De MINIMAX-studie wil werken aan een eenduidig okselbeleid

MINIMAX: op weg naar optimaal okselbeleid

Wereldwijd is er nog geen consensus als het gaat om de stagering en behandeling van de oksel in klierpositieve (cN+) borstkanker patiënten die behandeld worden met neoadjuvante systemische therapie (NST). De MINIMAX studie wil werken aan consensus en bijdragen aan een evidence-based richtlijn. 
 

Doordat er geen consensus is worden diverse strategieën toegepast. Ook onder Nederlandse instituten bestaat grote variatie variatie. De MINIMAX studie is een multicenter registratiestudie die meer inzicht zal bieden in de oncologische veiligheid en kwaliteit van leven. De studie kijkt daarbij naar invasieve stagering (minder versus meer)- en behandelprocedures 

Studie design

In de MINIMAX studie worden vrouwen geïncludeerd met cN1-3M0 unilaterale invasieve borstkanker bij wie behandeling met NST (chemotherapie ± immunotherapie) gevolgd wordt door stagering en behandeling van de oksel volgens lokaal protocol. Dankzij verschillend toegepast okselbeleid kunnen twee groepen gecreëerd worden (minder versus meer invasief), zowel retrospectief als prospectief. Dit figuur laat het studiedesign zien en de primaire uitkomstmaten. 

* Disease-free survival, breast cancer-specific survival, overall survival, axillary recurrence rate 
** Patient Reported Outcome Measures: EQ-5D-5L, EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-BR23, BREAST-Q
*** STAI-trait + NEO-FFI

Stand van zaken

De datamanagers van IKNL zijn dit jaar van start gegaan met de dataverzameling voor de retrospectieve registratie. Inmiddels zijn al 34 ziekenhuizen gestart met het includeren van patiënten voor de prospectieve registratie. Na de eerste inclusie op 21 juli 2020, zijn er op dit moment 236 patiënten geïncludeerd, dus we zijn bijna op de helft. Het MINIMAX studie protocol is recent gepubliceerd in Clinical Breast Cancer.  

Meer informatie

Gerelateerd

Sociaaleconomische klassen en borstkanker. Hoe overbruggen we de verschillen?

Hoe overbruggen we de verschillen in sociaaleconomische klasse

Wie in Nederland borstkanker krijgt wordt in ieder ziekenhuis conform dezelfde richtlijnen geholpen, en de zorg wordt vergoed. Toch zijn er verschillen in behandeling en uitkomst tussen verschillende sociaaleconomische klassen. Hoe komt dit en hoe kunnen we verandering in deze situatie aanbrengen? Dr. Marissa van Maaren en prof. dr. Sabine Siesling spraken over dat onderwerp in een webinar van de London School of Hygiene and Tropical Medicine.

lees verder

Aantal borstkankerdiagnoses in 2021 toegenomen door herstart bevolkingsonderzoek

In 2021 kregen ruim 18.000 mensen de diagnose borstkanker (inclusief DCIS). Dat is een stuk hoger dan in 2020, toen bijna 15.000 mensen de diagnose borstkanker kregen. De toename is vooral toe te schrijven aan de herstart van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, dat tijdelijk werd stopgezet tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit de kerncijfers borstkanker, die IKNL vandaag publiceert

lees verder