Overleving van patiënten met castratie-resistente prostaatkanker verbeterd na introductie nieuwe geneesmiddelen

De introductie van nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van castratieresistente prostaatkanker heeft er voor gezorgd dat meer patiënten behandeld worden en dat de overlevingskans van deze patiënten is toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Hans Westgeest (Amphia Ziekenhuis), Malou Kuppen (IMTA), Winald Gerritsen en Carin Uyl de Groot (IMTA) op basis van de CAPRI-registratie.

In 2004 was docetaxel het eerste levensverlengende geneesmiddel geregistreerd voor behandeling van patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker. Tussen 2011 en 2014 werden in Nederland verschillende nieuwe middelen voor deze indicatie geïntroduceerd: cabazitaxel, abirateron, enzalutamide en radium-223.

CAPRI

Patiënten met castratieresistente prostaatkanker gediagnosticeerd in de jaren 2010–2016 uit 20 ziekenhuizen werden geïncludeerd in de CAPRI-registratie. Op basis van deze registratie is de behandeling en overleving van deze patiënten geëvalueerd. Twee subgroepen werden geanalyseerd: niet eerder behandelde patiënten (subgroep 1, n = 3.600) en patiënten die eerder waren behandeld met docetaxel (subgroep 2, n = 1.355).

Nieuwe oncolytica voorgeschreven

In beide groepen nam het gebruik van de nieuwe middelen toe: van 57% (2010-2011) naar 69% (2014-2015) in subgroep 1 en van 65% (2011-2012) tot 79% (2015-2016) in subgroep 2.

Het gebruik van chemotherapie als eerstelijns behandeling nam af (46-29% en 20-9% in subgroep 1 en 2), terwijl het gebruik van androgeenreceptor-gerichte behandelingen toenam van 11% naar 39% en 46% naar 64% in subgroep 1 en 2, respectievelijk. In subgroep 1 nam de mediane overleving vanaf de diagnose toe van 28,5 maanden tot 31,0 maanden (p = 0,196). In subgroep 2 verbeterde de overleving sinds progressie op docetaxel  van 7,9 maanden tot 12,5 maanden (p <0,001). Na uitvoeren van een multiple imputatie voor missende waarden en een multivariabele Cox regressie analyse waarin gecorrigeerd werd voor alle bekende prognostische factoren, bleek dat de overleving voor beide subgroepen significant verbeterd was in de tijd.

Meer patiënten behandeld

De groep patiënten die geen behandeling kreeg is in vergelijking met behandelde patiënten ouder en heeft een hogere Gleason-score. Uit deze studie blijkt dat sinds 2010  een groter deel van de patiënten met castratieresistente prostaatkanker wordt behandeld. Daarnaast is sinds de introductie van deze nieuwe geneesmiddelen de overleving voor deze patiënten verbeterd.

Hans Westgeest: ‘Bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen is het natuurlijk altijd de bedoeling dat het de overleving verbetert. Maar omdat patiënten in klinische studies niet representatief zijn voor alle patiënten is dat in de praktijk nog maar de vraag. In dit geval zien we bij patiënten met castratieresistente prostaatkanker echt dat de mediane overleving voor de hele groep patiënten is gestegen. Dat is goed nieuws.’

Referentie

Westgeest HM, Kuppen MCP, van den Eertwegh AJM, de Wit R, Bergman AM, van Moorselaar RJA, Coenen JLLM, van den Bergh ACM, Somford DM, Mehra N, van Oort IM, Aben KKH, Gerritsen WR, Uyl-de Groot CA. The effects of new life-prolonging drugs for metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) patients in a real-world population. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2021. doi: 10.1038/s41391-021-00344-1.