgvragen waarmee deze patiënten bij hun huisarts komen Deze methode van datakoppeling kan in de toekomst ook worden ingezet voor anderen soorten van kanker. 

Over het onderzoek

Het Primary-Secondary Cancer Care Registry (PSCCR) en de tool ALERT! zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen het Nivel en IKNL. Voor het opzetten van de PSCCR en de awareness tool heeft ZonMw subsidie verstrekt, vanuit het programma ‘Goed Gebruik Geneesmiddelen’.

(*) Het onderzoek en de tool omvatten alleen klachten waarvoor vrouwen zich bij de huisarts hebben gemeld

Gerelateerd

Sociaaleconomische klassen en borstkanker. Hoe overbruggen we de verschillen?

Hoe overbruggen we de verschillen in sociaaleconomische klasse

Wie in Nederland borstkanker krijgt wordt in ieder ziekenhuis conform dezelfde richtlijnen geholpen, en de zorg wordt vergoed. Toch zijn er verschillen in behandeling en uitkomst tussen verschillende sociaaleconomische klassen. Hoe komt dit en hoe kunnen we verandering in deze situatie aanbrengen? Dr. Marissa van Maaren en prof. dr. Sabine Siesling spraken over dat onderwerp in een webinar van de London School of Hygiene and Tropical Medicine.

lees verder

Aantal borstkankerdiagnoses in 2021 toegenomen door herstart bevolkingsonderzoek

In 2021 kregen ruim 18.000 mensen de diagnose borstkanker (inclusief DCIS). Dat is een stuk hoger dan in 2020, toen bijna 15.000 mensen de diagnose borstkanker kregen. De toename is vooral toe te schrijven aan de herstart van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, dat tijdelijk werd stopgezet tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit de kerncijfers borstkanker, die IKNL vandaag publiceert

lees verder