Cover rapport meningeomen

Eerste landelijke overzichtsrapport meningeomen

In de periode 2016–2019 zijn jaarlijks ruim 1.600 diagnoses van meningeoom gesteld. Een meningeoom is een gezwel dat uitgaat van het hersenvlies. Vaak betreft het goedaardige tumoren, die slechts zelden kwaadaardig worden. Voor peildatum 1 januari 2020 wordt vanuit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) het aantal volwassen mensen dat een meningeoom heeft of heeft gehad geschat op ruim 17.000 mensen. Dit blijkt uit het rapport ‘Dutch Brain Tumour Registry (DBTR): Meningeomen in Nederland 2016-2019’.

 

Uit het rapport wordt duidelijk dat onder de patiënten met een meningeoom drie keer zoveel vrouwen (75%) zijn als mannen (25%). Bij iets meer dan de helft van alle diagnoses van meningeoom (52%) ging het om een toevalsbevinding. Patiënten die de diagnose van een meningeoom krijgen, mediaan op 65 jarige leeftijd, komen in vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland voor. Wel bestaan grote verschillen tussen ziekenhuizen in het aantal patiënten dat zij zien. In de grootste ziekenhuizen krijgen jaarlijks gemiddeld meer dan 50 patiënten de diagnose meningeoom, terwijl sommige andere ziekenhuizen jaarlijks één patiënt zien met de diagnose meningeoom.

Overleving relatief goed

Meer dan de helft van de patiënten met een meningeoom wordt in eerste instantie radiologisch vervolgd (‘wait-and-scan beleid’) (58%). Wanneer een meningeoom klachten geeft kan dat aanleiding zijn voor een operatie. Afhankelijk van het type meningeoom en de mogelijkheden om te opereren, kan dat een gehele of gedeeltelijke verwijdering zijn. De overleving van alle patiënten na diagnose van een meningeoom is relatief goed. Rond de 70% van de patiënten is tien jaar na de diagnose nog in leven.

Aanzet tot gesprek

Ria de Peuter, adviseur van onder andere team neuro-oncologie bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL): ‘Dit betreft een groot aantal mensen binnen de groep patiënten met hersentumoren. Tot nu toe is hierover echter nog nooit een goed overzicht gepubliceerd. Dit rapport geeft het eerste landelijke overzicht van de belangrijkste cijfers en trends rondom meningeomen in Nederland. We zijn er trots op dat IKNL samen met de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie LWNO) de DBTR beheren, waarmee dit rapport tot stand is gekomen.'

We hopen dat het de aanzet vormt tot een gesprek over vervolgvragen en over de zorg voor mensen met een meningeoom.

Lees hier het volledige rapport ‘Dutch Brain Tumour Registry (DBTR): Meningeomen in Nederland 2016-2019’.