oudere vrouw in sportkleding op rots

Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in palliatieve zorg bereikt de poolcirkel

De in 2018 herziene richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in palliatieve zorg’ maakt internationaal carrière. Door de Engelse vertaling van de richtlijn hebben ook andere landen interesse gekregen. Een vertaling in het Italiaans is onderweg, een Deense vertaling is in de eindfase en vorige week verscheen een bewerking van de richtlijn in het Fins.

De richtlijn geeft inzicht in de manier waarop vragen en behoeften van patiënten en hun naasten op het gebied van zingeving en spiritualiteit kunnen worden herkend en hoe een gesprek hierover aan te gaan. Belangrijke vragen daarbij zijn: hoe delen we onze tijd in en wat vinden we belangrijk? Als je ernstig ziek bent kun je daar anders tegenaan gaan kijken. Ten opzichte van de vorige richtlijn is deze herziene versie praktischer in gebruik, onder meer door de heldere opmaak en de concrete handvatten. Verder is de richtlijn waar mogelijk evidence based. De patiëntensamenvatting van de richtlijn staat ook online.

Leerstoel

Aan de herziening van de richtlijn is destijds een kleine twee jaar gewerkt door gemandateerde werkgroepleden van patiëntorganisaties en beroepsverenigingen NPV, V&VN, NHG, NIP, Verenso, NVALT, Palliactief, VPTZ, VGVZ en NFK (optredend mede namens de Patiëntenfederatie). De voorzitter van deze richtlijn was prof. dr. Carlo Leget, die sinds 2018 de bijzondere leerstoel ‘Zingeving en ethiek in de palliatieve zorg’ aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht bekleedt. Deze leerstoel is ingesteld door IKNL, in samenwerking met de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) omdat er nog weinig kennis was over de omvang en de impact van zingevingsvraagstukken in de laatste levensfase, terwijl zingeving een belangrijke component is van goede palliatieve zorg. Het is bemoedigend te merken dat er ook in het buitenland steeds meer aandacht is voor een goede richtlijn voor deze zorg. De richtlijn helpt en stimuleert zorgverleners om alert(er) te zijn op im- en expliciete hulproepen op het gebied van zingeving en spiritualiteit en biedt een passende manier om ermee om te gaan.

Meer informatie

Meer informatie en onderwijsmateriaal over zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase is ook de vinden op Palliaweb.

Gerelateerd

Tijdig integreren van goede palliatieve zorg in de oncologie

hand vasthouden patiënt

Voor mensen met ongeneeslijke kanker is tijdige inzet van palliatieve zorg heel belangrijk. Zo kunnen zij hun persoonlijke keuzes op tijd maken en kenbaar maken. Dat verhoogt de kwaliteit van leven en de kans op passende zorg. Ook kan het de symptoomlast en de last op mantelzorgers verlagen. Het onderzoeksproject Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in de Oncologie (TIPZO) wil deze tijdige inzet van palliatieve zorg bevorderen.

lees verder

Interview Yvette van der Linden: ‘De gezondheidszorg kan niet zonder goede palliatieve zorg’

Op 1 juni 2020 is prof. dr. Yvette van der Linden benoemd tot bijzonder hoogleraar voor de leerstoel Palliatieve Geneeskunde aan het LUMC. Op 12 november heeft zij haar oratie ‘Tijdloos’ uitgesproken, aansluitend op het 10 jaar EPZ-symposium ‘Waar blijft de tijd?!’. Wij spraken radiotherapeut-oncoloog Yvette over haar passie voor het onderwerp, een aantal succesvolle projecten tot nu toe en haar wensen voor de toekomst.

lees verder