ProBCI

ProBCI observationeel en interventieonderzoek blaaskanker breidt uit

ProBCI (Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur) bestaat uit een infrastructuur, waarin multidisciplinaire data van patiënten met blaaskanker, een biobank en patiënt-gerapporteerde uitkomsten zijn samengebracht. Doel is klinisch, wetenschappelijk onderzoek te faciliteren om de prognose en kwaliteit van leven van patiënten met blaaskanker te verbeteren. Om de mogelijkheden van ProBCI optimaal te benutten, wordt deze infrastructuur de komende tijd verder uitgebreid over extra ziekenhuizen.

Deze infrastructuur is een initiatief van clinici en onderzoekers van UMC Utrecht, Radboudumc, Erasmus MC, AvL en IKNL. De initiatiefnemers hebben als missie het verbeteren van de behandeling en uitkomsten voor patiënten met blaaskanker door middel van het stimuleren en faciliteren van zowel nationaal als internationaal onderzoek. Daarvoor is ProBCI als eerste gestart in deze ziekenhuizen.

Bestaande platforms

ProBCI maakt gebruik van bestaande platforms, waaronder de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) voor klinische data, de Profiles Registry (patiëntgerapporteerde uitkomsten) en de Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure (BBMRI). Door efficiënt gebruik te maken van deze modaliteiten, wordt zo min mogelijk actie gevraagd van de deelnemende ziekenhuizen.

Alle patiënten met hoog-risico niet-spierinvasieve blaaskanker tot en met gemetastaseerde blaaskanker komen in aanmerking voor deelname aan ProBCI. Zij worden door hun behandelend arts gevraagd om schriftelijk toestemming te geven om deel te nemen aan dit het cohort. Deelname is uiteraard vrijwillig. Het ProBCI-cohort maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de resultaten van behandelingen in de klinische praktijk – zogeheten 'real-world data' – inzichtelijk te maken. Daarnaast biedt het cohort de mogelijkheid om efficiënt bijvoorbeeld biomarker validatiestudies of prospectieve studies te doen, waaronder studies met het zogenaamde TwiCs-design (trials within cohorts).

Uitbreiding ProBCI

Om de infrastructuur zo optimaal mogelijk te kunnen benutten voor dergelijke studies, is verdere uitbreiding van het cohort nodig. Het studieteam is momenteel bezig met voorbereidingen in acht nieuwe ziekenhuizen om zich bij ProBCI aan te sluiten. Aanmelding staat echter ook open voor andere ziekenhuizen die interesse hebben in deelname. Deelnemende ziekenhuizen kunnen daarbij vertegenwoordigd worden in de ProBCI stuurgroep en zelf op onderzoek binnen de infrastructuur samenwerken of initiëren.

  • Meer informatie over ProBCI en mogelijkheden om deel te nemen zijn te vinden op www.probci.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met coördinerend onderzoeker Anke Richters (IKNL).

 

Gerelateerd nieuws

Lagere sterfte bij hoger aantal radicale cystectomieën in een ziekenhuis

Wat is het minimale aantal blaasverwijderingen bij blaaskanker (radicale cystectomieën) dat een ziekenhuis zou moeten uitvoeren? Daarover bestaat discussie, zowel binnen Europa als binnen Nederland. De 'BlaaskankerZorg in Beeld' studiegroep (BlaZIB) onderzocht de relatie tussen ziekenhuisvolume en postoperatieve sterfte. Een aantal van meer dan dertig radicale cystectomieën per jaar in een ziekenhuis was gerelateerd aan een lagere sterfte. De laagste risico's op postoperatieve mortaliteit werden waargenomen bij de ziekenhuizen met de hoogste behandelvolumes.

lees verder

Kans op radicale cystectomie verschilt tussen diagnoseziekenhuizen

OK-ruimte infuus

Sinds de invoering van volumenormen voor blaasverwijdering (radicale cystectomie) is de behandelvariatie tussen ziekenhuizen in Nederland afgenomen. Maar de kans op het krijgen van een radicale cystectomie verschilt nog steeds tussen diagnoseziekenhuizen en heeft invloed op de algehele 2-jaarsoverleving van deze patiënten. Dat blijkt uit onderzoek van Dorien Ripping (IKNL) en collega’s. Factoren die een rol spelen zijn leeftijd, tumorstadium, sociaaleconomische status, ziekenhuistype en het cystectomievolume van per ziekenhuis.

lees verder