Opname psychosociaal therapeuten in de Verwijsgids Kanker

Psychosociaal therapeuten gespecialiseerd in de oncologie kunnen zich nu ook inschrijven in het NVPO Deskundigenbestand en worden daarmee automatisch zichtbaar in de Verwijsgids Kanker, wanneer men hiervoor toestemming geeft. 

De Verwijsgids Kanker van IKNL en partners helpt mensen met kanker en hun naasten bij het vinden van deskundige en betrouwbare aanvullende behandeling en zorg bij kanker. Op ieder moment na de diagnose. Ook voor zorgverleners is de Verwijsgids Kanker van belang. Zij kunnen zien welke hulp in de omgeving beschikbaar is en patiënten hiernaar verwijzen. Het deskundigenbestand van de NVPO is de leverancier voor de Verwijsgids Kanker op het gebied van psychosociale zorg(verleners).

NVPO Deskundigenbestand

Sinds 1 maart 2013 heeft de NVPO een deskundigenbestand dat bestaat uit zorgverleners werkzaam in de psychosociale oncologie. Tot op heden konden gz- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers zich inschrijven.

Inschrijving psychosociaal therapeuten geopend 

Het afgelopen jaar is in samenwerking met de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW) en een consilium van deskundigen hard gewerkt aan het opstellen van de voorwaarden voor inschrijving voor de doelgroep psychosociaal therapeuten. Per 16 december 2021 is de inschrijving ook voor deze doelgroep geopend. Met het toevoegen van deze doelgroep wordt de toegankelijkheid van kwalitatieve zorg voor mensen met en na kanker en in het brede spectrum van aard en ernst van klachten vergroot.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd om u in te schrijven in het NVPO deskundigenbestand en tevens zichtbaar te worden in de Verwijsgids Kanker of wilt u meer weten over de voorwaarden voor inschrijving klik dan hier.

Gerelateerd nieuws

Aantal gekwalificeerde oncologiezorgnetwerken neemt toe

zorgverleners

Inmiddels zijn er 46 erkende oncologiezorgnetwerken in Nederland en het aantal gekwalificeerde netwerken blijft stijgen en dat is goed nieuws! Immers we willen allemaal dat mensen die leven met en na kanker en die kampen met de gevolgen van kanker dichtbij huis passende zorg vinden. Niet alleen neemt het aantal oncologiezorgnetwerken, waarin zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten met elkaar samenwerken toe. Ook het aantal oncologiezorgnetwerken dat de kwaliteit laat toetsen, neemt toe. 

 

lees verder

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

Maandag 20 juni jl. volgden bijna 250 mensen het webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld. In dit webinar werd onder meer gesproken over de meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor de patiënt, zorgverleners en verwijzers, waar je ze kunt vinden en hoe een oncologiezorgnetwerk zich verder kan professionaliseren. Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden. Hebt u het webinar gemist? Kijk het terug. 

lees verder