ProBCI

ProBCI observationeel en interventieonderzoek blaaskanker breidt uit

ProBCI (Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur) bestaat uit een infrastructuur, waarin multidisciplinaire data van patiënten met blaaskanker, een biobank en patiënt-gerapporteerde uitkomsten zijn samengebracht. Doel is klinisch, wetenschappelijk onderzoek te faciliteren om de prognose en kwaliteit van leven van patiënten met blaaskanker te verbeteren. Om de mogelijkheden van ProBCI optimaal te benutten, wordt deze infrastructuur de komende tijd verder uitgebreid over extra ziekenhuizen.

Deze infrastructuur is een initiatief van clinici en onderzoekers van UMC Utrecht, Radboudumc, Erasmus MC, AvL en IKNL. De initiatiefnemers hebben als missie het verbeteren van de behandeling en uitkomsten voor patiënten met blaaskanker door middel van het stimuleren en faciliteren van zowel nationaal als internationaal onderzoek. Daarvoor is ProBCI als eerste gestart in deze ziekenhuizen.

Bestaande platforms

ProBCI maakt gebruik van bestaande platforms, waaronder de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) voor klinische data, de Profiles Registry (patiëntgerapporteerde uitkomsten) en de Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure (BBMRI). Door efficiënt gebruik te maken van deze modaliteiten, wordt zo min mogelijk actie gevraagd van de deelnemende ziekenhuizen.

Alle patiënten met hoog-risico niet-spierinvasieve blaaskanker tot en met gemetastaseerde blaaskanker komen in aanmerking voor deelname aan ProBCI. Zij worden door hun behandelend arts gevraagd om schriftelijk toestemming te geven om deel te nemen aan dit het cohort. Deelname is uiteraard vrijwillig. Het ProBCI-cohort maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de resultaten van behandelingen in de klinische praktijk – zogeheten 'real-world data' – inzichtelijk te maken. Daarnaast biedt het cohort de mogelijkheid om efficiënt bijvoorbeeld biomarker validatiestudies of prospectieve studies te doen, waaronder studies met het zogenaamde TwiCs-design (trials within cohorts).

Uitbreiding ProBCI

Om de infrastructuur zo optimaal mogelijk te kunnen benutten voor dergelijke studies, is verdere uitbreiding van het cohort nodig. Het studieteam is momenteel bezig met voorbereidingen in acht nieuwe ziekenhuizen om zich bij ProBCI aan te sluiten. Aanmelding staat echter ook open voor andere ziekenhuizen die interesse hebben in deelname. Deelnemende ziekenhuizen kunnen daarbij vertegenwoordigd worden in de ProBCI stuurgroep en zelf op onderzoek binnen de infrastructuur samenwerken of initiëren.

  • Meer informatie over ProBCI en mogelijkheden om deel te nemen zijn te vinden op www.probci.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met coördinerend onderzoeker Anke Richters (IKNL).

 

Gerelateerd nieuws

ProBCI streeft naar betere behandeling en kwaliteit van leven voor mensen met blaaskanker

blaaskanker zorg vrouw troost man In het kader van blaaskankermaand mei, zetten we de Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur (ProBCI) eens in de spotlight. Betere behandelopties, betere behandelresultaten en betere kwaliteit van leven voor mensen met blaaskanker, dat is waar dit landelijke cohort zich voor inzet. Dit gebeurt door klinische data, biomateriaal en patiëntgerapporteerde uitkomstmaten voor onderzoek beschikbaar te maken. lees verder

Promotieonderzoek toont aanzienlijke variatie blaaskankerzorg Nederland

cover proefschrift blaaskanker Lisa van Hoogstraten

Het creëren van een solide basis voor aanbevelingen om de zorg voor patiënten met blaaskanker te verbeteren. Dat is de doelstelling van het proefschrift ‘Blaaskankerzorg in Nederland; zijn richtlijnen en praktijk met elkaar in harmonie?’ van IKNL-onderzoeker Lisa van Hoogstraten. Samen met collega’s onderzocht ze de afgelopen jaren diverse aspecten van de blaaskankerzorg in Nederland door de variatie tussen ziekenhuizen te beoordelen, onderliggende factoren te identificeren en het effect van de variatie op de klinische uitkomsten en de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van patiënten te evalueren.

lees verder