Subclassificaties FIGO IVa & IVb leveren geen extra prognostische informatie

De in 2014 geïntroduceerde subclassificaties IVa en IVb van de Federatie van Gynaecologie en Obstetrie (FIGO) blijken geen aanvullende prognostische informatie op te leveren voor patiënten die worden gediagnosticeerd met ovariumcarcinoom. Dat concluderen Maite Timmermans (IKNL) en collega’s aan de hand van een studie met data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Patiënten met FIGO stadium IV ovariumcarcinoom op basis van extra-abdominale lymfekliermetastasen als enige lokalisatie van metastasering, hebben een betere prognose dan alle andere FIGO stadium IV-patiënten. Volgens de onderzoekers rechtvaardigen deze resultaten een kritische beoordeling van de huidige FIGO IV-subclassificatie.

Patiënten met eierstokkanker die gediagnosticeerd zijn met stadium IV ovariumcarcinoom volgens het stadiumsysteem van de FIGO zijn een zeer heterogene groep met mogelijke overlevingsverschillen. In dit onderzoek zijn de veranderingen van FIGO stadium IV ovariumcarcinoom geëvalueerd in relatie tot de algehele overleving van deze patiënten..

Opzet en resultaten

De onderzoekers identificeerden hiervoor alle patiënten met de diagnose FIGO stadium IV die tussen januari 2008 en december 2015 zijn gediagnosticeerd in Nederland vanuit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Ze analyseerden het prognostische effect van de subclassificaties FIGO IVa versus IVb. Patiënten met uitsluitend extra-abdominale lymfekliermetastasen als enige locatie van een afstandsmetastase werden afzonderlijk geanalyseerd. De algehele overleving werd geanalyseerd met behulp van Kaplan-Meier-curven en multivariabele Cox-regressiemodellen.
 

In totaal werden 2.436 patiënten met FIGO IV geïdentificeerd, van wie 35% met de diagnose FIGO IVa. De algehele 5-jaarsoverleving van patiënten met FIGO IVa versus IVb (inclusief patiënten met geen of beperkte therapie) was 9% respectievelijk 13%. Patiënten met uitsluitend extra-abdominale lymfekliermetastasen hadden een significant betere algehele algehele 5-jaarsoverleving (26%) dan alle andere patiënten met FIGO IV (hazard ratio 0,77; 95% betrouwbaarheidsinterval 95%  0,62 – 0,95).

Conclusie

Maite Timmermans en collega’s concluderen aan de hand van deze studie dat invoering van de subclassificatie van FIGO IV in FIGO IVa en IVb geen aanvullende prognostische informatie oplevert. Patiënten met extra-abdominale lymfekliermetastasen als enige locatie van FIGO IV-ziekte, hebben echter een betere prognose dan alle andere FIGO IV-patiënten. Volgens de onderzoekers rechtvaardigen deze resultaten een kritische beoordeling van de huidige FIGO IV-subclassificatie.

Gerelateerd nieuws

Gebruik meerdere (signalerings)bronnen verhoogt compleetheid registratie

Combinatie van bronnen verhoogt compleetheid registratie

Individuele bronnen waarin informatie over kanker is vastgelegd, zijn niet altijd volledig en accuraat, maar als verschillende bronnen worden gecombineerd verhoogt dat de compleetheid en kwaliteit van de registratie. Dat blijkt uit een studie van Kimberly van der Willik (NKI, Erasmus MC) en collega’s, waarin een vergelijking is gemaakt tussen gegevens uit de Rotterdam Studie en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Hoewel de volledigheid van de pathologisch bevestigde diagnoses in beide registraties hoger was dan 95%, zijn er ook verschillen zichtbaar. Dit onderstreept dat bronnen over kanker complementair aan elkaar zijn en gecombineerd zouden moeten worden om een betrouwbaarder beeld te krijgen over de incidentie van kanker.

lees verder

Datamanager hematologie: ‘ik houd van het ingewikkelde uitzoekwerk’

Registreren van hemato-oncologische diagnoses en behandelingen voor de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) vraagt veel specialisatie. In de NKR worden data van alle patiënten met kanker in Nederland opgenomen. Hiermee worden analyses gemaakt en onderzoek gedaan. De resultaten worden gedeeld met medische disciplines en regionale netwerken, zodat behandelend artsen en andere zorgprofessionals goede overwegingen kunnen maken rond de behandeling van elke patiënt met kanker. Datamanager Hanneke Galama vertelt over haar werk voor de NKR. 

lees verder