ProBCI

ProBCI observationeel en interventieonderzoek blaaskanker breidt uit

ProBCI (Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur) bestaat uit een infrastructuur, waarin multidisciplinaire data van patiënten met blaaskanker, een biobank en patiënt-gerapporteerde uitkomsten zijn samengebracht. Doel is klinisch, wetenschappelijk onderzoek te faciliteren om de prognose en kwaliteit van leven van patiënten met blaaskanker te verbeteren. Om de mogelijkheden van ProBCI optimaal te benutten, wordt deze infrastructuur de komende tijd verder uitgebreid over extra ziekenhuizen.

Deze infrastructuur is een initiatief van clinici en onderzoekers van UMC Utrecht, Radboudumc, Erasmus MC, AvL en IKNL. De initiatiefnemers hebben als missie het verbeteren van de behandeling en uitkomsten voor patiënten met blaaskanker door middel van het stimuleren en faciliteren van zowel nationaal als internationaal onderzoek. Daarvoor is ProBCI als eerste gestart in deze ziekenhuizen.

Bestaande platforms

ProBCI maakt gebruik van bestaande platforms, waaronder de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) voor klinische data, de Profiles Registry (patiëntgerapporteerde uitkomsten) en de Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure (BBMRI). Door efficiënt gebruik te maken van deze modaliteiten, wordt zo min mogelijk actie gevraagd van de deelnemende ziekenhuizen.

Alle patiënten met hoog-risico niet-spierinvasieve blaaskanker tot en met gemetastaseerde blaaskanker komen in aanmerking voor deelname aan ProBCI. Zij worden door hun behandelend arts gevraagd om schriftelijk toestemming te geven om deel te nemen aan dit het cohort. Deelname is uiteraard vrijwillig. Het ProBCI-cohort maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de resultaten van behandelingen in de klinische praktijk – zogeheten 'real-world data' – inzichtelijk te maken. Daarnaast biedt het cohort de mogelijkheid om efficiënt bijvoorbeeld biomarker validatiestudies of prospectieve studies te doen, waaronder studies met het zogenaamde TwiCs-design (trials within cohorts).

Uitbreiding ProBCI

Om de infrastructuur zo optimaal mogelijk te kunnen benutten voor dergelijke studies, is verdere uitbreiding van het cohort nodig. Het studieteam is momenteel bezig met voorbereidingen in acht nieuwe ziekenhuizen om zich bij ProBCI aan te sluiten. Aanmelding staat echter ook open voor andere ziekenhuizen die interesse hebben in deelname. Deelnemende ziekenhuizen kunnen daarbij vertegenwoordigd worden in de ProBCI stuurgroep en zelf op onderzoek binnen de infrastructuur samenwerken of initiëren.

  • Meer informatie over ProBCI en mogelijkheden om deel te nemen zijn te vinden op www.probci.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met coördinerend onderzoeker Anke Richters (IKNL).

 

Gerelateerd nieuws

Veel ruimte voor verbetering in toepassing neoadjuvante chemotherapie bij spierinvasieve blaaskanker

Arm vrouw met infuus chemotherapie

Uit onderzoek blijkt dat er grote ziekenhuisvariatie bestaat in het gebruik van neoadjuvante chemotherapie bij patiënten met spierinvasieve blaaskanker. Dit lijkt impact te hebben op de overleving van de patiënt. De variatie kan voor een deel worden gereduceerd door betere naleving van de richtlijnen voor patiënten met stadium T3-4a blaaskanker en door kritische herevaluatie van de richtlijnen op basis van toekomstig wetenschappelijk onderzoek voor patiënten met stadium T2 blaastumoren. De onderzoekers hopen dat de studie leidt tot meer eenduidig beleid.

lees verder

BlaZIB-studie afgerond: waardevolle inzichten voor blaaskankerzorg in Nederland

Mock-up van blaas in handen

Het BlaZIB-onderzoek (BlaaskankerZorg In Beeld) is afgerond. Het doel van deze studie was inzicht geven in de kwaliteit van zorg in Nederland en deze - waar mogelijk - te verbeteren. Om dit te bereiken brachten onderzoekers de blaaskankerzorg in beeld vanaf het optreden van de eerste klachten tot en met een paar jaar na de diagnose en behandeling. Uit dit onderzoek kwamen veel relevante inzichten in de zorg voor blaaskankerpatiënten. Deze zijn inmiddels gedeeld met zowel de wetenschappelijke verenigingen die bij de blaaskankerzorg zijn betrokken als de deelnemende patiënten (en hun naasten).

lees verder