Verlengde endocriene therapie: minder risico op recidief?

Postmenopauzale vrouwen met een vroeg stadium hormoongevoelige borstkanker worden adjuvant vaak behandeld met vijf jaar endocriene therapie. De therapie bestaat uit aromataseremmers of tamoxifen gevolgd door een aromataseremmer. Desondanks blijft het risico op een recidief langdurig hoog. De DATA-studie van BOOG wil kijken of dat risico te verlagen is.  

De BOOG 2006-01 DATA-studie kijkt naar het effect van verlengde endocriene therapie bij deze groep patiënten. Het doel is om het risico op een recidief te verlagen en zo uiteindelijk de lange termijn overleving te verbeteren. 

De studie is een initiatief van hoofdonderzoeker Prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen (Maastricht UMC+) en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) en IKNL. DATA, de naam van de studie, staat voor Different Durations of Adjuvant Anastrozole Therapy After 2 to 3 Years Tamoxifen Therapy in Breast Cancer. 

Studieontwerp 

In de BOOG 2006-01 DATA-studie, een fase III gerandomiseerde studie, kijken we naar het effect van 6 jaar anastrozol (verlengde endocriene therapie) in vergelijking met 3 jaar anastrozol (standaardbehandeling) na 2 tot 3 jaar tamoxifen bij 1912 postmenopauzale vrouwen met een vroeg stadium hormoongevoelige borstkanker. Het primaire doel van de studie is onderzoeken of verlengde endocriene therapie effectiever is dan de standaardbehandeling, gemeten aan de hand van ziektevrije-overleving. Verder wordt er onder andere gekeken naar de totale overleving, incidentie van een tweede primaire borstkanker, verschillen in bijwerkingen (in het bijzonder osteoporose) en de invloed van body mass index (BMI). 

Resultaten 

In 2017 zijn de eerste resultaten van deze studie gepubliceerd in het journal The Lancet Oncology. Voor de gehele studiepopulatie leek er een niet-significant voordeel te zijn voor verlengde endocriene therapie op basis van de 5-jaars ziektevrije-overleving. In bepaalde subgroepen, waaronder patiënten met positieve lymfeklieren en patiënten met zowel een aanwezige oestrogeen- als progesteronreceptor, werd er wel een significant voordeel gezien voor verlengde endocriene therapie. De 5-jaars totale overleving was echter niet verschillend tussen de groepen.  
Verlengde endocriene therapie na 5 jaar behandeling met tamoxifen gevolgd door een aromataseremmer wordt op dit moment daarom alleen geadviseerd voor patiënten met een verhoogd risico op een recidief, zoals patiënten met positieve lymfeklieren. Momenteel zijn de onderzoekers bezig met het verzamelen van de lange termijn follow-up data. Hiervan verwachten ze in 2022 de resultaten te publiceren. 

Datamanagement 

Het IKNL-trialbureau verzorgt het centraal datamanagement van de DATA-studie en voorziet ook een deel van de deelnemende ziekenhuizen in het lokale datamanagement.  

Meer informatie 

  • Zorgprofessionals met inhoudelijke vragen kunnen contact opnemen met arts-onderzoeker Senna Lammers
  • Meer informatie over de studie is te vinden op de BOOG website
  • Voor patiënten staat informatie over deze studie op Kanker.nl
Gerelateerd

Sociaaleconomische klassen en borstkanker. Hoe overbruggen we de verschillen?

Hoe overbruggen we de verschillen in sociaaleconomische klasse

Wie in Nederland borstkanker krijgt wordt in ieder ziekenhuis conform dezelfde richtlijnen geholpen, en de zorg wordt vergoed. Toch zijn er verschillen in behandeling en uitkomst tussen verschillende sociaaleconomische klassen. Hoe komt dit en hoe kunnen we verandering in deze situatie aanbrengen? Dr. Marissa van Maaren en prof. dr. Sabine Siesling spraken over dat onderwerp in een webinar van de London School of Hygiene and Tropical Medicine.

lees verder

Aantal borstkankerdiagnoses in 2021 toegenomen door herstart bevolkingsonderzoek

In 2021 kregen ruim 18.000 mensen de diagnose borstkanker (inclusief DCIS). Dat is een stuk hoger dan in 2020, toen bijna 15.000 mensen de diagnose borstkanker kregen. De toename is vooral toe te schrijven aan de herstart van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, dat tijdelijk werd stopgezet tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit de kerncijfers borstkanker, die IKNL vandaag publiceert

lees verder