IKNL verzorgt kwaliteitsregistraties Nederlandse Vereniging voor Urologie

IKNL verzorgt kwaliteitsregistraties Nederlandse Vereniging voor Urologie

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft IKNL gevraagd om vanaf 1 augustus 2020 de kwaliteitsregistratie uit te voeren voor de prostatectomieën en cystectomieën in Nederlandse ziekenhuizen. Kwaliteitsregistraties zijn belangrijk voor het monitoren van de kwaliteit van zorg. IKNL gaat op basis van de verzamelde data een rapportage opstellen voor de NVU, waarin inzicht wordt gegeven in de geleverde zorg en op basis waarvan eventuele kwaliteitsverbeteringstrajecten kunnen worden geïnitieerd.

Een groot nadeel van kwaliteitsregistraties is dat deze veel registratielast met zich meebrengen voor zorgverleners. Tijd die ook (beter) besteed kan worden aan patiëntenzorg. De data die voor de kwaliteitsregistraties wordt verzameld, zijn echter ook al beschikbaar in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Het is dus logischer om deze NKR-data ook te gaan gebruiken voor de kwaliteitsregistraties.

ProZIB

De samenwerking tussen NVU en IKNL is mede tot stand gekomen naar aanleiding van ProstaatkankerZorg In Beeld (ProZIB), een onderzoeksproject dat gestart is in 2014 waarbij vertegenwoordigers van beroepsverenigingen en patiëntvereniging betrokken waren met als doel de kwaliteit van prostaatkankerzorg te evalueren en te verbeteren. Voor de kwaliteitsregistratie van ProZIB is uitgebreide informatie verzameld door IKNL-datamanagers in alle ziekenhuizen in Nederland. Op basis van deze data is vervolgens de variatie in prostaatkankerzorg in Nederland in kaart gebracht en zijn aspecten van zorg geïdentificeerd die verbetering behoeven. 

Datamanagers

De data van de chirurgische behandelde patiënten met prostaat- of blaaskanker zullen door gecertificeerde datamanagers van IKNL in de ziekenhuizen worden geregistreerd. Op basis van deze data gaat IKNL een rapportage aanleveren aan de NVU, waarmee inzicht wordt gegeven in de geleverde zorg en eventuele kwaliteitsverbeteringstrajecten geïnitieerd kunnen worden. IKNL is trots op de samenwerking met de NVU, die zowel een lagere registratielast oplevert voor zorgverleners als een onafhankelijk en objectief beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

  • Meer informatie is verkrijgbaar bij Katja Aben, senior onderzoeker.
Gerelateerd

NKR monitort impact COVID-19-pandemie op uro-oncologische zorg

jonge man aan beeldscherm

Op dit moment wordt de reguliere zorg weer afgeschaald vanwege de tweede COVID-19-golf. Naast afname en uitstel van het aantal kankerdiagnoses zijn andere effecten op de oncologische zorg nog grotendeels onbekend. Welk effect heeft uitstel of aanpassing van de zorg op de uitkomsten van behandeling? Deze en andere vragen kunnen in de toekomst worden beantwoord op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

lees verder

Impact van blaaskanker neemt komende decennia wereldwijd fors toe

Blaaskanker staat wereldwijd in de top tien van meest voorkomende vormen van kanker met circa 550.000 nieuwe gevallen per jaar. Tot nu toe is de impact van blaaskanker het grootst in ontwikkelde landen, maar de verwachting is dat dit de komende decennia gaat verschuiven naar ontwikkelingslanden (vooral in Afrika) onder invloed van demografische veranderingen (bevolkingsgroei en vergrijzing) en toegenomen blootstelling aan risicofactoren, zoals het roken van tabak. Dat blijkt uit een publicatie van Anke Richters en Katja Aben (IKNL) in samenwerking met Bart Kiemeney (Radboudumc) in World Jourmal of Urology.

lees verder