Verlengde endocriene therapie: minder risico op recidief?

Postmenopauzale vrouwen met een vroeg stadium hormoongevoelige borstkanker worden adjuvant vaak behandeld met vijf jaar endocriene therapie. De therapie bestaat uit aromataseremmers of tamoxifen gevolgd door een aromataseremmer. Desondanks blijft het risico op een recidief langdurig hoog. De DATA-studie van BOOG wil kijken of dat risico te verlagen is.  

De BOOG 2006-01 DATA-studie kijkt naar het effect van verlengde endocriene therapie bij deze groep patiënten. Het doel is om het risico op een recidief te verlagen en zo uiteindelijk de lange termijn overleving te verbeteren. 

De studie is een initiatief van hoofdonderzoeker Prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen (Maastricht UMC+) en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) en IKNL. DATA, de naam van de studie, staat voor Different Durations of Adjuvant Anastrozole Therapy After 2 to 3 Years Tamoxifen Therapy in Breast Cancer. 

Studieontwerp 

In de BOOG 2006-01 DATA-studie, een fase III gerandomiseerde studie, kijken we naar het effect van 6 jaar anastrozol (verlengde endocriene therapie) in vergelijking met 3 jaar anastrozol (standaardbehandeling) na 2 tot 3 jaar tamoxifen bij 1912 postmenopauzale vrouwen met een vroeg stadium hormoongevoelige borstkanker. Het primaire doel van de studie is onderzoeken of verlengde endocriene therapie effectiever is dan de standaardbehandeling, gemeten aan de hand van ziektevrije-overleving. Verder wordt er onder andere gekeken naar de totale overleving, incidentie van een tweede primaire borstkanker, verschillen in bijwerkingen (in het bijzonder osteoporose) en de invloed van body mass index (BMI). 

Resultaten 

In 2017 zijn de eerste resultaten van deze studie gepubliceerd in het journal The Lancet Oncology. Voor de gehele studiepopulatie leek er een niet-significant voordeel te zijn voor verlengde endocriene therapie op basis van de 5-jaars ziektevrije-overleving. In bepaalde subgroepen, waaronder patiënten met positieve lymfeklieren en patiënten met zowel een aanwezige oestrogeen- als progesteronreceptor, werd er wel een significant voordeel gezien voor verlengde endocriene therapie. De 5-jaars totale overleving was echter niet verschillend tussen de groepen.  
Verlengde endocriene therapie na 5 jaar behandeling met tamoxifen gevolgd door een aromataseremmer wordt op dit moment daarom alleen geadviseerd voor patiënten met een verhoogd risico op een recidief, zoals patiënten met positieve lymfeklieren. Momenteel zijn de onderzoekers bezig met het verzamelen van de lange termijn follow-up data. Hiervan verwachten ze in 2022 de resultaten te publiceren. 

Datamanagement 

Het IKNL-trialbureau verzorgt het centraal datamanagement van de DATA-studie en voorziet ook een deel van de deelnemende ziekenhuizen in het lokale datamanagement.  

Meer informatie 

  • Zorgprofessionals met inhoudelijke vragen kunnen contact opnemen met arts-onderzoeker Senna Lammers
  • Meer informatie over de studie is te vinden op de BOOG website
  • Voor patiënten staat informatie over deze studie op Kanker.nl
Gerelateerd nieuws

Kwaliteit borstkankerzorg kan verder verbeteren door samenwerking en onderzoek

Samenwerken aan kwaliteit

Tijdens het lustrumsymposium van het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) op 7 maart 2024 werden cijfers gedeeld over de borstkankerzorg in Nederland. Daarbij werden de cijfers van het AMZ vergeleken met het Nederlands gemiddelde op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie. De kwaliteit van borstkankerzorg in Nederland is goed. Vanuit het NABON, de NBCA en het IKNL wordt continu gewerkt aan het nog verder verbeteren van deze kwaliteit.

lees verder

Twee toekenningen in KWF themacall 'Smart Measurements Technologies'

Twee projecten kwaliteit van leven borstkanker KWF honoreert binnen de themacall 'Smart Measurements Technologies' twee projecten waar IKNL-onderzoekers nauw bij betrokken zijn. Beide projecten zetten in op het vroegtijdig monitoren van bijwerkingen van chemotherapie voor borstkankerpatiënten. lees verder