Richtlijnen CIN en Cervixcytologie vertaald in routekaart op Oncoguide

Twee gynaecologische richtlijnen zijn beschikbaar als beslisbomen in de digitale beslisondersteuning Oncoguide. Dit zijn de richtlijnen CIN (cervicale intra-epitheliale neoplasie, voorstadium van baarmoederhalskanker) en Cervixcytologie (onderzoek naar afwijkingen aan de baarmoederhals). Deze richtlijnen zijn omgezet naar beslisbomen door de Werkgroep Cervix Uteri (WCU) van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) ondersteund door IKNL. Het doel van de beslisbomen in snelle toepassing van omvangrijke richtlijnen op de individuele, unieke, patiënt en ondersteuning bij gedeelde besluitvorming. 

De beslisbomen laten alle keuzemomenten zien en maken transparant hoe het behandeladvies uiteindelijk tot stand komt. Knooppunten in de beslisbomen representeren patiënt- of ziektekenmerken. De takken representeren de mogelijke uitkomsten daarvan en de bladeren de aanbevelingen voor zorg. 

Digitale beslisondersteuning

De beslisbomen zijn door de WCU becommentarieerd en geaccordeerd en zijn sinds december 2018 zichtbaar op Oncoguide, de digitale beslisondersteuning op basis van deze beslisbomen. Oncoguide is beschikbaar via een website en een app. Door patiënt- en tumorkenmerken in te voeren op deze beveiligde omgeving leidt de beslisboom de specialist naar de best passende behandelmogelijkheden.

'De app Oncoguide maakt de richtlijnen beter en gemakkelijker toegankelijk.' 
Dr. Ruud Bekkers, voorzitter van de WCU (werkgroep Cervix Uteri), gynaecoloog-oncoloog Catharina ziekenhuis

Overwegingen in de besluitvorming

Per afslag kunnen er overwegingen zijn om onderbouwd af te wijken van de richtlijn, bijvoorbeeld op basis van de context en/of voorkeuren van de patiënt. Wanneer van de aanbevelingen wordt afgeweken, biedt Oncoguide ook de mogelijkheden om dit beargumenteerd te documenteren. Deze feedback kan in een vervolgstadium door de werkgroep gebruikt worden om de richtlijnen verder te verbeteren. 

Beslisbomen geven veel factoren, die relevant zijn voor complexe afwegingen, overzichtelijk weer. Op deze manier kan de richtlijn de specialist optimaal ondersteunen bij de besluitvorming, in het MDO en samen met de patiënt. Het doel is de best passende behandeling voor elke patiënt.

Versie voor patiënten

Oncoguide kan ondersteunen bij de gedeelde besluitvorming omdat het de beslismomenten overzichtelijk weergeeft. De beslisbomen bevatten echter dezelfde taal als de richtlijnen op basis waarvan ze zijn opgebouwd. Om de keuzes voor patiënten begrijpelijker te maken wordt nu gewerkt aan een patiëntenversie van Oncoguide die de specialist kan gebruiken tijdens het consult. Deze patiëntvriendelijke versie wordt voor CIN ontwikkeld door Alii in samenwerking met Catharina ziekenhuis, CZ en IKNL. Dit ‘dashboard’ voor patiënten wordt gepilot door gynaecologen van het Catharina ziekenhuis. Op dit moment loopt het ontwikkeltraject nog. Aansluitend zullen de gynaecologen de patiëntenversie van Oncoguide gebruiken in de gedeelde besluitvorming met de patiënt.

• Meer informatie over Oncoguide
• Bekijk de veelgestelde vragen over Oncoguide (pdf)

Gerelateerd nieuws

Beslisboom Trofoblastziekten op Oncoguide

Vanaf heden staat de beslisboom Trofoblast op Oncoguide.nl en in de Oncoguide-app. Deze beslisboom is tot stand gekomen in samenwerking met de Werkgroep Trofoblast Tumoren. In de beslisboom is het zorgproces met alle beslismomenten overzichtelijk weergegeven voor zorgprofessionals en andere geïnteresseerden.

lees verder