IKNL verzorgt kwaliteitsregistraties Nederlandse Vereniging voor Urologie

IKNL verzorgt kwaliteitsregistraties Nederlandse Vereniging voor Urologie

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft IKNL gevraagd om vanaf 1 augustus 2020 de kwaliteitsregistratie uit te voeren voor de prostatectomieën en cystectomieën in Nederlandse ziekenhuizen. Kwaliteitsregistraties zijn belangrijk voor het monitoren van de kwaliteit van zorg. IKNL gaat op basis van de verzamelde data een rapportage opstellen voor de NVU, waarin inzicht wordt gegeven in de geleverde zorg en op basis waarvan eventuele kwaliteitsverbeteringstrajecten kunnen worden geïnitieerd.

Een groot nadeel van kwaliteitsregistraties is dat deze veel registratielast met zich meebrengen voor zorgverleners. Tijd die ook (beter) besteed kan worden aan patiëntenzorg. De data die voor de kwaliteitsregistraties wordt verzameld, zijn echter ook al beschikbaar in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Het is dus logischer om deze NKR-data ook te gaan gebruiken voor de kwaliteitsregistraties.

ProZIB

De samenwerking tussen NVU en IKNL is mede tot stand gekomen naar aanleiding van ProstaatkankerZorg In Beeld (ProZIB), een onderzoeksproject dat gestart is in 2014 waarbij vertegenwoordigers van beroepsverenigingen en patiëntvereniging betrokken waren met als doel de kwaliteit van prostaatkankerzorg te evalueren en te verbeteren. Voor de kwaliteitsregistratie van ProZIB is uitgebreide informatie verzameld door IKNL-datamanagers in alle ziekenhuizen in Nederland. Op basis van deze data is vervolgens de variatie in prostaatkankerzorg in Nederland in kaart gebracht en zijn aspecten van zorg geïdentificeerd die verbetering behoeven. 

Datamanagers

De data van de chirurgische behandelde patiënten met prostaat- of blaaskanker zullen door gecertificeerde datamanagers van IKNL in de ziekenhuizen worden geregistreerd. Op basis van deze data gaat IKNL een rapportage aanleveren aan de NVU, waarmee inzicht wordt gegeven in de geleverde zorg en eventuele kwaliteitsverbeteringstrajecten geïnitieerd kunnen worden. IKNL is trots op de samenwerking met de NVU, die zowel een lagere registratielast oplevert voor zorgverleners als een onafhankelijk en objectief beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

  • Meer informatie is verkrijgbaar bij Katja Aben, senior onderzoeker.
Gerelateerd nieuws

Movember: extra aandacht voor prostaatkanker en zaadbalkanker

hand met plaksnor

Movember staat in het teken van de gezondheid van de man in het algemeen én om speciale aandacht te vragen voor prostaatkanker en zaadbalkanker. In dit kader zet IKNL de actuele cijfers voor incidentie en overleving op een rij. Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij Nederlandse mannen. Bijna 15.000 mannen kregen deze diagnose in 2022. Zaadbalkanker komt minder vaak voor. In 2022 kregen bijna 1000 mannen de diagnose zaadbalkanker. De overleving van mannen met een tumor in de mannelijke geslachtsorganen is in vergelijking met andere vormen van kanker redelijk goed; de 10-jaarsoverleving voor prostaatkanker is bijna 80% en voor patiënten met zaadbalkanker is dit 95%.

lees verder

Bewustwording van blaaskanker zorgwekkend laag

Open potje dat urine met bloedsporen bevat

Europa heeft een van de hoogste incidenties van blaaskanker ter wereld. En dat terwijl bijna 60% van de volwassenen niet bekend is met blaaskanker, of weet hoe ernstig het kan zijn. In ‘urology week’ - de laatste week van september - riep de European Association of Urology (EAU) dan ook op tot meer aandacht voor het belang van een vroege diagnose van blaaskanker.

lees verder