Roken en alcoholgebruik risicofactoren voor Primaire Tumor Onbekend

Roken en alcoholgebruik zijn risicofactoren voor het ontwikkelen van uitgezaaide kanker waarbij de primaire tumor onbekend is (PTO). Dat blijkt uit onderzoek vanuit de Nederlandse Cohortstudie naar Voeding en Kanker (NLCS), waarvoor patiënten met PTO en gezonde mensen vragenlijsten hebben ingevuld over hun leefstijl. Ook de relatie met lichaamsbouw, en lichamelijke activiteit is onderzocht, hiervan werd geen relatie gevonden met het ontwikkelen van een PTO.

PTO

Patiënten met een gemetastaseerd carcinoom, bij wie de primaire tumor onbekend (PTO) is, hebben nog altijd een slechte prognose. De mediane overleving is slechts 1,7 maanden. Omdat de primaire tumor niet gevonden wordt, is het lastig om tumorspecifieke behandelmethoden te gebruiken. Daarom is het van belang om te onderzoeken of leefstijlfactoren een relatie hebben met het ontwikkelen van PTO. Op basis hiervan kunnen adviezen worden gegeven om niet alleen kanker maar ook PTO te voorkomen.

Vragenlijsten

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht, Maastricht UMC+ en IKNL hebben een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen alcoholconsumptie en roken en het ontstaan van een PTO. In een ander onderzoek hebben dezelfde onderzoekers de relatie tussen lichaamsbouw, lichamelijke activiteit en het ontstaan van PTO onderzocht. Hiervoor is informatie gebruikt van de Nederlandse Cohortstudie naar Voeding en Kanker (NLCS), waarbij 120.852 deelnemers in de leeftijd van 55-69 jaar in 1986 een vragenlijst hebben ingevuld over de risicofactoren van kanker. Er is gekeken naar risicofactoren die al bekend zijn voor kanker in het algemeen, om te bestuderen of deze factoren ook een risicofactor vormen voor een PTO.

Risicofactoren

Uit de analyses blijkt dat deelnemers die meer alcohol drinken een hoger risico hebben op het ontwikkelen van een PTO. Hoe meer alcohol er gedronken wordt, hoe hoger het risico is. Voor roken wordt er een nog sterker verband gevonden met de ziekte. Voor roken geldt dat hoe meer en hoe langer men rookt, hoe hoger het risico op een PTO is. Onze bevindingen bevestigen de relatie tussen alcoholconsumptie en roken en het krijgen van een PTO. Leefstijladviezen met betrekking tot het niet drinken van alcohol en het vermijden van blootstelling aan roken gelden daarom ook voor PTO. Een uitgebreid artikel met de resultaten is recent verschenen in het International Journal of Cancer.

Daarnaast is onderzocht of er een relatie is met lichaamsbeweging. Daaruit blijkt dat er geen relatie is tussen lichaamsbouw en lichamelijk activiteit en het ontwikkelen van een PTO. Er zijn geen verbanden gevonden tussen lengte, Body Mass Index (BMI) van de deelnemer bij het begin van de studie in 1986, BMI op 20-jarige leeftijd, verandering in BMI sinds de 20-jarige leeftijd, kledingmaat (broek/rok) of lichamelijke activiteit en het risico op het ontwikkelen van een PTO. Leefstijladviezen met betrekking tot het behouden van een gezond gewicht en lichamelijk actief zijn kunnen daardoor niet worden ingezet om een PTO te voorkomen. Een uitgebreid artikel met de resultaten hierover is recent verschenen in het Journal Cancer Epidemiology.

Leefstijl en kanker

Lees ook de tien aanbevelingen voor leefstijl om kanker te voorkomen, gebaseerd op wereldwijd onderzoek naar risicofactoren voor kanker.  Er zijn geen garanties tegen kanker, maar gezond leven kan de kans op kanker verkleinen.

Dit project maakt deel uit van een grotere samenwerking tussen clinici, epidemiologen en IKNL, waarin naast onderzoek ook gewerkt wordt aan een betere diagnostiek en zorg voor PTO-patiënten in Nederland.

Hoofdonderzoekers zijn Karlijn Hermans en Leo Schouten, van de Universiteit Maastricht.

Dit onderzoek is gefinancierd door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.