Aanpassingsproblemen bij kanker? Meld uw patiënten aan tot 1 september 2021 voor vergoede zorg

Veel mensen die kanker hebben (gehad), kampen met de gevolgen van kanker en de behandeling. Bijvoorbeeld vermoeidheid, somberheid, onzekerheid en angst. Als de problemen ernstiger zijn en niet over gaan, kan er sprake zijn van een aanpassingsstoornis. In 2012 is psychologische zorg bij een aanpassingsstoornis uit het basispakket gehaald, ook bij kanker. Deze zorg wordt vanaf 1 maart 2018 tot 1 september 2021 (tijdelijk) vergoed vanuit de landelijke pilot Aanpassingsstoornis bij kanker. Vermoedt u een aanpassingsstoornis bij uw patiënt met kanker, dan kunt u tot 1 september 2021 verwijzen naar deze gespecialiseerde hulp vanuit de pilot Aanpassingsstoornis bij kanker.

Voor wie is de pilot Aanpassingsstoornis

Vanaf 1 maart 2018 is met geld van het ministerie van VWS de pilot gestart om deze zorg tijdelijk te vergoeden voor patiënten:

  • vanaf 18 jaar
  • die de acute fase van intensieve behandeling voor kanker in het ziekenhuis hebben afgerond (eventueel operaties achter de rug, chemotherapie of radiotherapie afgerond)
  • met een curatief of palliatief perspectief

Met de acute fase van de behandeling wordt bedoeld de eerste behandelfase. Bij behoefte aan psychosociale ondersteuning tijdens deze acute fase kunnen patiënten een beroep doen op de psychologische zorg vanuit het ziekenhuis. Patiënten met een langdurige behandeling, zoals hormoontherapie, doelgerichte therapie, als ook patiënten in de palliatieve zorg, komen in aanmerking voor de pilot Aanpassingsstoornis.

Verwijzing patiënt

U kunt bij het vermoeden van een aanpassingsstoornis bij kanker verwijzen naar gespecialiseerde hulp. Ook tijdens de coronacrisis is behandeling van een aanpassingsstoornis mogelijk.

De zorgkosten worden vanuit de pilot volledig betaald, dus ook zonder eigen bijdrage van de patiënt of een beroep op het eigen risico. De hulp wordt gegeven door een behandelaar (een BIG-geregistreerd psycholoog, psychotherapeut of psychiater) uit het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), die is gecontracteerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Zie de Verwijsgids Kanker voor een behandelaar bij u in de buurt.

Resultaten pilot

De resultaten van de pilot worden na 1 september 2021 zo snel mogelijk bekend gemaakt. Het tijdelijk vergoeden van deze zorg en de resultaten van de pilot leveren het ministerie van VWS informatie op voor een beslissing of de vergoeding definitief terug kan komen in het basispakket.

Meer informatie

De pilot – uitgevoerd door het IKNL – is ontstaan vanuit een samenwerking van het Landelijk Overleg Paramedische en PsychoSocialeOncologische Zorg (LOPPSOZ), het ministerie van VWS en ZonMw. Het ministerie van VWS maakt deze pilot financieel mogelijk. De evaluatie van de pilot kan plaatsvinden dankzij een samenwerking met KWF Kankerbestrijding. Daarnaast wordt ook nauw samengewerkt met het Trimbos Instituut en de Werkgroep Richtlijn Aanpassingsstoornissen.

 

Gerelateerd

Nieuw: E-learning 'Intimiteit en seksualiteit bij kanker' voor verpleegkundigen

Intimiteit en seksualiteit: er rust nog steeds een taboe op het onderwerp, ook voor veel verpleegkundigen. Hoe begin je zo’n gesprek zonder je opgelaten te voelen? Beschik je over voldoende kennis en expertise om een  patiënt hierover te bevragen en te adviseren? Het belangrijk dat patiënten weten dat kanker impact kan hebben op de beleving van intimiteit en seksualiteit. Om verpleegkundigen te helpen het gesprek hierover met de patiënt aan te gaan, is de e-learning Intimiteit en seksualiteit bij kanker ontwikkeld door Noordhoff in samenwerking met V&VN Oncologie en IKNL, namens de partners van het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ).

lees verder

Congres Kanker & Leven 10 september 2021: meld u nu aan

De diagnose kanker heeft een enorme impact op het leven. Daarom pleit het vorig jaar gepresenteerde Nationaal Actieplan Kanker & Leven er onder meer voor om in de spreekkamer niet alleen over de behandeling van de ziekte te praten, maar ook over de invloed daarvan op andere aspecten van het leven, zoals werk. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat aandacht voor werk vanaf het begin wordt meegenomen in het behandelplan? En hoe vergroten we de kansen dat mensen, zowel tijdens als na hun behandeling hun werk behouden of werk kunnen krijgen dat past bij hun ambitie en mogelijkheden?  

lees verder