Schildklierkanker in Nederland: cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie

Elk jaar krijgen ruim 700 mensen te horen dat zij schildklierkanker hebben, dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Schildklierkanker is een zeldzame kankersoort. De kans op overleving is groot, maar veel mensen hebben te maken met late gevolgen van de ziekte en behandeling. Er zijn meer dan 8.000 mensen in Nederland die leven met of na schildklierkanker.

De cijfers over schildklierkanker

Belangrijke cijfers over het voorkomen, de behandeling en overleving schildklierkanker zijn samengebracht in een folder. De folder is geschreven door IKNL in samenwerking met de werkgroep Schildklierkanker van Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de Dutch Rare Cancer Group (DTCG). Het eerste exemplaar is op 29 februari uitgereikt op de schildklierkankercontactmiddag voor patiënten in Driebergen.

De folder Schildklierkanker in Nederland is te downloaden en gratis te bestellen via de webshop van IKNL.

De inhoud van de folder sluit aan bij de vernieuwde en uitgebreide informatie op ww.kanker.nl/schildklierkanker en www.schildklier.nl. Patiënten en hun naasten vinden hier alles over schildklierkanker, van de diagnose tot aan de gevolgen van deze ziekte.

In het kort

Schildklierkanker is een ziekte die op relatief jonge leeftijd voorkomt. Vijftig procent van de patiënten is onder de 54 jaar als zij de diagnose krijgen. Twee keer zoveel vrouwen als mannen worden gediagnosticeerd met schildklierkanker. Papillaire schildklierkanker is de meest voorkomende vorm.

Behandeling

Voor de behandeling van schildklierkanker wordt vrijwel altijd een operatie gedaan. Hierbij wordt

de schildklier vaak volledig verwijderd (totale thyreoïdectomie). Alleen wanneer er sprake is van een kleine tumor is er soms reden om slechts een deel van de schildklier te verwijderen (hemithyreoïdectomie) of zelfs te kiezen voor een afwachtend beleid. Bij uitzaaiingen in de lymfeklieren en bij een operatie van medullaire schildklierkanker worden meestal gelijktijdig de (centrale) lymfeklieren in de hals verwijderd (halsklierdissectie). Na een totale verwijdering van de schildklier wordt bij gedifferentieerde schildklierkanker nabehandeld met radioactief jodium om eventueel resterende kwaadaardige schildkliercellen te vernietigen en de kans op terugkomst van de ziekte te verminderen. Een gevolg van totale verwijdering van de schildklier is dat men levenslang schildklierhormoon moet slikken.

Overleving

De kans op overleving verschilt per type schildklierkanker. Over het algemeen is de overleving voor patiënten met een schildklierkanker relatief hoog. Dit geldt met name voor papillaire schildklierkanker, folliculaire schildklierkanker en Hürthle cel carcinoom. Voor anaplastische schildklierkanker daarentegen is de kans op overleving erg laag, minder dan 10%.

Nederlandse Kankerregistratie

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is een landelijke databank met betrouwbare gegevens over de incidentie, prevalentie en overleving van alle gevallen van kanker vanaf 1989, bijgehouden door IKNL. Het is een onafhankelijke bron van gegevens van patiënten met kanker ongeacht de behandellocatie. De database wordt gebruikt voor wetenschappelijk (epidemiologisch) onderzoek, klinische studies en voor onderzoek naar de kwaliteit van zorg. Op NKR-cijfers zijn alle cijfers uit de NKR op populatieniveau te raadplegen. U kunt hier zelf tabellen en grafieken samenstellen van incidentie, prevalentie, sterfte en overleving, voor kankersoorten, per provincie, geslacht of leeftijd.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemiek Kwast of Eline de Heus.

Gerelateerd

Expertzorg voor schildklierkanker 

Schildklier Organisatie Nederland (SON) presenteerde op 21 september het visiedocument Expertzorg voor schildklierkanker’ in het kader van september schildklierkankermaand. SON vindt dat alle mensen met schildklierkanker recht hebben op de best mogelijke zorg: expertzorg. Daarom pleiten zij voor expertzorg en concentratie van deze zorg in een beperkt aantal ziekenhuizen. Daarnaast vindt de patiëntenorganisatie transparantie belangrijk. Op dit moment is het voor de patiënt met schildklierkanker niet inzichtelijk welke ziekenhuizen zich gespecialiseerd hebben in de zorg voor schildklierkanker. Dit is wel heel wenselijk. Alleen op die manier kan de patiënt een weloverwogen keuze maken. Met deze visie gaat SON in gesprek met het zorgveld om met elkaar de zorg voor patiënten met schildklierkanker beter te organiseren en transparant te maken. 

lees verder

Negatieve ziektepercepties na schildklierkanker: slechtere kwaliteit van leven

Negatieve ziektepercepties na schildklierkanker: slechtere kwaliteit van leven

Overlevenden van gedifferentieerde schildklierkanker met negatieve ziektepercepties rapporteren een slechtere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Deze percepties hangen onder andere samen met een algeheel slechter emotioneel en sociaal functioneren en meer vermoeidheidssymptomen, zo blijkt uit onderzoek van Dounya Schoormans (Tilburg University) en collega’s. Er zijn aanwijzingen dat psychologische interventies kunnen bijdragen aan verbetering van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en gezonde levensstijl.

lees verder