vrouw duwt man in rolstoel over brug

Informatie mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase voortaan op Palliaweb

Het ondersteunen van mantelzorgers van patiënten in de palliatieve fase is belangrijk voor zowel de patiënt als voor de mantelzorger. Tot voor kort was hiervoor de richtlijn Mantelzorg (versie 2.0) uit 2009 van kracht. Na een verkenning in het veld is er door de Agendacommissie richtlijnen Palliatieve Zorg* besloten dat deze richtlijn op Pallialine niet meer wordt herzien. In plaats van een herziene richtlijn Mantelzorg wordt verwezen naar een nieuwe themapagina op Palliaweb over mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase, waarin zorgverleners alle ondersteunende informatie en hulpmiddelen voor mantelzorgers kunnen vinden.

De agendacommissie besloot tot het overzetten van de richtlijn naar informatie op de themapagina ‘Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase’ op Palliaweb, omdat er heel veel instrumenten op dit vlak recent zijn ontwikkeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwijsmateriaal, maar ook aan praktische hulpmiddelen, zoals vragenlijsten om de belasting van de mantelzorgers te inventariseren. Ook zijn er toolkits en methodieken te vinden om uit te reiken aan de mantelzorgers. De themapagina is bedoeld voor zorgverleners en bundelt de informatie en middelen die er zijn op het gebied van mantelzorg in de palliatieve fase op één pagina, zodat deze makkelijk vindbaar zijn.

* De Agendacommissie richtlijnen Palliatieve Zorg bestaat onder meer uit een gemandateerde vertegenwoordiging van NHG, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, de federatie KNMG zijnde Verenso, de bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS) aangesloten wetenschappelijke verenigingen en de (beroeps)Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG).

Gerelateerd

We denken na over de laatste levensfase, maar we praten er nog weinig over

Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) heeft 1242 oudere Nederlanders, 1165 patiënten en 1011 zorgverleners bevraagd over hun ervaringen met en perspectief op proactieve zorg en ondersteuning in de laatste levensfase. Uit deze drie peilingen blijkt dat veel mensen over zorg en ondersteuning in de laatste levensfase nadenken en ook behoefte hebben hierover te spreken met zorgverleners. Echter in de praktijk gebeurt dat nog weinig.

lees verder

Eenvoudige scorelijst voor voorspellen delier bij patiënten in hospice

close up handen patiënt

Een delier is plotseling optredende verwardheid en heeft altijd een lichamelijke oorzaak. Meer dan de helft van de patiënten die in een hospice worden opgenomen krijgt een delier. Een delier heeft veel negatieve gevolgen, zoals een verstoorde communicatie, angst en ontrust bij patiënten, naasten en zorgverleners. Het vroegtijdig vaststellen van het risico op het ontwikkelen van een delier via de 10-item Risk Score List (RSL) kan veel gevolgen van een delier voorkomen. Professor Yvette van der Linden en haar collega’s van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg in Leiden onderzochten de RSL en ontdekten dat deze kan worden vereenvoudigd tot vier items.

lees verder