Impact coronacrisis op diagnose melanoom

Er zijn ongeveer 1.000 minder diagnoses melanoom gesteld dan verwacht door de Covid-crisis. De verslechtering van prognose hangt samen met hoelang het uitstel duurt. Met een model is berekend wat de impact van de latere diagnoses waarschijnlijk zal zijn. De resultaten staan in het RIVM-rapport 'Impact van de eerste COVID-19 golf op de reguliere zorg en gezondheid' waaraan IKNL heeft bijgedragen. 

Gezondheidswinst wordt uitgedrukt in voor kwaliteit van leven gecorrigeerde levensjaren (Quality Adjusted Life Years of QALY’s). Voor elke minder uitgevoerde behandeling is deze niet gerealiseerde gezondheidswinst als gezondheidsverlies meegenomen. Dit is een gemiddeld gezondheidsverlies over alle patiënten. Niet elke patiënt heeft een ingreep even hard nodig en niet elke patiënt zal dezelfde gezondheidswinst van een ingreep ervaren.

Wanneer de diagnose melanoom (en daarmee ook zorg voor melanoom) 3 tot 6 maanden wordt uitgesteld, zullen ongeveer 1.600 tot 2.800 gezonde levensjaren verloren gaan.

De casestudie naar de impact van de coronacrisis op patiënten met melanoom is opgenomen in het rapport van RIVM.