Zorgpad Stervensfase nu nog beter inzetbaar

In Nederland overlijden per jaar ruim 100.000 mensen aan kanker of een andere (chronische) ziekte zoals orgaanfalen of dementie. Iedere zorgverlener krijgt wel een keer te maken met de zorg voor patiënten in de stervensfase. Sinds 20 jaar maken vele zorgorganisaties gebruik van het Zorgpad Stervensfase. En met succes: in de afgelopen 20 jaar is wetenschappelijk bewezen dat de kwaliteit van zorg in de stervensfase toeneemt door gebruik van het zorgpad. De inzetbaarheid van het zorgpad is nu sterk verbeterd door de ontwikkeling van ondersteunende materialen voor implementatie.

Juiste voorbereiding verhoogt duurzaam gebruik zorgpad

Meer scholing voor het zorgteam was een langgekoesterde wens vanuit het veld, maar wel met verlaging van het aantal verleturen. Daarom is er een nieuwe e-learning basismodule Zorgpad Stervensfase ontwikkeld voor verpleegkundigen en verzorgenden. Zij kunnen zich het zorgpad eigen maken op een zelf gekozen moment en in eigen tempo. Zo zijn ze goed voorbereid op het werken met het zorgpad. Uit de praktijk blijkt dat een goede voorbereiding de kans op een duurzaam gebruik van het zorgpad sterk verhoogt. De eerste zorgverleners die de e-learning hebben afgerond zijn zeer enthousiast: ‘Door de e-learning wist ik van te voren wat van mij als verpleegkundige wordt verwacht. Je komt zo goed beslagen ten ijs wanneer het zorgpad voor een patiënt​ wordt ingezet’ en ‘Voorheen kon ik nog wel eens onzeker zijn over het gebruik van het zorgpad, ik vind het fijn dat je nu met de online scholing alles nog eens rustig kunt nalezen’.

Maximale ondersteuning projectleiders

Het implementeren van het zorgpad kost tijd en menskracht. Er was een grote behoefte uit het veld aan meer ondersteunende materialen om niet opnieuw het implementatiewiel uit te vinden. Daarom is er nu maximale aandacht voor de projectleiders die de implementatie van het zorgpad op zich gaan nemen. Om hen zo goed mogelijk te faciliteren is er een spiksplinternieuw online implementatietraject ontwikkeld met veel ruimte voor kennisdelen en sparren met andere projectleiders. Het gratis online implementatietraject bestaat uit 4 onderdelen:

  1.             E-learning voor zorgverleners die gaan werken met het zorgpad
                (online basismodule)
  2.             Online startbijeenkomst voor projectleiders
  3.             Online stappenplan voor projectleiders
  4.             Interactieve kwartaalbijeenkomsten

Wat is het Zorgpad Stervensfase?

Het Zorgpad Stervensfase, onderdeel van de richtlijn Zorg in de stervensfase, is een hulpmiddel dat helpt om de kwaliteit van zorg in de stervensfase te optimaliseren. Het is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in één. Op het moment dat het behandelteam verwacht dat de patiënt binnen enkele uren of dagen overlijdt, is het Zorgpad Stervensfase van toepassing. Het Zorgpad Stervensfase is bruikbaar in elke setting waar zorg aan stervenden wordt gegeven. Er zijn drie varianten van het zorgpad beschikbaar: een ziekenhuisversie, een thuiszorgversie en een verpleeghuisversie.

Het Zorgpad Stervensfase is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de samenwerking tussen zorgverleners en de communicatie met de patiënt en diens naasten te waarborgen. Het is gericht op een maximaal comfort voor de patiënt. Zo zijn de zorgverleners alert op symptomen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard.

