IKNL verzorgt kwaliteitsregistraties Nederlandse Vereniging voor Urologie

IKNL verzorgt kwaliteitsregistraties Nederlandse Vereniging voor Urologie

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft IKNL gevraagd om vanaf 1 augustus 2020 de kwaliteitsregistratie uit te voeren voor de prostatectomieën en cystectomieën in Nederlandse ziekenhuizen. Kwaliteitsregistraties zijn belangrijk voor het monitoren van de kwaliteit van zorg. IKNL gaat op basis van de verzamelde data een rapportage opstellen voor de NVU, waarin inzicht wordt gegeven in de geleverde zorg en op basis waarvan eventuele kwaliteitsverbeteringstrajecten kunnen worden geïnitieerd.

Een groot nadeel van kwaliteitsregistraties is dat deze veel registratielast met zich meebrengen voor zorgverleners. Tijd die ook (beter) besteed kan worden aan patiëntenzorg. De data die voor de kwaliteitsregistraties wordt verzameld, zijn echter ook al beschikbaar in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Het is dus logischer om deze NKR-data ook te gaan gebruiken voor de kwaliteitsregistraties.

ProZIB

De samenwerking tussen NVU en IKNL is mede tot stand gekomen naar aanleiding van ProstaatkankerZorg In Beeld (ProZIB), een onderzoeksproject dat gestart is in 2014 waarbij vertegenwoordigers van beroepsverenigingen en patiëntvereniging betrokken waren met als doel de kwaliteit van prostaatkankerzorg te evalueren en te verbeteren. Voor de kwaliteitsregistratie van ProZIB is uitgebreide informatie verzameld door IKNL-datamanagers in alle ziekenhuizen in Nederland. Op basis van deze data is vervolgens de variatie in prostaatkankerzorg in Nederland in kaart gebracht en zijn aspecten van zorg geïdentificeerd die verbetering behoeven. 

Datamanagers

De data van de chirurgische behandelde patiënten met prostaat- of blaaskanker zullen door gecertificeerde datamanagers van IKNL in de ziekenhuizen worden geregistreerd. Op basis van deze data gaat IKNL een rapportage aanleveren aan de NVU, waarmee inzicht wordt gegeven in de geleverde zorg en eventuele kwaliteitsverbeteringstrajecten geïnitieerd kunnen worden. IKNL is trots op de samenwerking met de NVU, die zowel een lagere registratielast oplevert voor zorgverleners als een onafhankelijk en objectief beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

  • Meer informatie is verkrijgbaar bij Katja Aben, senior onderzoeker.
Gerelateerd nieuws

Bewustwording van blaaskanker zorgwekkend laag

Open potje dat urine met bloedsporen bevat

Europa heeft een van de hoogste incidenties van blaaskanker ter wereld. En dat terwijl bijna 60% van de volwassenen niet bekend is met blaaskanker, of weet hoe ernstig het kan zijn. In ‘urology week’ - de laatste week van september - riep de European Association of Urology (EAU) dan ook op tot meer aandacht voor het belang van een vroege diagnose van blaaskanker.

lees verder

NKR monitort impact COVID-19-pandemie op uro-oncologische zorg

jonge man aan beeldscherm

Op dit moment wordt de reguliere zorg weer afgeschaald vanwege de tweede COVID-19-golf. Naast afname en uitstel van het aantal kankerdiagnoses zijn andere effecten op de oncologische zorg nog grotendeels onbekend. Welk effect heeft uitstel of aanpassing van de zorg op de uitkomsten van behandeling? Deze en andere vragen kunnen in de toekomst worden beantwoord op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

lees verder