Zorg voor gevolgen van kanker in tijden van corona

Zorg voor gevolgen van kanker in tijden van corona

In deze tijd heeft iedereen te maken met de consequenties van het coronavirus. Voor mensen die leven met en na kanker kan het een extra belasting zijn. In ieder fase kunnen er aanpassingen worden gedaan in de reguliere zorg vanwege het coronavirus. Dit kan gevoelens van angst en onzekerheid met zich meebrengen. Zorg voor de gevolgen van kanker, zoals angst en ernstige vermoeidheid, blijft mogelijk. De Verwijsgids Kanker geeft overzicht van ondersteunende behandelingen en begeleiding bij kanker op ieder moment na de diagnose.

Zorg voor gevolgen blijft mogelijk

Voor psychologische behandeling, zoals bij een aanpassingsstoornis bij kanker, is gebleken dat het aantal verwijzingen sterk is afgenomen sinds de uitbraak van het coronavirus. Belangrijk te weten is dat deze behandeling en andere zorg voor gevolgen van kanker mogelijk blijven. Bijvoorbeeld door zorg op afstand via (beeld)bellen en soms via bezoek op een aangepaste, veilige manier. Langzaamaan worden, in goed overleg met patiënten, face-to-face-behandelingen en -therapieën weer mogelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld de fysiotherapeuten sinds 30 april weer patiënten in hun praktijk ontvangen en behandelen.

Verwijzen voor de gevolgen

Verwijzen naar zorg voor de gevolgen van kanker blijft belangrijk als dit nodig is en de patiënt dit wenst. De Verwijsgids Kanker geeft overzicht van ondersteunende behandelingen en begeleiding bij kanker op ieder moment na de diagnose. Op deze website staat ook informatie over de actuele situatie over de mogelijkheden voor zorg voor de gevolgen van kanker ten tijde van corona. Dit deel van de site wordt wekelijks geactualiseerd.

 

Gerelateerd

Oncologienetwerk voor de gevolgen van kanker: meerwaarde voor de patiënt

Er leven bijna 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. Dit aantal groeit. In 2030 zijn het naar verwachting al bijna één miljoen mensen. Veel mensen ervaren negatieve gevolgen en klachten van de kanker en de behandeling. Eén op de vier is bijvoorbeeld ernstige vermoeid, één op de drie heeft angstklachten, bijvoorbeeld voor terugkeer van de ziekte en ruim één op de drie kan niet als vanouds sociaal functioneren. Om alle mensen die leven met en na kanker de juiste zorg voor de gevolgen van kanker te kunnen geven, op de juiste plek -waar mogelijk dichtbij huis- is het belangrijk dat er voldoende lokale en regionale oncologienetwerken zijn, ook voor de gevolgen van kanker.
 

lees verder

Werkgerelateerde psychosociale zorg unieke kans voor zorgprofessionals

praatgroep

(Ex-)kankerpatiënten hebben behoefte aan werkgerelateerde ondersteuning in het ziekenhuis. Uit onderzoek van Amber Zegers (Amsterdam UMC) en collega’s blijkt echter dat kanker en werk geen standaardonderwerp is in de ziekenhuissetting. Volgens de onderzoekers hebben zorgprofessionals een unieke kans om bij te dragen aan de voorbereiding op sociale re-integratie, waaronder werkhervatting en werkbehoud, van overlevenden van kanker. Deze kans wordt tot op heden niet voldoende benut, zo blijkt uit dit onderzoek.  

lees verder