Rein van der Leeuw, voorzitter Stichting Darmkanker

‘De 80.000 darmkankerpatiënten in Nederland verdienen solide vertegenwoordiging’

In 2010 bezoekt Rein van der Leeuw de huisarts. Vage klachten, bloed in de ontlasting. Bij de endoscopie een week later volgt direct de diagnose darmkanker. Net als andere darmkankeroverlevers maakt hij een intensieve fase mee die gepaard gaat met vragen over leven en dood. Rein houdt de ervaringen niet voor zichzelf, anno 2021 is hij voorzitter van de recent opgerichte Stichting Darmkanker. ‘In Nederland zijn ruim 80.000 mensen die leven na hun darmkankerdiagnose; dat aantal verdient een professionele patiëntenorganisatie.’

De behandeling ging Rein niet in de koude kleren zitten. Na bestraling en operatie krijgt hij een blijvend stoma. ‘Gedurende het hele traject wordt je geconfronteerd met vragen. Eerst vragen óf je nog kunt leven, later vragen hóe je verder moet leven. Vanuit medisch-inhoudelijk perspectief kijk ik terug op een goede behandelperiode. Waar ik nu sta was zonder kennis en kunde niet mogelijk geweest. Maar voorlichting bleef wel beperkt tot het klinische vlak, terwijl een darmkankerbehandeling en stoma sociaal-psychologisch een zware wissel trekken.’

De menselijke kant

Vanuit die ervaring groeit de ambitie om patiënten vanuit de menselijke kant meer te helpen. Hij wordt voorzitter van de Stomavereniging en werkt veel samen met andere patiëntenorganisaties. ‘Op het gebied van stomazorg en andere spijsvertering gerelateerde aandoeningen bestaan er gedegen organisaties, denk bijvoorbeeld aan Crohn Colitis NL (voorheen CCUVN). Ook in de oncologie zijn er goede voorbeelden, bij borstkanker (BVN) en Leven met Nier- en Blaaskanker. Er zijn in Nederland 80.000 mensen die leven na de darmkankerdiagnose, zij verdienen ook zo’n solide vorm van patiëntvertegenwoordiging. En die is nog niet op het niveau zoals dat bij borst-, nier- en blaaskanker wel is.’ Tijdens zijn voorzitterschap begint hij daarom samen met de SPKS en de Stomavereniging met de opzet van de Werkgroep Darmkanker, dat nu is uitgegroeid  tot de stichting Darmkanker.

Stichting Darmkanker

Vanuit die stichting wordt gewerkt aan de stem van de patiënt in de zorg. Rein: ‘Ik heb door mijn eigen ervaringen gezien hoe belangrijk dat is, en ook heb ik vanuit de Stomavereniging het werk van een patiëntenorganisatie van dichtbij ervaren. Het is enorm waardevol. Je draagt bij aan bredere informatievoorziening, die meer is dan het klinische alleen. Medisch-technisch worden patiënten in Nederland heel goed geholpen, maar darmkankerzorg gaat ook gepaard met sociaal-psychologische en maatschappelijke thema’s. Vragen over het leven met de ziekte, of je nog kunt werken, reizen, eten, bewegen en ook  vragen over seksualiteit. Bij dat soort thema’s kan contact met andere mensen in dezelfde situatie enorm helpen.’ 
Stichting Darmkanker maakte zich in maart samen met de MLDS zichtbaar door te wijzen op de vroege signalen die kunnen leiden op darmkanker, in een campagne met Andre van Duin. Waar zet de stichting, behalve bewustwording en lotgenotencontact nog meer op in? Rein: ‘Een belangrijk thema is expertzorg: bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek, zonder dat het afbreuk doet aan de toegankelijkheid van de zorg. Patiënten in Nederland moeten er van op aan kunnen dat ze de beste zorg aangeboden krijgen. Vanuit de behandeling onderstrepen we ook het belang van ‘samen beslissen: de patiënt kan en mag regisseur zijn van zijn behandeling, in samenspraak met het medisch personeel.’ Naast de thema’s die gelieerd zijn aan behandeling zet de stichting in op het verlagen van de deelnameleeftijd van het bevolkingsonderzoek. Een ander belangrijk thema is de stem van de patiënt in wetenschappelijk onderzoek. Rein: ‘Artsen en onderzoekers kunnen bij ons terecht voor het toetsen van hun onderzoeksvoorstel op de relevantie voor de patiënt. Dat helpt hen vervolgens bij het aanvragen van financiering bij partijen als KWF en de MLDS.’
 

Gerelateerd nieuws

Nieuw rapport legt verschillen in behandeling bij kanker bloot

Sociaaleconomische status en kanker: verschillen rondom behandeling Patiënten uit lagere inkomensgroepen ondergaan minder vaak een tumorgerichte behandeling dan patiënten met een hoger inkomen. Dat blijkt onder meer uit een vandaag gepubliceerde nieuwe studie naar sociaaleconomische status en kanker door IKNL. In dit tweede deel van een drieluik over kanker en sociaaleconomische status in Nederland gaat het specifiek over behandelverschillen bij kanker in relatie tot het inkomen van patiënten. Dit is bekeken voor vijf veel voorkomende tumorsoorten: borstkanker, niet-kleincellige longkanker, darmkanker, prostaatkanker en melanoom. De resultaten tonen aan dat inkomen samenhangt met de manier waarop kanker wordt behandeld, wat kan duiden op ongelijkheden in de kankerzorg. lees verder

Proefschrift: Trends en variatie in radiotherapie in Nederland

Nieuw IKNL-promotieonderzoek belicht het gebruik van radiotherapie bij kanker in Nederland Op 25 april promoveerde IKNL-onderzoeker Jelle Evers aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar het gebruik van radiotherapie bij kanker in Nederland. Het onderzoek, uitgevoerd op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en in samenwerking met  de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), biedt een diepgaand inzicht in het gebruik van primaire radiotherapie bij kanker. lees verder