Voor zorgorganisaties biedt het Zorgpad Stervensfase de mogelijkheid om de zorg in de laatste levensfase inzichtelijk en toetsbaar te maken. Het zorgpad draagt in veel zorgorganisaties bij aan continue verbetering van zorg in de stervensfase. Het zorgpad geeft input voor de evaluatie doordat er op vastgestelde doelen en aandachtpunten gerapporteerd wordt. Ook is er aandacht voor reflectie op de inzet van het zorgpad en de persoonlijke balans van de zorgverlener.

 Stefanie Schellekens, specialist Ouderengeneeskunde bij Pantein:

‘Het grootste behaalde succes is de bewustwording die met het zorgpad is gecreëerd. Door het gebruik van de checklist kun je niets over het hoofd zien of op z’n beloop laten. Ook het team die met het zorgpad heeft gewerkt, gaf aan dat het gebruik van het zorgpad zeker meerwaarde had: niet alleen de kwaliteit van zorg verbeterde, maar ook de samenwerking met collega’s en de communicatie met patient en naasten’. Lees het hele interview met Schellekens bij ‘Ervaringsverhalen implementatie’. 

Wil je ook het Zorgpad Stervensfase implementeren?

Wil je ondersteuning bij het leveren van betere zorg voor patiënten in de laatste levensfase? Zet dan het Zorgpad Stervensfase in. Wil je weten hoe het zorgpad in jouw organisatie kan worden ingezet? Lees hier alles over het gebruik van het Zorgpad Stervensfase.

De Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase helpt zorginstellingen en softwareleveranciers bij het implementeren van het digitale Zorgpad Stervensfase in het elektronisch patiëntendossier. Daarnaast biedt de hulpgids handvatten voor de organisatorische inbedding. 

Meld je aan voor de startbijeenkomst op 23 september

Heb jij interesse om binnen je organisatie het Zorgpad Stervensfase te implementeren? Meld je dan vrijblijvend aan voor de online startbijeenkomst op 23 september. Het doel van de bijeenkomst is dat de projectleiders op basis van de informatie een keuze kunnen maken of de organisatie klaar is voor de implementatie.

Meer informatie

Vragen en meer informatie: Marjolein Verkammen, senior adviseur palliatieve zorg

Bekijk de nieuwe animatiefilmpjes over:

1. Wat is het Zorgpad Stervensfase en wat is de meerwaarde?

2. Hoe werkt het Zorgpad Stervensfase?

 

Gerelateerd

Herziene richtlijn Rouw in de palliatieve fase

vrouw kijkt triest naar fotolijst rouw

De herziene richtlijn Rouw is gepubliceerd. IKNL is hierbij als procesbegeleider van de richtlijnen palliatieve zorg betrokken. De afgelopen jaren is onze kennis over rouw toegenomen. De bestaande richtlijnen over rouw focussen of op complexe rouw of ze zijn niet evidence-based (niet onderbouwd met systematisch literatuuronderzoek). Daarom is de richtlijn Rouw uit 2010 herzien. De herziene richtlijn is tot stand gekomen op basis van een analyse van knelpunten die zorgprofessionals in de praktijk ervaren. Ook input van patiënten en naasten is meegenomen. Een multidisciplinaire werkgroep heeft deze richtlijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld conform de wetenschappelijke methodologie, met zoveel mogelijk consensus. Daarmee biedt de richtlijn een antwoord op uitdagingen in de praktijk.

lees verder

Tijdige ondersteuning emotioneel welzijn van nabestaanden van belang

hand op schouder mantelzorger

Het overlijden van een naaste is één van de meest stressvolle gebeurtenissen in het leven. Een gebeurtenis die invloed heeft op de mentale gezondheid van nabestaanden. De impact ervan verschilt echter per persoon. Onderzoeker Laurien Ham en haar collega’s onderzochten het emotioneel functioneren van nabestaanden na de dood van hun naaste met uitgezaaide kanker. Ook gingen ze na wat de factoren zijn die hiermee samenhangen, om zo kwetsbare personen snel te kunnen herkennen en ondersteunen.

lees verder