vrouw duwt man in rolstoel over brug

Informatie mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase voortaan op Palliaweb

Het ondersteunen van mantelzorgers van patiënten in de palliatieve fase is belangrijk voor zowel de patiënt als voor de mantelzorger. Tot voor kort was hiervoor de richtlijn Mantelzorg (versie 2.0) uit 2009 van kracht. Na een verkenning in het veld is er door de Agendacommissie richtlijnen Palliatieve Zorg* besloten dat deze richtlijn op Pallialine niet meer wordt herzien. In plaats van een herziene richtlijn Mantelzorg wordt verwezen naar een nieuwe themapagina op Palliaweb over mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase, waarin zorgverleners alle ondersteunende informatie en hulpmiddelen voor mantelzorgers kunnen vinden.

De agendacommissie besloot tot het overzetten van de richtlijn naar informatie op de themapagina ‘Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase’ op Palliaweb, omdat er heel veel instrumenten op dit vlak recent zijn ontwikkeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwijsmateriaal, maar ook aan praktische hulpmiddelen, zoals vragenlijsten om de belasting van de mantelzorgers te inventariseren. Ook zijn er toolkits en methodieken te vinden om uit te reiken aan de mantelzorgers. De themapagina is bedoeld voor zorgverleners en bundelt de informatie en middelen die er zijn op het gebied van mantelzorg in de palliatieve fase op één pagina, zodat deze makkelijk vindbaar zijn.

* De Agendacommissie richtlijnen Palliatieve Zorg bestaat onder meer uit een gemandateerde vertegenwoordiging van NHG, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, de federatie KNMG zijnde Verenso, de bij de Federatie Medisch Specialisten (FMS) aangesloten wetenschappelijke verenigingen en de (beroeps)Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG).

Gerelateerd nieuws

Deze week start campagne PZNL: 'Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld'.

campagne PZNL

“Mensen die ongeneeslijk ziek zijn hebben in beperkte mate toegang tot de palliatieve behandelingen die wél beschikbaar zijn”, zegt Saskia Teunissen, bestuurder van PZNL. “Voor zorgverleners is het niet vanzelfsprekend om die mogelijkheden onder de aandacht te brengen.” Toegang tot palliatieve zorg begint met het gebruik van de juiste woorden. Een woord als ‘uitbehandeld’ blokkeert die toegang. Daarom start PZNL deze week met de campagne ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld’.

lees verder

Tijdige integratie palliatieve zorg in álle domeinen reguliere zorg nodig

Promovendus Manon Boddaert over hoogwaardige palliatieve zorg voor iedereen

Het aantal mensen met een levensbedreigende ziekte in Nederland neemt toe. Voor al deze mensen is palliatieve zorg - die je krijgt als je weet dat je niet meer kunt genezen - van groot belang. Om hoogwaardige palliatieve zorg op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste zorgverlener te realiseren is tijdige integratie van palliatieve zorg in álle domeinen van reguliere zorg nodig. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van IKNL-onderzoeker Dr. Manon Boddaert, die hierop op 15 maart 2023 promoveerde. Het onderzoek geeft inzicht in de meerwaarde, beschikbaarheid én toegankelijkheid van palliatieve zorg in Nederland. Daarnaast beschrijft het de totstandkoming van het nationale Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland en presenteert het daaruit de essenties om zorgverleners te ondersteunen in het bieden van hoogwaardige palliatieve zorg. 

lees verder