Aanpassingsproblemen bij kanker? Meld uw patiënten aan tot 1 september 2021 voor vergoede zorg

Veel mensen die kanker hebben (gehad), kampen met de gevolgen van kanker en de behandeling. Bijvoorbeeld vermoeidheid, somberheid, onzekerheid en angst. Als de problemen ernstiger zijn en niet over gaan, kan er sprake zijn van een aanpassingsstoornis. In 2012 is psychologische zorg bij een aanpassingsstoornis uit het basispakket gehaald, ook bij kanker. Deze zorg wordt vanaf 1 maart 2018 tot 1 september 2021 (tijdelijk) vergoed vanuit de landelijke pilot Aanpassingsstoornis bij kanker. Vermoedt u een aanpassingsstoornis bij uw patiënt met kanker, dan kunt u tot 1 september 2021 verwijzen naar deze gespecialiseerde hulp vanuit de pilot Aanpassingsstoornis bij kanker.

Voor wie is de pilot Aanpassingsstoornis

Vanaf 1 maart 2018 is met geld van het ministerie van VWS de pilot gestart om deze zorg tijdelijk te vergoeden voor patiënten:

  • vanaf 18 jaar
  • die de acute fase van intensieve behandeling voor kanker in het ziekenhuis hebben afgerond (eventueel operaties achter de rug, chemotherapie of radiotherapie afgerond)
  • met een curatief of palliatief perspectief

Met de acute fase van de behandeling wordt bedoeld de eerste behandelfase. Bij behoefte aan psychosociale ondersteuning tijdens deze acute fase kunnen patiënten een beroep doen op de psychologische zorg vanuit het ziekenhuis. Patiënten met een langdurige behandeling, zoals hormoontherapie, doelgerichte therapie, als ook patiënten in de palliatieve zorg, komen in aanmerking voor de pilot Aanpassingsstoornis.

Verwijzing patiënt

U kunt bij het vermoeden van een aanpassingsstoornis bij kanker verwijzen naar gespecialiseerde hulp. Ook tijdens de coronacrisis is behandeling van een aanpassingsstoornis mogelijk.

De zorgkosten worden vanuit de pilot volledig betaald, dus ook zonder eigen bijdrage van de patiënt of een beroep op het eigen risico. De hulp wordt gegeven door een behandelaar (een BIG-geregistreerd psycholoog, psychotherapeut of psychiater) uit het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), die is gecontracteerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Zie de Verwijsgids Kanker voor een behandelaar bij u in de buurt.

Resultaten pilot

De resultaten van de pilot worden na 1 september 2021 zo snel mogelijk bekend gemaakt. Het tijdelijk vergoeden van deze zorg en de resultaten van de pilot leveren het ministerie van VWS informatie op voor een beslissing of de vergoeding definitief terug kan komen in het basispakket.

Meer informatie

De pilot – uitgevoerd door het IKNL – is ontstaan vanuit een samenwerking van het Landelijk Overleg Paramedische en PsychoSocialeOncologische Zorg (LOPPSOZ), het ministerie van VWS en ZonMw. Het ministerie van VWS maakt deze pilot financieel mogelijk. De evaluatie van de pilot kan plaatsvinden dankzij een samenwerking met KWF Kankerbestrijding. Daarnaast wordt ook nauw samengewerkt met het Trimbos Instituut en de Werkgroep Richtlijn Aanpassingsstoornissen.

 

Gerelateerd

Nieuw: E-learning Kanker en werk voor verpleegkundigen

Hoe zorg je er als verpleegkundige voor dat er aandacht is voor werk vanaf diagnose? Beschik je over voldoende kennis en expertise om met een patiënt hierover in gesprek te gaan? Om verpleegkundigen hiermee te helpen, is de e-learning Kanker en werk ontwikkeld. 

lees verder

Doorbraak professionaliseringslag oncologiezorgnetwerken in de regio

Meer dan 800.000 mensen in Nederland leven met en na de diagnose kanker. Hoewel een groot deel van hen geneest, hebben velen nog last van de gevolgen van de ziekte en behandeling. Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker dichtbij huis aanvullend behandelen en begeleiden. Groei en doorontwikkeling van deze netwerken is van groot belang voor optimale integrale oncologische zorg in de regio.

lees verder